Referat fra ISA

Uddrag af referat fra ISA medlemsmøde/generalforsamling

Søndag, den 23. juni 2019, Hotel Ork, Hveragerdi, Island

Af Hermann Christmann

Dette uddrag omfatter hovedpunkterne af det, der blev drøftet og besluttet på generalforsamlingen. Hele referatet kan du læse på http://www.isastutter.org/world-congress-minutes-2019

Der var 12 lande repræsenteret på generalforsamlingen: Ghana, Island, Sverige, Nederlandene, Danmark, Australien, Tyskland, USA, Japan, Canada, Israel og Norge.

Bestyrelsesvalg

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Arni Thor Birgisson, Island; Sybren Bouwsma, Nederlandene; Sigridur Fossberg Thorlacius, Island; Rod Gabel, USA; Anja Herde, Tyskland; Dina Lilian, Sydafrika og John Steggles, Australien. Dieudonne Nsabimana, Rwanda, blev efterfølgende indvalgt i bestyrelsen.

 

Den nye bestyrelse i ISA i PP rampelyset. Fra venstre Sybren, Dina, Sigridur, Anja og Arni. Rod, John og Dieudonne var fraværende!

 

Fælles Verdensstammekongres 2021

Foreningens aktiviteter siden seneste generalforsamling i 2016 blev drøftet, herunder kongressen i Hiroshima i 2018, hvor de tre foreninger IFA, ISA og ICA (International Fluency Association, International Stuttering Association og International Cluttering Association) i fællesskab stod som arrangører. Der har alle dage været en diskussion, om ISA, der består af stammeforeninger, skal lave fælles kongresser med de andre foreninger, der i stort omfang har fagfolk som medlemmer. Frygten er blandt andet, at ISA ikke er i stand til at hamle op med de professionelles foreninger i planlægningen af programmet og forløbet af en kongres. Frygten er også, at der på disse kongresser ikke vil blive talt med mennesker, der stammer, men om dem. Generalforsamlingen besluttede, at ISA skulle gøre sig stærkere gældende i planlægningen af næste kongres, der finder sted i Montreal i Canada 22.-25. juli 2021. Ud fra de erfaringer, vi får i forbindelse med den kongres, vil ISA tage stilling til, om foreningen fremover skal indgå i fælles kongresser.

ISA-Verdensstammekongres 2022

Den israelske mødedeltager, Benny Ravid, der i øvrigt er tidligere formand for ISA, præsenterede ISA-Verdensstammekongressen i 2022, som finder sted i Tel-Aviv i Israel. Tidspunktet er endnu ikke fastsat.

International stammedag 22. oktober 2019 med online-konference – alle kan deltage. Kom med dit bidrag!

(International Stuttering Awareness Day Online Conference (ISAD))

Temaet for årets online-konferencen er i år “Growth Through Speaking” (dansk: “Vækst gennem tale”)

Onlinekonferencen finder, som altid, sted fra den 1. til den 22. oktober. Alle kan bidrage med indlæg, der skal sendes til isad@isastutter.org senest den 31. August.

Få vejledning om udformning mm. af indlæggene her http://www.isastutter.org/what-we-do/isad

http://isad.isastutter.org/isad-2018/papers-presented-by/ er tidligere års indlæg bragt.

 

Boganmeldelse

Per Fabæch Knudsen:
Stammen – et komplekst kommunikationsproblem 

Bogens forside

Saxo Publish, København, 2019. ISBN 9788740974652, 178 sider. Vejledende udsalgspris er kr. 248,00. På Saxo.com kan bogen købes for kr. 199,95 plus forsendelse. Medlemmer af Saxo.com kan købe bogen for kr. 159,95.

Anmeldelse af Bjarne Dammsbo

Psykolog Per Fabæch Knudsen har i årtier sat tydelige aftryk på stammeområdet i Danmark. Som leder af det bedrøveligvist hedengangne Dansk Videnscenter For Stammen, formand for Stammeforeningen og senest stammekonsulent ved Socialstyrelsen var han en markant profil frem til sin pension forrige år. Med hans afsked fulgte en reel risiko for, at en del af den viden, han gennem årene havde akkumuleret, ville gå tabt. Med dette in mente synes udgivelsen af denne bog både logisk og meningsfuld. På 178 sider gennemgår og diskuterer værket stammen med særligt fokus på stammens socio-emotionelle faktorer og det påfaldende fænomen, at stammen for nogle udvikler sig fra en banal, motorisk koordinationsvanskelighed i førskolealderen og til en omsiggribende vanskelighed, der kan spille ind på bl.a. uddannelse og job, relationsdannelse og generel trivsel. Kernespørgsmålene i bogen er, hvad stammen er, hvad den gør, hvorfor den gør det, og hvorledes stammeproblemet kan mindskes. Bogens pointer understøttes af systematiske og grundige kildehenvisninger, der bekræfter, at det videnstomrum, som lægmand typisk udfylder med myter og fordomme, i virkeligheden er noget mindre, end man kunne foranlediges til at tro.

