Audiologopædisk forening, Logopædisk Forum og Stammeforeningen udbyder en stammeefteruddannelse målrettet logopæder, der arbejder med stammen hos børn og unge i alderen 0-18 år. Formålet med stammeefteruddannelsen er, at deltagerne gennem kritisk refleksion over teori- og praksissammenhænge, kan omsætte nyerhvervet viden til bæredygtig logopædisk indsats.

Stammeefteruddannelsen finder sted som fire 2-dages internatforløb på Danhostel Skanderborg, Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg. Pris for efteruddannelsen er 17.800 kroner inklusive overnatning i enkeltværelse og forplejning.

Tilmelding skal ske til Stammeforeningens sekretariat fsd@fsd.dk. Tilmeldingen skal indeholde dit navn, e-mailadresse, ean.nr., adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt. ean kode/person. Tilmeldingsfristen er den 1. november 2024.

Du kan læse mere i annonceringen her: Stammeefteruddannelse 2025.