Jeg skal styre min stammen og ikke omvendt

Niels Christmann har i fem i år deltaget i McGuire-Programmet, da det ikke mere var holdbart at prøve at skjule sin stammen. Det har medført, at Niels indtil nu har deltaget i ti kurser, hvor det sidste var i januar 2018 i Oslo for at få afpudset taleteknikken igen.

Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen

– Når der fx er et By Night arrangement i byen, møder jeg selvfølgelig en del mennesker, som jeg kommer i snak med. Tidligere blev der brugt en del energi på at skjule min stammen. Nu bliver energien brugt på at være åben om min stammen, og bruge de teknikker, som jeg har lært og øvet på McGuire-Programmet. Teknikken er bl.a. at holde øjenkontakt, at tale langsomt, at tænke på vejrtrækningen og bevidst stamme og herved få formuleret, hvad jeg har anlagt at sige. Tidligere brugte jeg synonymer og andre tricks for at undgå at stamme og herved få samtalen overstået, men det gør jeg ikke længere. Og det føles som en stor lettelse, ja – jeg føler en vis stolthed over, at det er lykkedes at få mere og mere styr på min tale. At det er mig som styrer min stammen og ikke omvendt. Der er ikke mere den samme berøringsangst, som da jeg forsøgte at skjule min stammen, fortæller Niels Christmann, der også understreger, at det selvfølgelig kræver en del energi at benytte McGuire taleteknikkerne. Men det er ikke et svært valg, da det føles godt i maven og giver en sikkerhed i kroppen. Ja – det er blevet sjovt at tale, hvor det tidligere ofte var en frustrerende oplevelse. Tidligere kunne jeg også have det svært overfor bestemte personer, og det er heldigvis nu også overstået, fortæller Niels Christmann med en glæde i stemmen.

Begyndte tidligt at stamme

Niels er den eneste af tre søskende, der stammer. Han var knap tre år, da han begyndte at stamme. Faderen – Hermann Christmann, tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem i Stammeforeningen, kontaktede da en talepædagog, som han i sin egen opvækst havde haft en god kontakt til, og Niels kom i gang med et træningsforløb. Fra fireårsalderen til 1.-2. klasse stammede Niels ikke.

– Efter at jeg har fået oplyst deltog jeg i et slagsmål i frikvarteret, et slagsmål, der kan være medvirkende til, at jeg begyndte at stamme igen. Det medførte, at jeg i 2.-3. klasse havde nogle stammetimer, der senere blev fulgt op med stammebehandlinger i 10 årsalderen, i 7.-8.-9. klasse og i 3. G i gymnasiet. Min stammen var hovedsagelig skjult stammen, fortæller Niels.

Blev officer i Forsvaret

Efter gymnasiet aftjente Niels værnepligten ved Forsvaret.  – Efter rekruttiden blev jeg udvalgt til at begyndte på sergentskolen, og jeg nævnte da for min chef, at jeg stammede, men han vurderede, at det ikke var noget problem. Det har aldrig været noget problem for mig at stå foran soldaterne og give ordrer og beskeder. Måske skyldes det, at det har været en rolle at arbejde som sergent og senere officer. Det skyldes sikkert også, at jeg i mange situationer har været god til at skjule min stammen.

Fik arbejde hos Vestas

Da jeg var 29 år, synes jeg, at det var tiden til at prøve noget nyt. Jeg søgte væk fra Forsvaret, og fik arbejde hos Vestas. Mit første job var at være associate manager for vindmølleparker i omkring fem år (den mest dækkende betegnelse, men ikke den jobtitel jeg havde). De seneste fem år har mit arbejde bestået i håndtering af garantisager for vindmøller, IT-superbruger, procesarbejder og skriftlig kommunikation.

