Lørdag den 4. maj afholdte Stammeforeningen ordinær generalforsamling i Roskilde. På generalforsamlingen blev der valgt fire bestyrelsesmedlemmer, heriblandt tre nye. Efter generalforsamligen konstituerede bestyrelsen sig og består nu af formand Emil Bækdahl, næstformand Stig Holstein Bach, kasserer Charlotte Sørensen samt bestyrelsesmedlemmerne Cecilie Meldgaard Hansen, David Sørensen og Dan Hartvig Pedersen. Der blev også valgt en bestyrelsesuppleant: Henrik Jensen.

Bestyrelsen ser frem til at tage fat på arbejdet. Der kommer blandt andet til at være fokus på at fastholde foreningens traditionsrige sommertræf, udvikle foreningens tilstedeværelse og oplysende virksomhed på diverse medier, gentænke ambassadørkorpset, udvide samarbejdet med andre aktører på stammeområdet og forbedre foreningens rådgivningsvirksomhed.

Som altid skal der lyde en opfordring til at tage fat i foreningen, hvis man har ønsker til, hvilke områder foreningen bør fokusere på, eller hvis man ønsker at engagere sig i arbejdet.