Resultat af Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen blev gennemført under vanskelige forhold hvor der var kampvalg om flere punkter, her i blandt også til posterne som dirigent, referent og stemmetællere.

Af Thim Pedersen   den 31-08-21

Bestyrelsen redegjorde deres syn på hele eksklusion-sagen hvilket tog ret lang tid med mange breve og beskeder parterne imellem, hvorefter modparten fik lov til at komme med sit syn på sagen. Ved en skriftlig afstemning fik bestyrelsen flertal i sagen og eksklusionen står derfor ved magt.

Da tiden var knap efter den hårde start så blev der forsøgt at gå lidt hurtigere frem med resten af punkterne, hvilket ikke altid lige lykkedes da der var stor spørgelyst til både årsberetningen, regnskabet og budgetterne. Alt blev dog godkendt ved afstemning.

De to indkomne forslag tager bestyrelsen til sig og prøver at se hvad der kan lade sig gøre i fremtiden.

Valget af bestyrelsesmedlemmer blev ganske overflødigt eftersom Erling Jensen meddelte at han trådte tilbage både som bestyrelsesmedlem og redaktør af FSD-NYT. Dette medfører så desværre også at der ikke er nogen suppleanter i øjeblikket.

Den nye bestyrelse er sammensat således:

  • Bettina Pedersen – Formand
  • Nikolaj B.Østergaard – Næstformand
  • Henrik Jensen – Kasserer
  • Emil S. Bækdahl – Bestyrelsesmedlem
  • Sebastian Ladegaard – Bestyrelsesmedlem
  • Jens K. Kristensen – Bestyrelsesmedlem
  • Stig H. Bach – Bestyrelsesmedlem

 

Revisor blev vedtaget og er fortsat Beierholm. Hermann Christmann fortsætter ligeledes som kritisk revisor men nu med Birgit Matthiesen Kristensen som kritisk revisor-suppleant.

Tiden var nu langt overskredet og punktet EVT. var derfor hurtigt overstået og bestyrelsen kunne sætte sig til bordet for at få den indledende konstituering på plads.

Tilbage står en tydelig splittet forening hvor tilslutningen til de enkelte opgaver som er udeblevet igennem flere år, desværre ser ud til at fortsætte.

Denne skrivelse udgør på ingen måde noget referat men er skrevet netop fordi redaktøren trådte tilbage på generalforsamlingen, så indtil der findes en ny til posten må i nøjes med denne skrivelse og referatet når det ligges ud på hjemmesiden efter det er blevet godkendt.

Liselund Kursussted hvor Generalforsamlingen blev afholdt