Min chef støttede mig

– Hos Vestas er det en del af firmaets sundhedspolitik, at vi har medarbejdersamtaler, og for fem år siden fik vi en snak om min stammen. Jeg nævnte, jeg havde overvejet at deltage i McGuire-Programmet, da jeg havde hørt meget godt om dette program og vurderede, at det kunne være en god løsning for mig. Gennem McGuire Programmet kunne jeg ved træning af de forskellige teknikker blive fri for den indre angst, som jeg altid har haft, da jeg fx på arbejde prøvede at skjule min stammen. Min chef gav udtryk for, at han havde stor respekt for min åbenhed, og han var positiv og helt støttede mine overvejelser. Hidtil havde min stammen som nævnt ikke været noget større problem på arbejdet, og jeg vil gerne indrømme, at det i starten var svært at skulle stamme med vilje og benytte McGuire teknikkerne. Der kom dog en så positiv respons fra kollegerne, at jeg følte en meget stor glæde over mit valg, lyder det fra Niels Christmann.

– Jeg er endnu ikke hundrede procent hærdet. Stadig kan det føles fristende blot at tale som tidligere. Det kræver bestemt en del energi at stamme bevidst og benytte McGuire teknikkerne, men det er min store intention at træne og øve videre de næste år, så jeg kan opnå at styre min stammen i alle situationer. Min søn, August stammer også. Han er kun fire år, og både Mette og jeg involverer os meget i hans tale. Gennem leg og gode samtaler øver vi med ham og støtter ham på bedste måde, slutter Niels Christmann.

Du kan se artiklen om August her.

McGuire fungerer i praksis

Så pyt med at Dave McGuires vejtrækningsteori er noget vrøvl.

Af ansvarshavende redaktør Erling Jensen.

Redktionen har valgt at have tema om McGuire-programmet. Du kan læse, hvordan Pia Danesol, Christian Rasmussen, Allan Toft Pedersen og Daniel Kusk har haft stor glæde af McGuire, og anbefaler andre stammere at benytte programmet. Da vi i redaktionen ikke skal lave reklame for McGuire-programmet, men sætte en kritisk lup på programmet, interviewede jeg logopæden Lise Reitz, der allerede for ti år siden skrev flere artikler om programmet.

– Programmet virker, og så er det jo egentlig lige meget, at vejrtrækningsteorien ikke holder. Det er rigtig meget godt i programmet. Det er jo også derfor, at Inge Brink Hansen, min kollega, og jeg har ladet os inspirere af det og henviser folk til det. Jeg har oplevet, at mennesker, som vi ikke har kunnet hjælpe tilstrækkeligt, har fået hjælp af McGuire-programmet. Vi skal ikke som logopæder være for små til at erkende, at der er nogle personer, der stammer, der får større hjælp af McGuire-programmet, end af os. Sagens kerne er at hjælpe som godt som muligt, og der går ingen skår af os her i butikken ved at henvise til og anbefale McGuire-programmet – også selvom teorien bag vejrtrækningen er noget vrøvl. Programmet hjælper jo mange, fortæller Lise Reitz.

Hvad er der galt med Dave McGuires vejrtrækningsteori?

For 10 år siden var Lise Reitz på banen med artikler i både UDTRYK og i LOGOPEDNYTT, hvor hun belyste Dave McGuires vejrtrækningsgteori. Du kan med fordel læse denne artikel og også Dave McGuires respons og Lises svar på responsen.

Du kan læse Lise Reitz artikel her. Og Dave McGuires repons og Lise Reitz svar her.

Lise Reitz fortsætter: – Jeg er fuld af beundring for de personer, der stammer, der vælger at arbejde med McGuire-tilgangen. Det er et hårdt og intenst arbejde og kræver stort mod. Dog undrer det mig, at programmet ikke er villigt til at se kritisk på sin vejrtrækningsteori. Men det er antagelig en central beslutning, og da de fleste kursister jo ikke er fagfolk, kan de ikke gennemskue den fejlagtige vejrtrækningsteori. Afvisningen fra Dave McGuires side er skuffende, og det bærer desværre ved til det lidt kultagtige renommé, som programmet har – eller rettere havde. Jeg havde måske håbet på en lille revolte fra kursisternes side, og især fra instruktørerne, på mine artikler for 10 år siden, men jeg forstår på den anden side godt, at folk forsvarer kurset. Ofte har deltagerne oplevet mange fejlslagne forsøg på at få hjælp – også fra logopæder, og da skal vi som logopæder naturligvis se kritisk på os selv og vores tilgang, lyder det fra Lise Reitz.

