Links

Links

Danske Handicaporganisationer – paraplyorganisation for handicaporganisationer

The Stuttering Homepage – et site med links til mange ting om stammen på engelsk

Oversigt over stammeforeninger/selvhjælpsgfrupper i hele verden

ISA – International Stuttering Asscoation

ELSA – European Legue of Stuttering Associations

YouTube-video om inspiration af personer der stammer

www.stutteringhelp.org

 

Links til hjemmesider og litteratur om stammen

På Stammeforeningens generalforsamling i Kolding den 20. april 2013 var der hos flere deltagere et ønske om at få nærmere kendskab til internationale foreninger på stammeområdet og til litteratur om stammen. Undertegnede påtog sig derfor at skrive et indlæg i Udtryk med links til foreninger og til hjemmesider, hvor man kan søge efter litteratur om stammen. Steen Fibiger, der både er mangeårigt medlem af såvel FSD som af Audiologopædisk Forening og som nu er tilknyttet Syddansk Universitets Bibliotek, tilbød at sende mig links til dette bibliotek og til tidsskriftet Journal of Fluency Disorders. Jeg har indføjet Steens links i denne lille artikel.

Det skal siges, at der er mange hjemmesider på Nettet om stammen, så denne artikel kan kun give en mundsmag.

International Fluency Association, IFA, er en forening af stammeforskere og -behandlere, og af stammere med interesse i stammen http://www.theifa.org/ 
International Stuttering Association, ISA, er en forening af stammeforeninger verden over http://www.isastutter.org/

http://www.stammen.dk/ er en hjemmeside med indgang til enormt mange hjemmesider omhandlende stammen.
Siden redigeres af Per Fabæch Knudsen.

http://www.fsd.dk/ indeholder mange oplysninger om stammen.

VIHS’ hjemmeside: http://socialstyrelsen.dk/handicap/stammen_og_lobsk_tale

VIHS er afløser for Dansk Videnscenter for Stammen (DAVS) og informerer om stammen IFA udgiver tidsskriftet Journal of Fluency Disorders, JFD, der bringer videnskabelige artikler udelukkende om stammen og løbsk tale. Der er flere indgange til tidsskriftet, bl. a. IFA’s hjemmeside.

Andre links er: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0094730x og http://www.journals.elsevier.com/journal-of-fluency-disorders/

Syddansk Universitet har

http://alvis-ib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/81/X?user_id=WEBSERVER

hvor man kan søge.

www.bibliotek.dk kan man søge på emner, titler mm.

Hvis man har tilstrækkelige identifikationsinformationer såsom titel, forlag, forfatter og årstal, kan man gå op på sit eget kommunebibliotek og bede personalet hjemskaffe den pågældende bog eller artikel. Der er uden omkostninger for dig.

Den amerikanske logopædforening, ASHA, har en afdeling, SIG4, for medlemmer, der specielt interesserer sig for stammen og løbsk tale: http://www.asha.org/SIG/04/About-SIG-4/

The Stuttering Foundation er en non-profit-organisation, der udgiver et utal af pjecer, bøger, DVD’er og andet materiale om stammen, der kan købes for en billig penge, en del er på andre sprog end engelsk, nemlig spansk og fransk: http://www.stutteringhelp.org/

Jeg vil gøre opmærksom på ”The Stuttering Homepage”

http://www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html der nok er den mest omfattende hjemmeside om stammen, der findes. Hjemmesiden danner desuden rammen om en internetkonference om stammen hvert år i oktober måned i forbindelse med International Stammedag.

Ikke-engelsksproget litteratur

Langt størsteparten af stammelitteraturen er på engelsk. Det kan du forvisse dig om ved at søge i de ovennævnte links. Det er lidt mere besværligt at finde litteratur på andre sprog, men det er muligt.

En god begyndelse er at google sig frem til et lands logopædforenings hjemmeside, hvor der sikkert er links eller andre henvisninger til litteratur på det pågældende lands sprog. Enhver logopædforening med respekt for sig selv udgiver et tidsskrift, hvor man kan være heldig i ny og næ at finde en artikel om stammen. Stammeforeningen i et land kan også være et godt sted at søge.

F.eks. har den tyske stammeforening et ganske imponerende udvalg af materialer om stammen og et om muligt endnu mere imponerende kursuskatalog. Det samme gælder den britiske stammeforening, om end dens materiale jo er på engelsk.

En række stammeforeninger har en facebook-profil, det gælder bl.a. foreninger i mange latinamerikanske lande.

Hermann Christmann