Per Fabæch Knudsen

Visse af de særligt betydningsfulde bøger, der er skrevet af nogle af pionérerne inde for stammen, indeholder formuleringer og passager, der skaber en særlig resonans hos den læser, der har personlig erfaring med emnet. Sådanne afsnit er også at finde i denne bog. Den vil givetvist resonere i mange mennesker, der stammer, såvel som deres pårørende; ikke mindst på grund af de mange personlige beretninger, som forfatteren gengiver.

Der serveres ingen lette løsninger, og der er ingen tvivl om, at det er stammens dynamiske væsen og dens påvirkning af mennesket, der har forfatterens største interesse. I bogen bruges af samme årsag heller ikke megen spalteplads på artikulatoriske beskrivelser af stammens udtryksformer, ligesom læseren ikke vil finde beskrivelser af de forskellige taleteknikker, der kan arbejdes med. Årsagen ligger muligvis i hans vurdering af, at ”…det vil kræve en næsten konstant opmærksomhed på talen at ændre den med forskellige teknikker, som man har lært hos en logopæd, og det er ikke realistisk at gøre for de fleste”.

Bogen er skrevet i et flydende og lettilgængeligt sprog, hvor forskningsresultater og personlige beretninger fletter sig elegant sammen og understøtter hinanden på glimrende vis. Dens forcer er særligt de levende beskrivelser af, hvor indgribende et problem stammen kan udvikle sig til, ligesom forfatterens erfaring som vidensformidler bestemt ikke fornægter sig. Den ubesværede måde, hvorpå han formidler et vanskeligt stof – herunder talrige forskningsstudier, som med bogen får mulighed for at nå et bredt publikum – er eksemplarisk, og bogen er anbefalelsesværdig til enhver, der ønsker en indføring i stammens besværlige væsen.

Om Bjarne Dammsbo: (red.)

Bjarne Dammsbo er tale-høre-konsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. Han underviser desuden på UCC og er ekstern lektor på audiologopædiuddannelserne på KU og SDU, hvor han underviser i stammebehandling ift. børn, unge og voksne. Bjarne Dammsbo har tidligere arbejdet i PPR Indre By/Østerbro og på Center for Stammeundervisning (CFS), begge i København.

Bjarne Dammsbo

Bornholmer træffet 2019

Bornholmertræffet 2019

– en uge med spændende aktiviteter og højt humør

Gokart var en af årets populære indslag

 

Bornholmertræffet foregik i år fra 30. juni til 7. juli. En uge hvor der deltog 16 unge i alderen 14-18 år, 11 drenge og 5 piger. Formålet med træffet var at give den enkelte mere selvtillid og selvværd gennem en række forskellige aktiviteter i den bornholmske natur. Og det lykkedes på alle måder.

Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen.

–  Jeg har været meget begejstret for at deltage i træffet. Det har været sjovt og bl.a. var kørslen i gokart utrolig spændende. Gokartene kørte næsten 70 km i timen, og det føles meget hurtigt, fortalte Kathrine, 14 år, som kommer fra Skive. Det var en talepædagog, der havde anbefalet hende at deltage i træffet. Kathrine, der snart skal begynde i 8. klasse, kan ind imellem have stammen med blokeringer, men på træffet på Bornholm var situationen en helt anden. Nu var hun sammen med andre unge, der stammer, så hun slappede af og havde bare en god uge – og hun deltager helt sikkert i næste års træf. Det er dejligt at bruge en uge af sommerferien med at komme på træf med Stammeforeningen, lød det fra Kathrine.

Kathrine på mini golfbanen

 

Ali, 17 år, fra Vojens var helt enig. Han deltog for første gang i Bornholmertræffet. Ali – ja det er egentlig hans efternavn, men det var for besværligt at blive kaldt Abdulrahman Ali, som han sagde. Han fortalte også, at han i løbet af ugen næsten glemte problemerne med sin stammen. At være sammen med 15 andre unge, der stammer, havde givet en ro, så han ikke var anspændt, og det havde været meget glædeligt, lød det fra “Ali”. Efter sommerferien skal han i gang med HF Søfart.

Ali, 16 år, fra Kgs. Lyngby deltog i Bornholmertræffet for anden gang, og han var helt enig med Kathrine og Ali. Det havde bare været en dejlig uge, hvor der havde været mange spændende aktiviteter.

Ali, Alfred og Abdulrahman(Ali) på toppen af Kongemindet

En uge med sjove oplevelser

De unge på Bornholmertræffet kan se tilbage på en uge med både Teambuilding-aktiviteter og ture i den bornholmske natur.

Ud over kørsel i gokart prøvede de unge at køre med en svævebane på hele 290 meter. De spillede minigolf, skød med pil og bue, løb natløb, spillede fodboldgolf, besøgte Christiansø og Hammershus, de var i svømmehallen, de var ude at spise på restaurant i Snogebæk og de badede flere gange i den kølige Østersø.

På træffet boede de unge i en spejderhytte i Tejn, der gav de helt perfekte rammer for træffet.