Bedre samarbejde med McGuire

I artiklen fra 2008 fortæller Lise Reitz bl.a., at det er et problem, at McGuires instruktører giver kursisterne besked om at afslutte en eventuel behandling hos en logopæd. Jeg har talt med Daniel Kusk, skandinavisk leder af The McGuire Programme, om det, og han sagde, at det er rigtigt, at det for ti år siden var praksis at bede deltagerne om at vælge, hvilken behandlingsform de ønskede. Det gjorde man, da logopæd’en i de fleste tilfælde ikke ville have nok erfaring og viden om teknikken, til at kunne vejlede i den videre udvikling, som er helt afgørende for at teknikken implementeres i dagligdagen. Det kræver en livstilsændring, en adfærdsændring som skal være konsekvent for at ændre vaner. Daniel Kusk siger, at der nu er et meget tættere samarbejde med logopæderne, og der er også en større åbenhed mellem parterne. Lise Reitz bekræfter, at samarbejdet mellem McGuire-programmet og logopæderne nu er væsentlig bedre, end det var for 10 år siden.

– Jeg har ikke overblik over, hvordan det er i resten af landet, men jeg kan fortælle, hvad vi gør her i København. Både Inge Brink Hansen og jeg anbefaler de personer, vi har i undervisning, at deltage i et McGuire-kursus, hvis vi skønner, at vedkommende vil have gavn heraf. Hvis vi kan se, at den indsats, som vi kan levere, ikke slår til og vedkommende har brug for noget mere intensivt, så vil vi tale med personen om det. Der er flere af vore kursister, der har deltaget i McGuire-programmet, og nogle af dem er vendt tilbage og har arbejdet videre hos os. Vi inviterer også McGuire-folk til at komme og holde oplæg, når vi arrangerer weekendkursus. Det har eksempelvis medført, at en af oplægsholderne efterfølgende har mødtes med en af vore kursister privat og udvekslet erfaringer. Jeg har også spurgt McGuirefolk, om de kunne komme ud til min undervisning på Københavns Universitet og tale til de logopædstuderende.  Jeg har selv mødt Daniel Kusk i Uppsala til den tredje nordiske kongres for stammen og løbsk tale i maj 2014. Der oplevede jeg, at Daniels oplæg på Konferencen blev taget virkeligt godt imod af logopæderne, og at Daniels imødekommenhed og ikke-dogmatiske tilgang var en afgørende faktor for en større interesse fra logopædside, lyder det fra Lise Reitz.

– Inge og jeg holdt et oplæg på den anden nordiske kongres for stammen og løbsk tale, hvor vi havde lavet en lille opgørelse af kursisterne udbytte af vores tredelte model – vi arbejder med teknikker og vejrtrækning, som er inspireret af McGuire. Vi bruger fx block release og tjeklisten og vejrtrækningen. McGuirekursisterne driller os lidt og kalder det McGuire light. Og det er det også. Vores kursusprogram er ikke et intensivt 4 dages kursus, men forløbet over 4 måneder med 7 undervisningsgange a 3½ times varighed pr gang + et weekendkursus – fredag kl. 15 til søndag kl. 15, hvor vi tager på et internat. Når vi instruerer og forklarer om vejrtrækningen, er det ikke i henhold til McGuires teori, da den jo som jeg har redegjort for i mine artikler er ret misforstået og forkert.

Vi har også et andet forbehold i og med, at vi har observeret at det med at bruge ”dyb stemme” overdrives så meget i McGuireprogrammet, at det går ud over den sunde stemmebrug – og at man måske skulle overveje, at det ikke er ” dybest muligt med naturlig stemme”, men at hver enkeltes naturlige dybde skal i spil…, men ikke overdrives.

Daniel Kusk udtaler her:  Vi er for år tilbage gået fra ”jo dybere jo bedre” til ”dybest muligt med naturlig stemme”. Her mener jeg Lises kommentar skyldes, at det er rigtig længe siden hun har deltaget i et McGuire kursus, og derfor ikke er helt opdateret med vores nuværende undervisning. Lise Reitz svarer her: Inge og jeg bemærkede begge to at for et halvt år siden, da vi havde en McGuire kursist ude at tale på stammeweekend, at hans stemme jo var dyb og var anstrengt. Så det er ikke en 10 år gammel observation. Men det er jo absolut muligt, at den enkelte kursist på McGuire misforstår den nye instruks og også overdriver dette punkt  på trods af anderledes instruks fra instruktøren. 

