Stammeefteruddannelse 2025

Audiologopædisk forening, Logopædisk Forum og Stammeforeningen udbyder en stammeefteruddannelse målrettet logopæder, der arbejder med stammen hos børn og unge i alderen 0-18 år. Formålet med stammeefteruddannelsen er, at deltagerne gennem kritisk refleksion over teori- og praksissammenhænge, kan omsætte nyerhvervet viden til bæredygtig logopædisk indsats.

Stammeefteruddannelsen finder sted som fire 2-dages internatforløb på Danhostel Skanderborg, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg. Pris for efteruddannelsen er 17.800 kroner inklusive overnatning i enkeltværelse og forplejning.

Tilmelding skal ske til Stammeforeningens sekretariat fsd@fsd.dk. Tilmeldingen skal indeholde dit navn, e-mailadresse, ean.nr., adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt. ean kode/person. Tilmeldingsfristen er den 1. november 2024.

Du kan læse mere i annonceringen her: Stammeefteruddannelse 2025.

Kursus for logopæder 2024

Logopædisk Forum, Audiologopædisk Forening og Stammeforeningen i Danmark arrangerer igen i 2024 kursus for logopæder, denne gang med overskriften “Indsats over for 13-18-årige, der stammer – minding the body“. For at tilgodese så mange som muligt, holder vi samme kursus i Jelling og i Ishøj:

 • Den 5. november: University College Lillebælt, Vejlevej 2, 7300 Jelling
 • Den 6. november: Danhostel Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj

Tilmelding sker pr. mail til fsd@fsd.dk senest den 23. august. Mailen skal indeholde

 • navn.
 • e-mailadresse.
 • om du ønsker at deltage i Jelling eller på Danhostel Ishøj Strand.
 • ean.nr.
 • adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt. ean kode/person.

Der er et deltagergebyr på 950 kr., som indbefatter kaffe/te og frokost.

Du finder mere information i annonceringen her: Kursusannoncering november 2024.

Ny bestyrelse

Lørdag den 4. maj afholdte Stammeforeningen ordinær generalforsamling i Roskilde. På generalforsamlingen blev der valgt fire bestyrelsesmedlemmer, heriblandt tre nye. Efter generalforsamligen konstituerede bestyrelsen sig og består nu af formand Emil Bækdahl, næstformand Stig Holstein Bach, kasserer Charlotte Sørensen samt bestyrelsesmedlemmerne Cecilie Meldgaard Hansen, David Sørensen og Dan Hartvig Pedersen. Der blev også valgt en bestyrelsesuppleant: Henrik Jensen.

Bestyrelsen ser frem til at tage fat på arbejdet. Der kommer blandt andet til at være fokus på at fastholde foreningens traditionsrige sommertræf, udvikle foreningens tilstedeværelse og oplysende virksomhed på diverse medier, gentænke ambassadørkorpset, udvide samarbejdet med andre aktører på stammeområdet og forbedre foreningens rådgivningsvirksomhed.

Som altid skal der lyde en opfordring til at tage fat i foreningen, hvis man har ønsker til, hvilke områder foreningen bør fokusere på, eller hvis man ønsker at engagere sig i arbejdet.

Anmeldelse af Stamme og løbsk tale – en grundbog

Kirsten Hauge Helligsøe, Stammekonsulent, Odense stammeteam

De seneste 30 år har jeg arbejdet inden for specialundervisningsområdet, som logopæd og de sidste 20 år som fuldtids stammekonsulent. Herunder har jeg også arbejdet med løbsk tale-området.

Jeg har arbejdet med børn, forældre, unge, voksne og deres omgivelser ift. stammen. Og derudover har jeg undervist på grunduddannelsen og efteruddannelsen i stammen. Da jeg samtidig har uddannet mig indenfor flere områder af det kognitive felt over i mindfulness og åndedrætsterapi, er jeg et klart eksempel på det nordiske helhedsorienterede blik på arbejdet med stammeområdet ud fra den komplekse vanskelighed, det er.

Det er her vigtigt at være åben overfor forskellige metoder og de redskaber, metoderne tilbyder, samt at kunne implementere dem i en gruppe eller i individuel stammebehandling, hvor gruppens og den enkeltes behov vil variere.

For at kunne ‘jonglere’ med forskellige metoder og redskaber er det vigtigt med en grundviden om stammen og løbsk tale. Grundviden er netop det, en grundbog skal give. Det er ikke ofte, at der kommer ny litteratur/faglitteratur på dansk inden for områderne stammen og løbsk tale. Men nu er den her: ‘Stammen og løbsk tale – en grundbog’ forfattet af to grand old men’ inden for stammeområdet; Per Fabæch Knudsen og Hans Månsson med bidrag af norske Hilda Søsternud i kapitlerne om løbsk tale.

En grundbog er ifølge den danske ordbog:“En bog der giver en indføring i et fags grundlæggende viden og begreber” Og dette er netop bogens intention og absolut stærke side.

Man kan føle sig sikker på at blive ført trygt og grundigt igennem metoder og forskningsresultater, der belyser stammens kompleksitet. Hans Månsson og Per Fabæch Knudsen har altså begået en grundbog, der giver en indføring i et fagets grundlæggende viden og begreber på bedste vis.

Bogen er systematisk opbygget og godt funderet i teori og forskningsbaseret viden. Og med det mere typiske nordiske afsæt ift. stammebehandling, hvor der er vægt på det helhedsorienterede og relationelle i stammebehandlingen.

Gennemgangen i de forskellige kapitler og fokusområder viser stammens kompleksitet både ift. historik, årsagssammenhænge, stammesymptomer, metoder, konsekvenser, undersøgelse og behandling.

