Resultat af Generalforsamlingen

Resultat af Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen blev gennemført under vanskelige forhold hvor der var kampvalg om flere punkter, her i blandt også til posterne som dirigent, referent og stemmetællere.

Af Thim Pedersen   den 31-08-21

Bestyrelsen redegjorde deres syn på hele eksklusion-sagen hvilket tog ret lang tid med mange breve og beskeder parterne imellem, hvorefter modparten fik lov til at komme med sit syn på sagen. Ved en skriftlig afstemning fik bestyrelsen flertal i sagen og eksklusionen står derfor ved magt.

Da tiden var knap efter den hårde start så blev der forsøgt at gå lidt hurtigere frem med resten af punkterne, hvilket ikke altid lige lykkedes da der var stor spørgelyst til både årsberetningen, regnskabet og budgetterne. Alt blev dog godkendt ved afstemning.

De to indkomne forslag tager bestyrelsen til sig og prøver at se hvad der kan lade sig gøre i fremtiden.

Valget af bestyrelsesmedlemmer blev ganske overflødigt eftersom Erling Jensen meddelte at han trådte tilbage både som bestyrelsesmedlem og redaktør af FSD-NYT. Dette medfører så desværre også at der ikke er nogen suppleanter i øjeblikket.

Den nye bestyrelse er sammensat således:

  • Bettina Pedersen – Formand
  • Nikolaj B.Østergaard – Næstformand
  • Henrik Jensen – Kasserer
  • Emil S. Bækdahl – Bestyrelsesmedlem
  • Sebastian Ladegaard – Bestyrelsesmedlem
  • Jens K. Kristensen – Bestyrelsesmedlem
  • Stig H. Bach – Bestyrelsesmedlem

 

Revisor blev vedtaget og er fortsat Beierholm. Hermann Christmann fortsætter ligeledes som kritisk revisor men nu med Birgit Matthiesen Kristensen som kritisk revisor-suppleant.

Tiden var nu langt overskredet og punktet EVT. var derfor hurtigt overstået og bestyrelsen kunne sætte sig til bordet for at få den indledende konstituering på plads.

Tilbage står en tydelig splittet forening hvor tilslutningen til de enkelte opgaver som er udeblevet igennem flere år, desværre ser ud til at fortsætte.

Denne skrivelse udgør på ingen måde noget referat men er skrevet netop fordi redaktøren trådte tilbage på generalforsamlingen, så indtil der findes en ny til posten må i nøjes med denne skrivelse og referatet når det ligges ud på hjemmesiden efter det er blevet godkendt.

Liselund Kursussted hvor Generalforsamlingen blev afholdt

Generalforsamlingen 2020

Bettina Pedersen ny formand for Stammeforeningen

 

Efter at have været næstformand i en årrække og leder af foreningens Træf er Bettina Pedersen ny formand. 

Tekst og fotos: redaktør Erling Jensen.                                                                 16. august 2020 

Helt usædvanligt, og for første gang i Stammeforeningens historie, blev den ordinære generalforsamling afholdt i august måned, og ikke i april eller maj, som vedtægterne foreskriver. Generalforsamlingen skulle have været afholdt sidst i april, men lukningen af landet som følge af corona-pandemien tvang bestyrelsen til at udskyde generalforsamlingen indtil det igen blev tilladt at afholde større forsamlinger. 

Hidtil har det været et krav, at formanden for Stammeforeningen skal være stammer. Denne bestemmelse blev enstemmigt fjernet fra vedtægterne på generalforsamlingen den 15. august 2020 i Aalborg. Dermed er vejen banet for, at man kan blive formand uanset om man stammer eller ej.

Hermann Christmann

Den mangeårige store ildsjæl og store arbejdskraft, Hermann Christmann, syntes, at det var på tide at holde som formand, men det betyder ikke, at han nu holder helt op med arbejdet i Stammeforeningen. Sammen med Torben Møller Jensen og Per Knudsen har han ansvaret for foreningens efteruddannelse af talepædagoger og logopæder. En meget vellykket aktivitet som Stammeforeningen gennem nogle år har arrangeret sammen med Logopædisk Forum, Audiologopædisk forening og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder.  

Stig Holstein Bach

På generalforsamlingen blev Jens Kristensen genvalgt til bestyrelsen. Stig Holstein Bach, 30 år, blev nyvalgt. Han har i fem år været med til at arrangere Ungdomstræffet Kr. himmelfartsdag og er fra i år også med til at arrangere Bornholmertræffet. Martin Olsen var opstillet til bestyrelsen, men har af arbejdsmæssige årsager måtte opgive sit kandidatur. Da der således kun var opstillet to bestyrelseskandidater, kom bestyrelsen til at mangle et medlem, og derfor indtræder suppleanten, Erling Jensen, som i øvrigt også er foreningens redaktør, i bestyrelsen.

Logopæd Marc Egede fra Haderslev var dirigent ved generalforsamlingen.

Deltagerne i generalforsamlingen

De 10 deltagere udgjorde sandt at sige ikke nogen stor deltagerskare ved generalforsamlingen. Coronaen har sin store andel i det talmæssigt lave fremmøde.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med Bettina Pedersen som formand. Bettina har i over 20 år været meget engageret i Stammeforeningen. Både hendes mand Thim og en af hendes sønner, Martin, stammer, og Bettina valgte derfor for over 20 år siden at engagere sig i arbejdet i Stammeforeningen. Med stor energi har hun i 19 år været leder af Bornholmertræffet. Læs også her om årets Bornholmertræf, der er Stammeforeningens store event.

Den nyvalgte Formand, Bettina Pedersen.

Vellykket generalforsamling

Lørdag den 21. april blev den årlige generalforsamling afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Der bliver altid gjort noget særligt ud af generalforsamlingen i Stammeforeningen. Det er ikke kun en generalforsamling med beretninger og regnskab og valg til bestyrelsen men et arrangement, hvor medlemmerne kan mødes og få nogle gode inspirationer og oplevelser sammen.

I år var der lavet aftale med talepædagog Inger Leth fra Varde Kommune, der en time inden selve generalforsamlingen fortalte om sin tilgang til at arbejde med stammen. Inger Leth omtalte forskellige teorier om stammebehandling (Demands and Capacities, Lidcombe, Non Avoidance (acceptbehandlingen).

Se Inger Leths oplæg her: Stammeforeningen den 21. april 2018

Herefter var der præsentation af tilbud, som Stammeforeningen er kendt for: Træf, kurser til fagfolk, ambassadører og lokalafdelingerne.

Generalforsamlingen.

Marc Egede, talepædagog fra Haderslev blev valgt som dirigent.

Formand Ole Kring Tannert aflagde bestyrelsen beretning. Se nærmere her: Beretninger 2017

Kasserer Henrik N. Jensen fremlagde regnskabet, hvor der var fokus på den nye situation, at jf. nye tilskudsregler vedr. Tips- og Lottomidlerne skal Stammeforeningen fremover havde min 500 medlemmer. Det var da også en tilfreds Henrik N. Jensen, som roste den store indsats som medlemmerne har gjort, så der nu pt. er 520 medlemmer.

Valg til bestyrelsen foregik hurtigt. Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og Hermann Christmann, Jens Kristensen og Emil Fredeløkke blev valgt. For en periode på et år blev valgt Sebastian Ladegaard.

Som suppleant blev valgt Erling Jensen.