Lise Reitz fortsætter: Vi kan se, at vejrtrækningen virker, men vi antager, at det måske mere er et spørgsmål om timing – at det således ikke nødvendigvis er en forklaring, der har med diafragma at gøre, men at det snarere er timingen. Ved perfekt timing opnås der en koordinering mellem fonation og vejrtrækning, og måske er det den koordination, der virker — men det ved hverken vi eller andre med sikkerhed.

– Der er også holdt et netværksmøde for stammebehandlere  i Danmark for to år siden, hvor Inge Brink Hansen og Marc Egede holdt et lille workshop omkring McGuireteknikker og vejrtrækningen. Men det var jo mere internt i logopædverdenen. Dog er Marc Egede jo tidligere McGuirekursist, forklarer Lise Reitz videre.

Ifølge Lise Reitz er følgende ting medvirkende til, at McGuire-programmet har succes:

Det meget store personlige engagement fra kursisterne, der selv betaler for at deltage.

Intensiteten – mange timer hver dag i 4 dage.

Opfølgning efter kurset i form af et stort hjemmearbejde, hvor man bl.a. skal tage mindst 50 daglige kontakter.

Tilknytning til en personlig træner efter kurset. Mulighed for deltagelse i støttegrupper (i Aarhus, København og Aalborg)

Mulighed for at deltage i efterfølgende kurser.

Den ”intense” stemning og opbakningen fra de øvrige kursister. Dette kender vi også fra vore egne intensive weekendkurser, som kursisterne beskriver som absolutte højdepunkter i kursusforløbet.

Dette var Lise Reitz´betragtninger for ti år siden.
Hun udtaler nu:  Efter at jeg er bekendt med Porges Polyvagale teori, som jeg har beskrevet i artikler i Dansk Audiologopædi, er jeg begyndt også at overveje, om det kan have noget at gøre med en aktivering af vagusnerven og det parasympatiske nervesystem.

I artiklerne for 10 år siden efterlyste Lise Reitz kommentarer og betragtninger til sine synspunkter om McGuire-programmet, men der er kun kommet ganske få reaktioner.   – Der er ikke nogen fra programmet, der har henvendt sig til mig for at diskutere og høre mere om min kritik. De kommentarer, som min kritik har medført, har med få undtagelser haft karakter af forsvarstale for programmet. Magne Jørgensen, en norsk stammer og McGuire-kursist, kontaktede mig efter at have læst den første artikel. Dette medførte til, at han, jeg og den norske logopæd Hilda Sønsterad skrev en artikel og holdt et oplæg på den første kongres for stammen og løbsk talen i Nyborg i maj 2008. Her argumenterede vi for et større samarbejde og brobygning mellem McGuire-programmet og en logopædiske tilgang, forklarer Lise Reitz.

Har Dave McGuire taget kritikken til sig?

På spørgsmålet, om Dave McGuire har taget kritikken af, at der ud fra et fagligt synspunkt ikke er hold i vejrtrækningsmetoden, til sig, svarer Lise Reitz:

– Nej. Det er ikke mit indtryk. Når kursister fra programmet kommer hos os og holder oplæg, nævner nogle af dem vejrtrækningen – især hvis de er instruktører. For ca. ½ år siden hørte jeg igen den fejlagtige forklaring angående den krurale og kostale del: At stammen sidder i den krurale del, og programmet lærer dem at tale med den kostale del i stedet for. Så det er stadig den lærdom, der desværre huserer i programmet, men som jeg tidligere har sagt, så må det afgørende være, at McGuire-programmet fungerer i praksis. Vi logopæder bør anerkende, at mange stammere får gode resultater ved at deltage i McGuire-programmet, og derfor er det også min holdning, at vi skal samarbejde, siger Lise Reitz, der dog tilføjer:

– Det vil være rart med en større synlighed med, hvor mange kursister, der vælger ikke at fortsætte efter den første dag og en større offentlighed omkring effekten. Jeg er bekendt med den undersøgelse Magne Jørgensen lavede i 2008, hvor han lavede en randomineret spørgeundersøgelse. Hundrede tilfældigt udvalgte kursister fik tilsendt et spørgeskema, om hvilket udbytte, som de havde haft af programmet. 37 af de 100 svarede. De 30 havde oplevet meget til meget udbytte, og de 7 oplevede noget udbytte. Undersøgelsen viste, at der var en markant nedgang i graden af stammen og at effekten holdt sig over tid, fra det første kursus.