Arrangørerne

Bettina Pedersen, der er næstformand / organisationsformand i Stammeforeningen, har været med til at arrangere træffet i 18 år. Jens Kristensen, der er bestyrelsesmedlem, har været arrangør i 14 år. Sebastian Ladegaard, også bestyrelsesmedlem, er 26 år. Han har været med til at arrangere træf i tre år, og var deltager alle fem år, fra han var fra 14 til 18 år gammel.
I år var Bettinas søn Martin og Jens’ søn Michael også i ledergruppen, og det glæder Bettina, at der er kommet flere unge med i ledergruppen. Jens og jeg synes, at det er sjovt at være med til at arrangere træffene, men Sebastian, Martin og Michael er med til at forny programmet, og det er godt, at Bornholmertræffet ikke kun er afhængigt af os ældre, lyder det fra Bettina.

Michael og Martin på Chr. Ø

Bettina på skattejagt på Chr. Ø

Bornholmertræffet er en af Stammeforeningens ældste og bedste aktiviteter. Træffet har været arrangeret 22 gange. En uges ferie på solskinsøen i Østersøen er meget attraktiv, og det er bare super for de unge stammere at være sammen med andre unge, som har det samme problem. 

Når ordet gives frit på evaluerings-skemaerne, er deltagerne kommet med følgende udtalelser:

– jeg syntes det er utroligt fedt at kunne tale frit uden at skulle tænke på at man stammer. Jeg har personligt fået et par venner som jeg har haft kontakt med hele året næsten hver dag, indtil det nye træf. Så træffet har givet mig meget værdifuldt!

– Alfred

 

– Vores indtryk af turen har kun været positiv. Det giver plads til alle og alle er velkomne. Siden at alle stammer er det overhovedet ikke tabu-belagt som stammen tit kan blive i andre sammenhænge.

Det er et godt tilbud som viser andre unge stammere at der er andre som en selv. De kommer fra alle socialgrupper og i alle aldre.

Unge stammere får muligheden for at slappe af rundt omkring andre stammere, siden at alle stammer tænker man ikke over at man selv stammer og der er ikke samme pres på en som der nogen gange kan være i hverdagen.

Det er en god uge til at slappe af og snakke med andre unge om stammen og få venskaber der varer ved.

– Lukas Preston og Nathalie Christiansen

 

– Bornholmerturen 2019 har været en super sjov tur fyldt med en masse spændende oplevelser. Gokart, minigolf, svævebane – you name it!

Med en gruppe på 16 unge og 5 voksne drog vi ud i det bornholmske landskab, ja måske skulle vi tidligt op og i gang men det forhindrede ikke det gode humør at trænge igennem, fordi sådan er bornholmerturen bare!

Et fantastisk træf med nyfundne venner du har det sjovt med.

– Kathrine Linnet

 

– Det har været en super fed oplevelse. Alle har været meget positive og har bare været søde mod en.

Aktiviteterne har også været fede. De har også sat ens grænse på prøve.

Men som sagt har jeg haft det mega godt og ser frem til at komme med igen til næste år!

– Gustav

Sebastian i en af de lejede biler

Jens på chr. Ø

Der kan ses mange flere billeder fra træffet via dette link : 

https://stammeforeningen.dk/bornholmertraef-2019/

 

Information om stammen til skoler i Rwanda

Information om stammen til skoler i Rwanda

  • og hvordan du kan støtte arbejdet

Af Erling Jensen, redaktør

 Stammeforeningen er blevet kontaktet af Dieudonne Nsabimana fra Rwanda. Han er koordinator for African Stuttering Center, en lille ideel organisation med hjemsted i Rwanda, som hjælper mennesker, der stammer, i Rwanda og i et vist omfang i andre lande i Østafrika.

Dieudonne Nsabimana arbejder på frivillig basis for at oversætte undervisningsmateriale om stammen fra Stuttering Foundation of America (SFA), trykke, binde og uddele det. Centret har lavet en lærerpakke kaldet “Resources for Stuttering – Teacher Package” Denne lærerpakke er gratis tilgængelig og indeholder en række undervisningsmaterialer om stammen fra FSA (hæfter og brochurer) oversat til lokale sprog.

Formålet er at hjælpe lærere og skoleelever med at få adgang til materialet, og dermed hjælpe dem med at få viden om stammen, så de bedre kan hjælpe hinanden. Lærere vil på den måde få de nødvendige færdigheder i at kunne hjælpe skoleelever, der stammer.

Det koster penge at trykke og sammensætte/binde materialet, så Dieudonne Nsabimana søger om økonomisk støtte til projektet.

Bruce, (12year-old) is a kid who stutters and dreams of becoming a police officer. Bruce, had dropped out of elementary school because of the myths about stuttering. Through our efforts to educate everyone at Bruce’s school. Bruce decided to continue his education. And He will build the confidence he needs to follow his dreams.

Hermann Christmann mødte Dieudonne på en ISA-verdenskongres for stammen i 2007. Hermann siger: ”Jeg har fulgt Dieudonne med mellemrum siden 2007, og jeg er imponeret over hans energiske indsats i African Stuttering Center og hans evner til at samarbejde med og få støtte fra mennesker i mange lande.”

