Stammen og arbejde

(Skrevet til arbejdsgivere, arbejdsformidlere, kolleger og stammere).

Generelle oplysninger  

Cirka 1% af den voksne befolkning stammer.

I de fleste tiIfæIde begynder stammen i 2-5 års alderen. Årsagen til, at folk stammer, kendes ikke. Men man mener, at der kan være såvel medfødte som psykologiske og sociale faktorer involveret i stammens opståen og udvikling.

Stammen påvirker kommunikationen, samværet med andre mennesker og stammerens oplevelse af sig selv. Og med tiden påvirker stammen også områder som uddannelsesvalg og jobmuligheder. Stammen kommer dermed til at påvirke stammerens hele livssituation.

Stammesymptomerne fremtræder forskelligt fra stammer til stammer, ligesom der hele tiden foregår en udvikling af stammen, der bevirker, at stammesymptomerne ændrer sig hos den enkelte.   Man kan opdele stammen i ydre stammen og indre stammen, hvor den ydre stammen bl.a. er de hørbare stammesymptomer og synlige med bevægelser, og hvor den indre stammen bl.a. er angst, undgåelse og mindreværdsfølelse.

Er stammere nervøse?   Når folk, der taler normalt, bliver usikre, forplanter usikkerheden sig ofte til talen, så man kom­mer til at ”hakke og stamme i det”. Det er derfor en meget udbredt misforståelse, at stammere er specielt nervøse – men grundlæggende er stammere hverken mere eller mindre nervøse anlagt end andre mennesker.

Kort sagt består forskellen i, at stammere stammer, og det gør normalt talende ikke.

Erhvervsvalg   Hos en del stammere bliver erhvervsvalget påvirket af stammen. Det er imidlertid uheldigt at lade erhvervsvalget styre af stammen og ikke af interesser En udenlandsk undersøgelse har på­vist en sammenhæng mellem tilfredshed i jobbet og det, at erhvervsvalget var gjort ud fra interes­ser, og ikke ud fra hensyn til stammen.

Stammen på jobbet

Generelt skal man være overfor en stammer, som man er overfor enhver anden kollega   Stammen afhænger bl.a. af situationen og af samtalepartneren. En person stammer ikke på samme måde hele tiden. Visse situationer er sværere end andre. Eksamen og jobinterviews er typiske svære situationer, hvor mange stammer mere end de plejer. Så godt som ingen stammer, når de er alene og taler med sig selv. Mange stammer mere end de plejer, når de taler med “betydningsfulde” personer. Hvem denne ”betydningsfulde” person er, er meget individuelt, det kan være chefen, en myndighedsperson eller et medlem af det andet køn.

Det er pinligt!

Mennesker, der ikke selv stammer, vil ofte føle sig pinligt berørte og generte, når de taler med en, der stammer. De ved ikke, hvordan de skal tackle situationen og bliver usikre og svære at kommunikere med. Desværre overføres samtalepartnerens usikkerhed ofte til den stammende person, som måske kommer til at stamme endnu mere og det hele bliver endnu mere pinligt.

Hvad skal jeg så gøre – kan man tale om stammen?

Ja. Den bedste kur mod pinlige situationer er at tale med den pågældende om stammen. At tale om tingene fjerner den usikkerhedsfølelse, mange har både stammeren og samtalepartneren vil føle det som en befrielse.

Skal jeg hjælpe med at sige ordet?

Som regel ikke. Men det ville være en god ide at spørge stammeren om det.

At have en ansat som stammer.

Generelt kan en, der stammer lave det samme som en, der ikke stammer.   Afhængig af stammens sværhedsgrad er der nogle jobtyper, der ikke er realistisk for en stammer at bestride. Det er jobs, hvor det er nødvendigt at sige noget inden for en bestemt kort tidsfrist, f.eks. som piloter eller flyveledere skal det.

Ellers må man sige, at kommunikationsevne og stammen ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Man kan som stammer bestride jobs på lige fod med ikke-stammere.

Det er ikke usædvanligt at møde stammere i lederjobs eller i formidlerjobs som f.eks. under­visere, foredragsholdere og skuespillere.

Og det er jo ingen hemmelighed, at selv den mest flydende taler kan være elendig til at kommunikere et budskab.

Stammere kan altså, ligesom alle andre, og afhængig at uddannelse, evner og erfaring, indgå i jobs på normale vilkår.

En undersøgelse, foretaget at Danske Videnscenter for Stammen, gav som resultat, at langt de fleste arbejdsgivere ikke ville ansætte en stammer i et job med megen kundekontakt.

Denne holdning kan være relevant i nogle tilfælde, mens der i andre tilfælde vil være grund til at se nærmere på  ansøgeren. Som nævnt udelukker stammen og kommunikationsevne ikke nødvendigvis hinanden.

Undersøgelsen viste da også, at ingen af de arbejdsgivere, der har en stammer ansat, har problemer desangående.

Man kan gøre noget ved stammen.

I forbindelse med behandling er der gode muligheder for at hjælpe mennesker, der stammer.

Stammeren lærer at leve med, at han eller hun stammer, og lærer samtidigt at ændre sin måde at stamme og tale på.

Selv om stammen ikke kan helbredes, lærer stammeren således at kommunikere meget bedre og at stamme på en mindre anstrengt og mere flydende og hensigtsmæssig måde. Ofte medfører behandlingen ændringer i stammerens selvopfattelse, således at begrænsninger, som stammeren tidligere har lagt på sig selv, overskrides.

Hvor kan man henvende sig.

Vejledning, rådgivning og behandling at stammen er gratis. Man henvender sig til sin kommune/regions tale­institut eller kommunikationscenter.

Bliv medlem af foreningen

Tilmelding til træf 2024

Kommende arrangementer

Sekretariatets telefontid

Mandag kl. 10.30 -12.00

Telefon : 3049 2696

E-mail : kmt@fsd.dk