Ungåelsesadfærd mindskede markant og holdt sig ligeledes over tid. Der blev også spurgt til hvilken effekt, som kursisterne havde haft af traditionel logopædisk undervisning, og dette var ikke opløftende for den traditionelle logopædiske tilgang. Og det er jo bl.a. derfor folk søger McGuire-programmet, så vi må hanke op i os selv og gøre det bedre. Det er i hvert fald det, som Inge Brink Hansen og jeg har erkendt, lyder det fra Lise Reitz.

At McGuire-programmet fungerer, er Daniel Kusk et godt eksempel på. I artiklen om Daniel Kusk  kan du se Daniels præsentationsvideo, hvor han sad ubehjælpelig fast i ordene og slet ikke kunne tale, og du kan se i andre videoer se, hvordan han har udviklet sin tale. Ved både personlige møder og telefonsamtaler taler Daniel flydende, og da jeg (redaktøren. Red.) ved sidste telefonsamtale nævnte det, begyndte han straks at tale med taleteknik, og demonstrerede hermed, at han ved intens træning behersker sin tale, og det kan kun imponere.

Og så er der vel kun at sige: Så pyt med, at Dave McGuires vejrtrækningsteori er noget vrøvl.

NOTE

Det er desværre ikke lykkedes redaktionen at finde uafhængige forskeres tidsskriftartikler eller andet materiale om undersøgelser af effekten af McGuire-programmet.

 

Litteratur

Reitz, L.: Stammen og diafragma. McGuire kritisk set. Logopednytt nr. 8, 2007, pp. 7-9

McGuire, D., McCroarty, A., Finlayson, I.: Response to Stuttering and Diaphragma: A Critical View on McGuire. Logopednytt nr. 4, 2008. pp. 7-8

Reitz, L.: Svar på Dave McGuires respons på Stammen og Diafragma. Logopednytt nr. 4, 2008, pp. 8-10

 

 

 

 

 

Daniel Kusk

Skandinavisk leder af The McGuire Programme

 Af Erling Jensen, ansvarshavende redaktør.

 Daniel Kusk, lederen af den skandinaviske afdeling af McGuire-programmet, fortæller om sig selv:

Jeg var på mit første McGuire kursus i juni 2004 i Norge (dengang var der ikke kurser i Danmark). 

Efter ét år i McGuire-programmet blev jeg internt uddannet til “Primary Coach”, og ca. et år senere til “Course Instructor”.

I 2011 blev jeg “Regional Director” for McGuire-programmet her i Skandinavien.

 Hvordan har dit eget liv været med stammen?

Min mor fortæller, at jeg begyndte at stamme, da jeg gik fra dagpleje til børnehaveklasse. Jeg havde store problemer med at tale, jeg kunne sidde fast i ordene meget længe, og min tale var præget af store blokeringer og det kunne være svært at tale med andre. Jeg har gået hos mange talepædagoger gennem mine skole- og ungdomsår, prøvet “klog kone”, hypnose, stammetræf, håndlæsning, akupunktur mv. Det var først, da jeg kom i gang med McGuire-programmet, at jeg fik friheden til at sige, hvad jeg vil – friheden til at tale frit. Min førstedags-video fra McGuire-programmet fra 2004 giver et godt indtryk af, hvordan talesituationen var for 13 år siden.

Du kan se videoen her.  

Efter to dage på mit første McGuire-kursus talte jeg sådan.

Og sådan taler jeg i dag.    (er optaget i Aarhus september 2015)

 Jeg er uddannet elektriker, og har senere videreuddannet mig til maskinmester. Jeg arbejder nu på fuld tid som projektleder hos et rådgivende ingeniørfirma i Skanderborg.

 Jeg er 35 år og bor i Beder, syd for Aarhus, med min kone og vores to piger på 2 og 4 år.

 

 

 

Allan Toft Pedersen

Primary Coach hos McGuire

Af Erling Jensen, ansvarshavende redaktør.

