Kirsten Hauge Helligsøe, Stammekonsulent, Odense stammeteam

De seneste 30 år har jeg arbejdet inden for specialundervisningsområdet, som logopæd og de sidste 20 år som fuldtids stammekonsulent. Herunder har jeg også arbejdet med løbsk tale-området.

Jeg har arbejdet med børn, forældre, unge, voksne og deres omgivelser ift. stammen. Og derudover har jeg undervist på grunduddannelsen og efteruddannelsen i stammen. Da jeg samtidig har uddannet mig indenfor flere områder af det kognitive felt over i mindfulness og åndedrætsterapi, er jeg et klart eksempel på det nordiske helhedsorienterede blik på arbejdet med stammeområdet ud fra den komplekse vanskelighed, det er.

Det er her vigtigt at være åben overfor forskellige metoder og de redskaber, metoderne tilbyder, samt at kunne implementere dem i en gruppe eller i individuel stammebehandling, hvor gruppens og den enkeltes behov vil variere.

For at kunne ‘jonglere’ med forskellige metoder og redskaber er det vigtigt med en grundviden om stammen og løbsk tale. Grundviden er netop det, en grundbog skal give. Det er ikke ofte, at der kommer ny litteratur/faglitteratur på dansk inden for områderne stammen og løbsk tale. Men nu er den her: ‘Stammen og løbsk tale – en grundbog’ forfattet af to grand old men’ inden for stammeområdet; Per Fabæch Knudsen og Hans Månsson med bidrag af norske Hilda Søsternud i kapitlerne om løbsk tale.

En grundbog er ifølge den danske ordbog:“En bog der giver en indføring i et fags grundlæggende viden og begreber” Og dette er netop bogens intention og absolut stærke side.

Man kan føle sig sikker på at blive ført trygt og grundigt igennem metoder og forskningsresultater, der belyser stammens kompleksitet. Hans Månsson og Per Fabæch Knudsen har altså begået en grundbog, der giver en indføring i et fagets grundlæggende viden og begreber på bedste vis.

Bogen er systematisk opbygget og godt funderet i teori og forskningsbaseret viden. Og med det mere typiske nordiske afsæt ift. stammebehandling, hvor der er vægt på det helhedsorienterede og relationelle i stammebehandlingen.

Gennemgangen i de forskellige kapitler og fokusområder viser stammens kompleksitet både ift. historik, årsagssammenhænge, stammesymptomer, metoder, konsekvenser, undersøgelse og behandling.

Det samme gælder kapitlerne om løbsk tale, hvor kompetente Hilda søsternud har givet sit faglige bidrag til denne, om end endnu mere oversete og komplekse, vanskelighed. Det var berettiget og vigtigt.

Sammen med Per Fabæchs både faglige, men bestemt også livsfortællende bog om stammen, (Per Fabæch Knudsen (2019): Stammen – et komplekst kommunikationsproblem), er man med denne nye grundbog godt klædt på som fremtidig stammebehandler ift. faglitteratur.

Det mere stammebehandlende, det vi kalder praksis i stammebehandlingen, bliver berørt – igen ud fra de metoder, der findes – og her giver bogen et særligt indblik i de mangeartede facetter i stammebehandlingen.

En manual findes ikke i denne bog, da vi i Danmark ikke udbredt behandler ud fra behandlings- ‘programmer’, som man gør andre steder i verden. Og det ej heller er bogens intention. De vigtige praksisfortællinger og praksisformidling kan hentes i de kurser og efteruddannelser, der tilbydes via forskellige stamme og logopædiske fora.

Jeg anbefaler alle nuværende stammebehandlere at læse bogen, bruge den, diskutere den og bliv klogere på grundviden om stammeområdet.

Stammen er nemlig mere en stammen. Stammen er det, der sker før, under og efter stamme-øjeblikket. Stammen er en kompleks taleudfordring, og derfor er stammen efter min erfaring og overbevisning et underprioriteret område inden for det logopædiske felt.

Stammen kan udvikle sig til et livslangt kommunikationshandicap, hvis der ikke er både mulighed for at tilbyde faglig kompetent stammebehandling og velvilje til, at området tildeles ressourcer, der sikrer, at fagligheden kan komme i spil til gavn for børn, unge og voksne, som stammer.
Alt hvad der kan kaste lys på dette er velkomment!

Så velkommen til den nye nordiske grundbog om stammen og løbsk tale. Bogen opfylder helt klart sit formål på fineste vis som den nye grundbog til brug på grund og efteruddannelsen i stammen og løbsk tale.

Godt, at den er her!