Ønsker du at støtte projektet i Rwanda, kan du sende din donation til Hermann Christmann, MobilePay 51245478. Som kommentar skriver du:  ”Støtte til Rwanda” – du kan også skrive dit navn. Hvis du vil være anonym, kan du skrive ”Anonym”. Hermann Christmann samler og overfører de indkomne beløb via PayPal til Dieudonne Nsabimana.

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis selv overføre pengene direkte til Dieudonne fra din PayPal-konto eller med kreditkort. Kontakt Hermann, der vil sende dig linket, der skal bruges.

Dieudonne rapporterer om, hvad de overførte penge anvendes til, og han fortæller om hvordan det går med projektet, der bringes på www.fsd.dk og bliver omtalt i FSD-NYT.  Sidst i interviewet nedenfor med Dieudonne fortæller han udførligt om rapporteringen,

Interview med Dieudonne Nsabimana

Dieudonne indleder med at fortælle om sig selv:

Jeg hedder Dieudonne Nsabimana, jeg er 39 år og begyndte at stamme, da jeg gik i skole. Selv om jeg var god til ikke at vise, at jeg stammede, skete det ofte, at jeg ikke kunne skjule stammen.

Jeg er uddannet som master in education. Jeg er formand for paraplyorganisationen for mennesker, der stammer, i Rwanda, og jeg er en person, der stammer. Jeg er også koordinator for the African Stuttering Centre, der er en lille nonprofit organisation, der støtter mennesker, der stammer. PÅ ISA-Verdensstammekongressen i Island i juni 2019 blev jeg valgt til bestyrelsen for ISA.

Dieudonne in black t shirt, when he is distributing educational materials about stuttering in schools

 Stammen er stigmatiseret i Afrika, derfor blev jeg en aktivist for at kunne kæmpe for stammende menneskers rettigheder, især for børns rettigheder. Det er ikke tilfældigt, at jeg har et særligt engagement for børn, som barn blev jeg nemlig selv udsat for overgreb, fordi jeg stammede. Jeg husker tydeligt en begivenhed i 4. Klasse. Vi skulle lære nogle digte udenad. Da det så blev min tur til at sige digtene højt, kunne jeg ikke gøre det, fordi jeg stammede. Det var ren tortur for mig at stå der og ikke kunne sige noget. Læreren troede, at jeg ikke havde lært digtene udenad, så han slog mig af den grund.

Skolerne er stadigvæk steder, hvor man ydmyger børn, der stammer, og det vil jeg lave om på. Derfor oprettede jeg projektet: “Resources on Stuttering School Program” (da: Viden om stammen i skolen) under African Stuttering Centre. Jeg fortæller mere om det senere i interviewet.

Hvilke problemer møder voksne, der stammer, i Rwanda?

Over hele verden er livet en kamp, når man stammer, men i Afrika er det hårdere end så mange andre steder. I Afrika har man ofte ikke adgang til selv de mest basale fornødenheder, desuden er der i reglen ingen muligheder for stammebehandling, da der er yderst få logopæder. I Rwanda, et land med 11 millioner indbyggere, findes der således kun to logopæder. Samfundet ved intet om stammen og hvad det indebærer at stamme.

Jeg vil nævne et par eksempler på de problemer, som man møder som stammer:

Voksne, der stammer, bliver ofte diskrimineret på arbejdsmarkedet

Ved retssager i Rwanda og dets nabolande møder folk som regel op i retten uden at have en sagfører, fordi de er så fattige, at de ikke har råd til at hyre en. Når man så ovenikøbet stammer, kan man let tabe sin sag i retten.

Hvilke problemer møder skolebørn, der stammer?

I landene i Østafrika dropper mange elever, der stammer, ud af skolen. Der er ingen undersøgelse af, hvor mange, der stammer I Rwanda, men man anslår, at op til 5 % af børnene stammer på et tidspunkt i løbet af barndommen.

Børn, der stammer, har det hårdt i skolen, da der eksisterer en stor uvidenhed om stammen. Ikke alene får de ikke den støtte, de har behov for, de bliver ovenikøbet udsat for fysisk og verbal overlast.

Dieudonne, with the young children who stutter. young children are happy to read the booklets on stuttering in their local language.

Lærere ved absolut intet om stammen, så derfor ved de ikke, hvordan de kan hjælpe elever med kommunikationsproblemer. Mathias, en lærer i det nordvestlige Rwanda, sagde: “Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, da jeg fik en stammende elev i min klasse.” Problemet bliver forværret af, at skolerne i Østafrika ikke har adgang til logopæder, der vil kunne hjælpe elever og lærere med at forstå problemet og løse det hensigtsmæssigt. Især i landområderne i disse lande er der ikke adgang til Internettet, så omkring 70 % af skolerne i Rwanda har ikke adgang til undervisningsmateriale online om stammen.

