Træf 2024

I 2024 afholder Stammeforeningen tre træf. Fælles for dem er:

  • Betaling sker når tilmeldingen bekræftes af sekretariatet via mail eller brev. Der kan betales via netbank eller MobilePay, se oplysninger nederst på siden.
  • Tilmeldingsfrist er 14 dage før træffet afholdes.
  • Transportudgifter kan ikke refunderes.
  • Deltager-gebyr refunderes ikke ved manglende fremmøde.
  • Husdyr må ikke medtages.
  • Alle deltager aktivt efter anvisninger fra arrangørerne.
  • Ventelister kan forekomme, søg derfor så hurtigt som muligt.
  • Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for din deltagelse i arrangementet, kan du ansøge socialforvaltningen i din kommune om at betale. Hvis du får afslag fra socialforvaltningen i din kommune, kan du kontakte den aktivitetsansvarlige i Stammeforeningen og ansøge om en hel eller delvis nedsættelse af din betaling for deltagelse. Din ansøgning til Stammeforeningen skal være bilagt din kommunes skriftlige afslag.

Ungdomstræf

(For unge der stammer fra 18 til og med 25 år)

Fra den 9. til 12. maj 2024

Deltagergebyr: 400 kr.

På dette træf klarer de unge sig mest muligt selv i et fællesskab.

De overordnede rammer bliver udstukket af de deltagende arrangører og gruppen skal så i fællesskab skabe en hyggelig og aktiv forlænget weekend.

Formålet er at styrke den enkelte og skabe et netværk af ligestillede.

Deltageren skal være medlem af Stammeforeningen.

 

Træf for teenagere

(For unge, der stammer, fra 14 til og med 18 år)

Fra den 30. juni til 7. juli 2024

Deltagergebyr: 700 kr.

Her deltager den unge alene i en gruppe af ligestillede.

Formålet er at give den enkelte mere selvtillid og selvværd gennem en række forskellige aktiviteter.

Deltageren skal være medlem af Stammeforeningen.

Træffet afholdes på Bornholm.

 

Weekendtræf på Langeland.

(For børn der stammer op til og med 13 år)

Fra den 30. august til 1. september 2024

Deltagergebyr: 500 kr. pr. voksen.

De deltagende forældre og det stammende barn skal være medlem af Stammeforeningen.

Hele familien (også søskende) deltager aktivt i dette træf, hvor der vil være mulighed for at lave mad sammen, spille og lege.

Formålet med træffet er at give de enkelte familier mulighed for at møde ligestillede, danne netværk og udveksle erfaringer fra forskellige kommuner i hele Danmark.

 

Yderligere spørgsmål vedr. træffene kan stilles til vores sekretariat eller en af de overordnede træf-koordinatorer

Sekretariatet
Karen Møller Thorsen
Tlf. 3049 2696
Email: kmt@fsd.dk

Telefontid: 
Mandag kl. 10.30 -12.00

Koordinatorer:

Ungdomstræf: Sebastian Ladegaard, telefon: 27 85 22 91

Træf for teenagere: Bettina Pedersen, telefon: 26 73 00 14‬

Langelandstræf: Bettina Husted, telefon: 30 69 15 69