Allan Toft Pedersen, 34 år begyndte med McGuire-programmet i 2006 for at bedre at kunne kontrollere sin stammen. I 2008 blev han uddannet Primary Coach, hvilket indebar, at han modtog uddannelse og var oppe til en intern eksamen i McGuire-programmet og i coaching.

–  Efter at have deltaget i et McGuire-kursus er det en del af konceptet, at alle nye kursister får tildelt en primær coach, det kan være mig, eller en af de andre, som er uddannet til det, fortæller Allan Toft Pedersen. Den nye kursist skal efter kurset kontakte sin primære træner to gange dagligt de første uger, derefter aftager hyppigheden gradvist, alt efter hvordan den nye kursist klarer sig i sin hverdag.

–  Herudover bliver jeg som coach kontaktet af andre elever fra både den skandinaviske region og fra resten af verden. Det er et spændende arbejde, som passer fint med mit primære arbejde som pædagog, hvor jeg arbejder på Center for Psykiatri og Rusmiddel i Skive Kommune med psykisk sårbare personer.

På generalforsamlingen i april 2017 blev Allan Toft Pedersen valgt som medlem af bestyrelsen i Stammeforeningen i Danmark. Det er hans ønske at medvirke til, at stammere får bedre oplysning om stammebehandling. Han har selv gode erfaringer med McGuire, men han vil også gerne have sat fokus på mulighederne med hypnose og andre alternative behandlingsformer.  I dag taler Allan i de fleste tilfælde flydende, hvilket han mener skyldes det intensive hærdningsforløb og træningen i taleteknikker, som udgør en del af McGuire-programmet. McGuire er et privat tilbud

– Der er som hovedregel ikke offentligt tilskud til deltagelse i McGuire-programmet. Dog har jeg kendskab til nogle, hvem der er lykkedes at få kurset betalt af kommunen, men omvendt er der også nogle, der er blevet afvist. Det har i min tid som organisator primært været kursisterne selv, som har forespurgt om tilskud hos sagsbehandler eller talepædagog. I andre tilfælde kan det også være en logopæd, der har foreslået kursisten at forsøge sig med McGuire. Vi tilbyder altid logopæder, at de gratis kan være tilstede under de fire dage, som McGuire-kurset varer. Som fluen på væggen kan de sidde i baggrunden og se forløbet. Samme tilbud har forældre og pårørende. Det er væsentligt for os, at logopæder, forældre og andre i kursistens omgivelser har et godt kendskab til, hvad vi laver på kurset, fortæller Allan Toft Pedersen.

Pt. bliver der arrangeret tre McGuire-kurser om året i Skandinavien, i Oslo, Malmø og Aarhus. Der er mellem 15 og 30 nye danske kursister årligt.

Daniel Kusk, leder af den skandinaviske afdeling af McGuire oplyser, at antal deltagere i kurset de sidste år har været:

 År                Antal

2017                   22 (indtil august)

2016                   19

2015                   35

2014                   41

2013                   16

 

Gitte Lassen Dam

Gitte er uddannet logopæd, hun stammer selv og arbejder med McGuire.

 Af Erling Jensen, ansvarshavende redaktør.

 Hun fortæller om sig selv:

– Jeg er 47 år og har stammet siden jeg var helt lille. Min far stammer. Jeg har tre drenge, som alle har haft en periode med stammen, da de var i 3 – 5 års alderen. Mit yngste barn er fortsat med at stamme. Han er i dag 13 år. 

– Jeg har i hele min tid i Folkeskolen været tilknyttet en talepædagog. Som ung var jeg i en længere periode tilknyttet Taleinstituttet i Århus. I 2012 var jeg på mit første McGuire kursus, så samlet set har jeg arbejdet med min stammen siden jeg var barn, og jeg ved, at jeg resten af mit liv skal arbejde med min stammen. Min stammen forsvinder ikke, men jeg kan arbejde med den, så den ikke kommer til at bestemme over, hvad jeg gerne vil sige og gøre. 

I min familie har vi altid talt åbent om stammen, hvilket også har været en god hjælp for mig. Jeg har ikke følt mig alene med min stammen. 