Det er lærernes fysiske og verbale overfald, der får mange af de stammende børn til at droppe ud af skolen. I landene i Østafrika bruger lærerne fysisk afstraffelse, hvis en elev er lidt længe om at svare på et spørgsmål. Den fysiske afstraffelse kan være at slå barnet med en stok, f.eks. på barnets hænder eller et andet sted. I nogle af landene er det helt lovligt at bruge fysisk afstraffelse. Det er absurd! Skoler skal ikke være hjemsteder for frygt og vold, men det er realiteten for skoleelever, der stammer. Situationen er den samme i Rwandas nabolande.

 

Fortæl os om The African Stuttering Centre

Centret blev oprettet i januar 2013, det ligger i Kigali, der er hovedstaden i Rwanda i Østafrika. Vi har ambitioner om at åbne et afdelingskontor i Ghana i Vestafrika, for at kunne hjælpe mennesker der.

Centret har juridisk status af en nonprofitorganisation. Dets mission er at yde støtte til mennesker, der stammer. Centret drives med frivillig arbejdskraft, og det arbejder tæt sammen med Rwanda Stuttering Organization, der er en paraplyorganisation for mennesker, der stammer. Når der er travlt i centret, er der tit nogle fra stammeforeningen, der kommer og hjælper til.

Ud over mig er der fire medarbejdere i centret, nemlig:

En leder, der har overblik over alle centrets projekter.
En kasserer.
En person, der er ansvarlig for Distance Stuttering Therapy – Africa Program (se mere senere i artiklen).
En person, der er ansvarlig for Resources on Stuttering School Program (er omtalt i artiklens indledning).

I centret arbejder vi med alle, der stammer: voksne, teenagere og børn.

 Fortæl os lidt om, hvad Centret arbejder med for at afhjælpe de problemer, som stammere oplever

Arbejdet er delt op i to afdelinger:
1. Uddannelse og opmærksomhed
2. Behandling

Uddannelse og opmærksomhed:

Resources on Stuttering School Program

For at forebygge og bekæmpe mobning og forulempning af børn, der stammer, har en kollega og jeg oversat og trykt uddannelsesmateriale i form af hæfter og brochure fra The Stuttering Foundation of America (SFA). Dette materiale indgår i en pakke, som vi kalder “Resources for Stuttering – Teacher Package” (da.: “Materialer om stammen – lærerpakke”). Vi stiller pakken vederlagsfrit til rådighed for lærere.

Stuttering Foundation of America (SFA) udgiver på non-profit-grundlag et væld af materialer om stammen. Læs mere her: https://www.stutteringhelp.org/

Vores mål er at hjælpe lærere og børn til at materiale om stammen til rådighed, så de kan få viden om stammen og lære at hjælpe hinanden. Desuden vil lærere opnå de nødvendige færdigheder i at hjælpe deres elever, der stammer.

Lærere kan gøre meget for at hjælpe elever, der stammer. Lærerens holdninger til stammen, og det eksempel, som læreren sætter i klassen, er nemlig i høj grad med til at påvirke de andre elevers holdninger, og læreren er også med til at påvirke den enkelte stammende elevs holdning til hans eller hendes egen stammen.

Dieudonne in black t shirt, when he is distributing educational materials about stuttering in schools.

Prøv at forestille dig, hvordan blot én lærer, der kommer til at vide mere om stammen, kan ændre situationen for de mange elever, han får berøring med, deriblandt en del, der stammer, som han kan hjælpe og støtte, og som derfor ikke føler sig tvunget til at droppe ud af skolen.

Du kan se flere oplysninger om ”Resources on Stuttering Schools Program” her: https://stutteringschools.blogspot.com

Behandling:
Distance Stuttering Therapy Program Africa
Jeg fortalte tidligere, at der i Rwanda med 11 millioner indbyggere kun er to logopæder, dvs., at der én logopæd til 5 og en halv million indbyggere (det ville svare til, at der i hele Danmark kun var 1 (én) logopæd! Hun ville sikkert føle sig noget alene. red.)

Det er derfor klart, at der ikke er tilstrækkelig stammebehandling/-undervisning for dem, der har behov for det i Rwanda og dets nabolande. Anvendelsen af teleteknologier er en del af svaret på denne udfordring. Det er baggrunden for, at Distance Stuttering Therapy Program Africa (DSTPA) (en dansk oversættelse kunne lyde: Telebehandling af stammen. red.) blev udviklet i Rwanda.

DSTPA er det første program, der giver tele-behandling af stammen til klienter i Afrika, hvor der hidtil ikke har været adgang til behandling.

Programmet, der anvender videokonference-teknologi (man endte med at bruge Skype), blev etableret i 2010 af to mennesker, der selv har stammet: Dieudonne Nsabimana og Dr. Dale Williams, Professor ved Florida Atlantic University (FAU).

Efter flere års forberedelse, tog programmet imod den første klient i februar 2014. Behandlingen bliver givet af studerende i deres praktikperiode. De studerende er under supervision af en uddannet logopæd. Behandlingen er vederlagsfri.

Programmet er populært, og erfaringen er, at det er næsten lige så godt at bruge skype, som at være personligt til stede.