Det samme gælder kapitlerne om løbsk tale, hvor kompetente Hilda søsternud har givet sit faglige bidrag til denne, om end endnu mere oversete og komplekse, vanskelighed. Det var berettiget og vigtigt.

Sammen med Per Fabæchs både faglige, men bestemt også livsfortællende bog om stammen, (Per Fabæch Knudsen (2019): Stammen – et komplekst kommunikationsproblem), er man med denne nye grundbog godt klædt på som fremtidig stammebehandler ift. faglitteratur.

Det mere stammebehandlende, det vi kalder praksis i stammebehandlingen, bliver berørt – igen ud fra de metoder, der findes – og her giver bogen et særligt indblik i de mangeartede facetter i stammebehandlingen.

En manual findes ikke i denne bog, da vi i Danmark ikke udbredt behandler ud fra behandlings- ‘programmer’, som man gør andre steder i verden. Og det ej heller er bogens intention. De vigtige praksisfortællinger og praksisformidling kan hentes i de kurser og efteruddannelser, der tilbydes via forskellige stamme og logopædiske fora.

Jeg anbefaler alle nuværende stammebehandlere at læse bogen, bruge den, diskutere den og bliv klogere på grundviden om stammeområdet.

Stammen er nemlig mere en stammen. Stammen er det, der sker før, under og efter stamme-øjeblikket. Stammen er en kompleks taleudfordring, og derfor er stammen efter min erfaring og overbevisning et underprioriteret område inden for det logopædiske felt.

Stammen kan udvikle sig til et livslangt kommunikationshandicap, hvis der ikke er både mulighed for at tilbyde faglig kompetent stammebehandling og velvilje til, at området tildeles ressourcer, der sikrer, at fagligheden kan komme i spil til gavn for børn, unge og voksne, som stammer.
Alt hvad der kan kaste lys på dette er velkomment!

Så velkommen til den nye nordiske grundbog om stammen og løbsk tale. Bogen opfylder helt klart sit formål på fineste vis som den nye grundbog til brug på grund og efteruddannelsen i stammen og løbsk tale.

Godt, at den er her!

Informationsmøde for forældre 18/3

Stammer dit barn? Mangler du viden om stammen? Er du i tvivl om, hvordan du bedst hjælper dit barn? Savner du information om tilbud til børn med stammen?

Stammeforeningen inviterer forældre til børn, der stammer, til informationsmøde mandag den 18. marts fra klokken 16:00 til 19:00 på Kolding Kommunes Uddannelsescenter. Der er også mulighed for at deltage online via videolink (læs mere længere nede). Til mødet vil du blandt andet blive klogere på følgende:

 • Hvilke tilbud findes der til børn, der stammer, og hvad kan barnet få ud af professionel hjælp?
 • Hvordan hjælper man som forælder bedst sit barn?
 • Hvordan er livet med stammen, både fra forælderens og den stammendes perspektiv?

Der vil være afsat god tid til spørgsmål og dialog.

Mødets deltagere

Til at hjælpe os med at afdække det profesionelle perspektiv får vi besøg af to tale-/hørekonsulenter fra pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i Kolding Kommune. De vil fortælle, hvordan de til daglig arbejder med børn, der stammer.

Vi får også besøg af tre personer, der med udgangspunkt i deres personlige erfaringer og forhold til stammen, vil være med til at belyse stammen fra forskellige synspunkter:

 • Bettina er mor til (voksne) børn, der stammer. Hun har gennem mere end 25 år arrangeret lejre og træf for børn og unge, der stammer, samt deres forældre. Gennem det arbejde og sin egen rolle som forælder har hun et stort kendskab til forholdet mellem forældre og børn med stammen.
 • Caroline er 19 år og afsluttede sidste år 3. G. Hun har stammet lige så længe, hun kan huske, og har i flere sammenhænge modtaget talepædagogundervisning. Hun kan blandt andet fortælle om, hvilke udfordringer, man kan støde på, når man som barn og ung stammer i folkeskolen og gymnasiet.
 • Cecilie er 26 år og læser til sygeplejerske. Hun har gennem fire år været ambassadør for Stammeforeningen, hvor hun har holdt foredrag for børn, unge og deres forældre om, hvordan det er at stamme. Cecilie har også deltaget i radio- og fjernsynsprogrammer for at sætte fokus på stammen.

Online deltagelse

Hvis du ikke har mulighed for at være fysisk tilstede, er der mulighed for at deltage online via videolink. Du tilmelder dig online deltagelse her: https://events.teams.microsoft.com/event/f31a7f3c-5345-461c-9ae9-b49e2d078298@25a24b27-7bc5-42be-b266-9a266cc4838b?fbclid=IwAR3AU8zID3ucxXbIHpBowd3ObZE0vk6mrEqaG1GDx1Yo1ndh2Et2HGjmCH0

Praktiske detaljer

 • Hvornår? Mandag den 18. marts fra klokken 16:00 til 19:00. Der vil være indlagt en pause.
 • Hvor: Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding. Der er også mulighed for online deltagelse (information følger).
 • Hvem: Mødet er henvendt til forældre til børn, der stammer, i folkeskolealderen. Du er velkommen til at tage dit barn med. Du behøver ikke være medlem af Stammeforeningen.
 • Forplejning: Der vil blive serveret kaffe og let aftensmad.
 • Tilmelding: Der er ikke krav om tilmelding (medmindre du deltager online – se ovenfor), og der er ikke nogen tilmeldingsfrist. Vi vil dog gerne have en nogenlunde ide om antallet af deltagere, så hvis du ved, at du ønsker at deltage, hører vi gerne fra dig.