Links til andre sider om Stammen

 

Danske Handicaporganisationer – paraplyorganisation for handicaporganisationer

The Stuttering Homepage – et site med links til mange ting om stammen på engelsk

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/mit-barn-stammer – publikation fra Socialstyrelsen af Per Fabæch Knudsen

Socialstyrelsens søgefunktion – her er der søgt på socialstyrelsen efter stammen som giver flere gode resultater – søg selv videre

http://international.handicap.dk/ – U-landsarbejde

Oversigt over stammeforeninger/selvhjælpsgfrupper i hele verden

ISA – International Stuttering Asscoation

YouTube-video om inspiration af personer der stammer

http://www.theifa.org/ International Fluency Association, IFA, er en forening af stammeforskere og -behandlere, og af stammere med interesse i stammen

http://www.isastutter.org/ International Stuttering Association, ISA, er en forening af stammeforeninger verden over

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0094730x

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-fluency-disorders/

www.bibliotek.dk kan man søge på emner, titler mm. Hvis man har tilstrækkelige identifikationsinformationer såsom titel, forlag, forfatter og årstal, kan man gå op på sit eget kommunebibliotek og bede personalet hjemskaffe den pågældende bog eller artikel. Der er uden omkostninger for dig.

http://www.asha.org/SIG/04/About-SIG-4/ Den amerikanske logopædforening, ASHA, har en afdeling, SIG4, for medlemmer, der specielt interesserer sig for stammen og løbsk tale

http://www.stutteringhelp.org/ The Stuttering Foundation er en non-profit-organisation, der udgiver et utal af pjecer, bøger, DVD’er og andet materiale om stammen, der kan købes for en billig penge, en del er på andre sprog end engelsk, nemlig spansk og fransk

http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html der nok er den mest omfattende hjemmeside om stammen, der findes. Hjemmesiden danner desuden rammen om en internetkonference om stammen hvert år i oktober måned i forbindelse med International Stammedag.

https://stammeforeningen.dk/wp-content/uploads/2017/01/4-Litteraturliste-Bogliste-fra-DAVS-Dansk-Videncenter-for-Stammen.pdf Bog-liste fra DAVS

Ikke-engelsksproget litteratur

Langt størsteparten af stammelitteraturen er på engelsk. Det kan du forvisse dig om ved at søge i de ovennævnte links. Det er lidt mere besværligt at finde litteratur på andre sprog, men det er muligt.

En god begyndelse er at google sig frem til et lands logopædforenings hjemmeside, hvor der sikkert er links eller andre henvisninger til litteratur på det pågældende lands sprog. Enhver logopædforening med respekt for sig selv udgiver et tidsskrift, hvor man kan være heldig i ny og næ at finde en artikel om stammen. Stammeforeningen i et land kan også være et godt sted at søge.

F.eks. har den tyske stammeforening et ganske imponerende udvalg af materialer om stammen og et om muligt endnu mere imponerende kursuskatalog. Det samme gælder den britiske stammeforening, om end dens materiale jo er på engelsk.

En række stammeforeninger har en facebook-profil, det gælder bl.a. foreninger i mange latinamerikanske lande.

Hermann Christmann

Bliv medlem af foreningen

Tilmelding til træf 2024

Kommende arrangementer

Sekretariatets telefontid

Mandag kl. 10.30 -12.00

Telefon : 3049 2696

E-mail : kmt@fsd.dk