Her er en artikel om Distance Stuttering Therapy Program Africa (DSTPA) (Fjernbehandling af stammen i Afrika) i forbindelse med ISAD (International Stammedag 2017): http://isad.isastutter.org/isad-2017/papers-presented-by/research-therapy-and-support/stuttering-in-africa-from-hopelessness-to-recovery/

Stuttering Therapy Africa

Vi har også et andet program, som vi kalder “Stuttering Therapy Africa”, der tilbyder kurser i talepædagogik i Afrika, hvor der, som nævnt, er yderst få logopæder. I Afrika henvender de fleste, der stammer, sig til deres læge, og lægerne aner i reglen intet om stammen.

Stuttering Therapy Africa bruger telekonference på en platform, der er let at gå til, for at udbyde kurser til læger og lægestuderende i Rwanda og Ghana. Rodney Gabel fra University of Toledo, Ohio, USA, og jeg på African Stuttering Center koordinerer disse kurser for læger. Kurserne er vederlagsfri for kursisterne.

En stor del af uddannelsen vil bestå i, at kursusdeltagerne observerer Rodney Gabel, der udfører stammebehandling på børn og voksne, der stammer. På den måde vil kursusdeltagerne med tiden selv kunne udføre stammebehandling. (Rodney Gabel blev i øvrigt også valgt til bestyrelsen i ISA på Verdensstammekongressen i Island i juni 2019. red.)

Har I aktiviteter i andre lande end Rwanda?

For tiden dækker “Resources on Stuttering School Program” Østafrika, fordi oversættelsen, Swahili, kan bruges i landene: Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda and the DRC (Demokratiske Republik Congo. red.)

Vores materiale vil kunne bruges i de pågældende lande, men desværre har vi kun yderst begrænsede midler, så vi er kun i stand til at betjene Rwanda. Der ville ikke være hindringer for at arbejde i de pågældende lande, da de er medlemmer af regionale organisationer, der sikrer fri bevægelse af mennesker og service. Desuden kan vi bruge Swahili som fælles sprog.

Udfordringer
Fundraising er vores største udfordring. Vi kan virkelig bruge din hjælp. Alle bidrag – store som små – tæller. Det koster at trykke og indbinde vores materiale “Resources on Stuttering School Program” til skoler og sårbare mennesker.

Priseksempler: For 10 dollars kan vi trykke og binde materiale til to lærere. Det koster 100 dollars at trykke og indbinde materiale til en skole med 20 lærere.

African Stuttering Centre er et not-for-profit center og det modtager ingen offentlige midler. Derfor har vi brug for penge til at dække vores omkostninger.

Sammen kan vi ændre verden!

Every child who stutters matters!

Dieudonnes erklæring om dokumentation og rapportering fra centrets aktiviteter:

Engelsk (original)

I speak on behalf of African Stuttering Centre; we are committed to being fully accountable and transparent about how we are funded and how we spend the donations
We declare that all donors have the right:
– To be assured that their gifts will be used for the purposes for which they were given.
– To have access to the most recent financial statements of our centre and our projects

We will publish every three months, in an easily accessible place and on our blog and our newsletter; the financial statements and a specific note could specify how the money was used. A press release will be sent every three months to the e-magazine “FSD-NYT” of the Stuttering Association in Denmark. it will contain a specific note could clarify how we spend and protect our funds.

Whenever one of the phases of the project is completed, we will publish a report with testimonials from students and teachers, with photos and videos.
With Google Maps, donors will see exactly where the school they helped is. Once the donor has asked it, an on-site visit will be organized.

 Oversættelse af Dieudonnes erklæring (ved Hermann Christmann):

På vegne af African Stuttering Center erklærer jeg: Vi er forpligtede til at aflægge regnskab og være åbne om, hvordan vi er finansieret, og hvordan vi anvender donationerne.

Vi erklærer, at alle donorer har ret til:

-At være garanteret, at deres gaver vil blive anvendt til de formål, som de er givet til

-At have adgang til Centrets og projekternes nyeste regnskaber

Hver tredje måned vil vi offentliggøre regnskab med en note om pengenes anvendelse, på et let tilgængeligt sted og på vores blog og i vores nyhedsbrev. Hver tredje måned vil der blive sendt en pressemeddelelse til “FSD-NYT” for Stammeforeningen i Danmark. Den vil indeholde en note, der oplyser, hvordan vi anvender og beskytter vores midler.

 Når en af faserne i projektet er færdiggjort, vil vi offentliggøre en rapport med udtalelser fra elever og lærere, og med billeder og videoer.

 Ved hjælp af Google Maps kan donorer nøjagtigt se beliggenheden af den skole, de har hjulpet. Hvis en Donor spørger om det, vil der blive arrangeret et besøg på stedet.

  Yderligere oplysninger og kontakt 

Første nummer af Dieudonnes publikation, som hedder ”The Iceberg” (Isbjerget): https://drive.google.com/file/d/1gvC40At-sqwnhEcy9_bXbSOH5TPu5LKX/view?usp=sharing

Artikel (om stammen i Afrika) bragt af IFA (International Fluency Association) https://www.theifa.org/news-2/215-stuttering-from-hopelessness-to-recovery

Du kan kontakte Dieudonne Nsabimana på mailadressen: africanstutteringcentre@gmail.com

Bruce, (12year-old) a kid who stutters

Hvis i kan hjælpe Peter, giver jeg stegt ål

Fredag den 3. maj 2019 lukker Vagn Nielsen tegnebogen op, han har nemlig inviteret hele Tv-holdet fra TV2 på stegt ål på Feggesund Kro.

Tekst og fotos: Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen.

(Artiklen blev bragt første gang i FSD-Nyt Maj 2019)

Peter Nielsen tjekker lige Facebook på Smartphonen. Livet er blevet noget helt andet, efter at han har medvirket i TV udsendelsen på TV2.

Vagn Nielsen får tårer i øjnene, når han taler om den åbenbaring, det mirakel det var, at sønnen Peter er blevet hjulpet med sin stammen. Peter, 26 år, blev landskendt, da han i februar 2019 medvirkede i en udsendelse om stammen på TV2. – Før TV-udsendelsen kunne Peter ikke engang ringe til fx lægen, for ordene sad helt fast, og det var ham umuligt at få tingene sagt. Ved mange af Peters andre telefonopringninger blev røret simpelthen lagt på, fordi han eller hun i den anden ende troede, at det var telefonfis. Nej – Peter har virkelig været handicappet, så derfor giver jeg meget gerne en gang stegt ål på Feggesund kro, når nu TV-udsendelsen har været så vellykket, lyder det fra Vagn Nielsen.

Peter Nielsen bor hos sine forældre, Lissy og Vagn Erik i Erslev på det nordlige Mors. Din redaktør og Peter havde aftalt, at jeg (red.) skulle komme forbi om formiddagen kl. 10 for at lave et interview. Dagen før var jeg ved en fejl kommet til at ringe til Peter, der straks ringede tilbage.  ”Peter stammede næsten ikke i samtalen. At Peter ringede tilbage, markerede også en stor ændring for ham. For et år siden ville han ikke have turdet gøre det.”

Da jeg ankom, var Peter forsinket på sit arbejde på en nærliggende kvægfarm, så jeg talte med forældrene i de tre kvarter, det varede, inden Peter dukkede op.

– Vi kendte i forvejen ikke noget til McGuire-programmet, som Tv-holdet foreslog som en mulighed, men vi tænkte, at det lød som en god ide, og selvfølgelig støttede vi Peter i at prøve, og vi var glade over, at han havde mod på at deltage i TV-udsendelsen, fortalte Lissy og Vagn. Det var Bettina Pedersen, næstformand i Stammeforeningen og leder af foreningens træf, der havde anbefalet Tv-holdet at kontakte Peter Nielsen. Peter havde deltaget i Stammeforeningens Bornholmertræf for teenagere og tre gange i foreningens ungdomstræf i Skanderborg, Silkeborg og Fakse.

Der kommer en opfølgningsudsendelse på TV2
Så kom Peter drønende i bilen. Han møder allerede på arbejde kl. 4, nogle gange allerede kl. 2, for køerne skal jo malkes. Der er kun 500 meter over til kvægfarmen, hvor Peter holder meget af at arbejde. Han og jeg taler om TV-udsendelsen, og om den opfølgningsudsendelse, der kommer på TV2, hvor Tv-selskabet fokuserer på, hvordan det går med hans stammen i tiden efter det første kursus.
– Jeg stammede ærligt alt meget, da Tv-holdet var forbi for at lave optagelser til opfølgningsudsendelsen, men det er nok fordi, jeg blev lidt nervøs over, om jeg nu ville kunne tale med teknikkerne, som vi lærte på McGuire-kurset. Der er jo altid en risiko for tilbagefald, så selvfølgelig er jeg klar over, at jeg skal holde stammetræningen ved lige, siger Peter, der fortæller, at han er tilmeldt et McGuire-opfølgningskursus i Aarhus store bededag og den følgende weekend. Til efteråret er der også et kursus i Oslo. Jo – jeg er klar over, at der skal hård træning til, men jeg føler mig også meget motiveret, siger Peter med fast stemme.

Nogle hårde år
Peter er den yngste af fire søskende. De andre er Heidi, storesøsteren, og tvillingebrødrene Anders og Erling. Der er ingen af dem, der stammer, og forældrene har heller ikke stammet. Peter begyndte at stamme som 5-6-årig.

Fra børnehaveklassen og frem til og med 5. klasse fik Peter hjælp af en talepædagog på skolen, men det hjalp ikke meget, fortæller forældrene, Lissy og Vagn.

Peters stammen udviklede sig til en stammeform med kraftige blokeringer, og ofte kunne han slet ikke sige noget. Derfor gik Peter i 6.-9. klasse på en specialskole, hvad der absolut ikke styrkede hans selvtillid, for Peter er jo ikke svagt begavet. Han havde blot enormt svært ved at sige noget på grund af sin stammen.

Efter folkeskolen kom Peter på landbrugsskole, og det var meget positivt, fordi han der fik nogle gode kammerater, som han stadig har kontakt med. Ja – sammen med en af kammeraterne har jeg planer om at starte for os selv med en lille maskinstation, hvor vi tilbyder vores hjælp til landbruget, fortæller Peter. Før TV-udsendelsen var sådanne planer helt utænkelige, for hvordan skulle Peter kunne styre et firma med alt, hvad det indebar af telefonsamtaler og anden kontakt til kunderne? Jo – Peter har fået selvtillid og tro på, at han kan noget, og at tingene nok skal lykkes.

Skal holde foredrag i maj
Søndag den 12. maj skal Peter holde foredrag i Stammeforeningens lokalafdeling for Midt- og Vestjylland. Det er Allan Toft Pedersen, tidligere bestyrelsesmedlem i Stammeforeningen og mentor hos McGuire, der har kontaktet Peter og fået ham til at stille op. Allan deltog også i TV-udsendelsen som en af de tidligere McGuire-kursister, der deltager i kurserne. For Peter er det en god aktivitet at stille sig op og holde foredrag om sit liv med stammen, da det er med til at give ham større selvtillid og tiltro til, at der efterhånden er flere og flere ting, han kan nu, som han ikke turde give sig i kast med før.

Det glæder selvfølgelig forældrene, at Peter nu ikke længere holder sig tilbage. – Vi støtter Peter så meget, som han har behov for. Peter kan blive boende hjemme lige så lang tid, han lyst til, men det er bare så skønt, at han er begyndt at tale om at finde et lille landsted på Mors, hvor han kan bo og have lidt landbrug, måske med nogle får. Det gør næsten helt ondt at tænke på det, siger Vagn Nielsen, og Lissy nikker med tårer i øjnene.

Når du spørger om, hvordan Peters liv nu er med stammen, vil jeg nu sige, at vi er på 4 på en skala fra 1 til 10. Der skal trænes meget endnu, og Peter er bestemt ikke færdig med sin træning, men han har fået et liv med nye muligheder, og det gør os så glade, lyder det fra Vagn Nielsen og Lissy nikker samtykkende.

Vagn slutter af:
Jeg synes bestemt, at der skal være mulighed for offentlig støtte til McGuire-kurser, for de hjælper jo. De har hjulpet Peter og kan hjælpe så mange andre.

Peter Nielsen sammen med labradorhunden Lady og forældrene Lissy og Vagn Erik Nielsen.

Per Fabæch Knudsen færdig med ”STAMMEN – et komplekst kommunikationsproblem”

Per Fabæch Knudsen færdig med ”STAMMEN – et komplekst kommunikationsproblem”

Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen.

Per Fabæch Knudsen bød velkommen og fortalte om baggrunden for udgivelsen af bogen. Noterne var i Smartphonen.

– Jeg har arbejdet på en bog om stammen igennem det sidste 1½ år, og den er nu blevet færdig.

Per Fabæch Knudsen holdt derfor reception fredag den 7. juni i privatboligen på Fyrrehusene i Glostrup.

En del venner og selvfølgelig Stammeforeningen var mødt op for at hilse på Per, der gennem årene har haft stor betydning for foreningen.

Per Fabæch var i en årrække leder af DAVS (Dansk Videnscenter for Stammen), og da det blev nedlagt, var han ansat i Socialministeriet, hvor han arbejdede videre med forskning og information inden for stammen.

Lidt om bogen – STAMMEN – et komplekst kommunikationsproblem.

Per Fabæch Knudsen fortæller:

Bogen handler om, hvorfor og hvordan det forholdsvist lille og ubetydelige taleproblem, som stammen i sin begyndelse oftest er, kan udvikle sig til et alvorligt kommunikationsproblem for den enkelte, der stammer. Gennem personlige erfaringer og beretninger fra voksne stammere undersøges stammens forskellige konsekvenser og den betydning, stammen kan få personlighedsmæssigt og socialt – og i forhold til skole, uddannelse og job. Stammernes erfaringer suppleres med fagkundskabens teorier og forskningsbaseret viden.

Bogen henvender sig til alle med interesse for stammen. Fagfolk og studerende kan se bogen som et supplement til den faglitteratur, der allerede findes om stammen. Voksne stammere kan måske spejle sig i beretningerne i bogen, og på den måde finde forklaring på spørgsmål, de har gået og rumsteret med. Forældre til børn, der stammer, kan få en viden om, hvad stammen kan komme til at betyde, hvis stammen får lov til at udvikle sig til et stammeproblem – og måske finde inspiration til, hvordan de kan være med til at mindske problemet.

Jeg kan allerede nu afsløre, at en læser af bogen har udtalt: “Hvis man kun vil læse én bog om stammen, så er det denne bog”. Det er måske lige i overkanten, men jeg kan bare sige, at jeg overordnet set selv er ret godt tilfreds med bogen, lød det fra Per Fabæch Knudsen.

Bjarne Dammsbo deltog i receptionen og anmelder bogen:

Per Fabæch Knudsen
STAMMEN – et komplekst kommunikationsproblem
Saxo Publish, 2019
ISBN: 978 87 4097 465 2

Nogle af de gode venner der var mødt op ved receptionen