 Hver især har mine stammebehandlinger været et godt springbræt til den næste stammebehandling, som jeg deltog i.  McGuire-programmet har været mit seneste tiltag for at arbejde med min stammen. Det, jeg især har fået ud af McGuire Programmet, er selve teknikken, som virker for mig. Det kræver dog, at jeg øver mig og holder teknikken ved lige. Samtidig har det været meget givende for mig at blive en del af et McGuire-fællesskab, hvor vi alle har stammen med os hver dag. Vi har gode samtaler om stammen, stammeangsten som rammer os, og vi hjælper hinanden med at holde fast i arbejdet med vores stammen. 

Jeg arbejder som tale-hørekonsulent i Randers Kommune og har i en årrække arbejdet i stammeområdet, men har lige nu valgt at fordybe mig i andre logopædiske områder, fortæller Gitte Lassen Dam.

 

Hvad er The McGuire Programme? (McGuire-programmet)

Af redaktør Erling Jensen – kilde Internettet nærlæst af Daniel Kusk.

Målgruppen for McGuire-programmet er i princippet alle personer over 15 år. Kurset, og det efterfølgende arbejde med at udvikle og vedligeholde sin tale, er dog så intensivt, at det primært er for personer, som har et virkeligt stort ønske om at forbedre deres tale. Ofte har personer, der tilmelder sig McGuire-programmet, forsøgt sig med andre behandlingsformer uden at opnå det ønskede resultat.

 

Succes med McGuire-programmet:

4 punkter er vigtige for at få succes i McGuire-programmet:

1 – Instruktører og coaches er selv stammere: Kursusdeltagerne bliver undervist eller guidet af personer, som selv er stammere og har gennemført mindst ét McGuire-kursus. Det kan være med til at give håb for nye kursister at blive instrueret og coachet af mennesker, som har haft samme taleudfordringer, som de selv har.

2 – Intensivitet: Kurserne varer fire dage, og en kursusdag kan strække sig over 16 timer. Dette er medvirkende til, at kursisterne får nedbrudt tidligere talemønstre, og opbygger et nyt og mere holdbart talemønster.

3 – Teknikken: Styringen af vejrtrækningen i forbindelse med talen er den mest synlige del af McGuire. Kombinationen af vejrtrækningen og andre fysiske og psykiske værktøjer i arbejdet med stammen, er ting der skal trænes igen og igen for at få succes med McGuire.

4 – Support: Er man helbredt efter 4 dage på et McGuire-kursus? Nej det er man bestemt ikke. Derfor får alle en primær coach, som skal støtte og vejlede, når personen er kommet hjem fra kurset. Der er også opbygget et supportsystem i McGuire, som man får adgang til, efter at man har gennemført et kursus. Supportsystemet består bl.a. af internt uddannede coaches, som man kan sparre med verden over. Derudover er der støttegrupper, hvor personer mødes og hjælper hinanden. Sidst, men ikke mindst, kan man tage på så mange opfriskningskurser man vil, når man har gennemført et kursus.

 

Mål med McGuire Programmet:

Overordnet mål:

Veltalenhed (Eloquence på engelsk).

Fysisk mål:

At tale kraftfuldt fra thorax (brystkassen) ved træning af den kostale del af diafragma (mellemgulv. Red.).

Psykiske mål:

At forstå stammens dynamik.

At modvirke tendensen til at holde tilbage og bruge undgåelsesmekanismer.

At håndtere frygten ved at koncentrere sig og bruge ikke-undgåelsesteknikker (non avoidanceteknikker).

At acceptere sig selv som en person der arbejder med sin tale.

At udvikle en assertiv holdning til at angribe frygtede situationer, dvs. at kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt med respekt for sig selv og samtalepartneren.

At forstå processen med tilbagefald og hvordan man modvirker den.

Følelsesmæssigt mål:

Når du har behandlet frygten, er målet at give slip og have det sjovt med at tale.

Åndeligt (mentalt) mål:

Selvaktualisering. At kunne udtrykke sig som den person man ønsker at være.

 

Omkostninger ved McGuire Programmet:

 McGuire-programmet – et privat kursus

Daniel Kusk, den skandinaviske regionaldirektør, fortæller om McGuire-kursets økonomi:

Alle førstegangskursister betaler i den skandinaviske region en kursusafgift på 12.000 kr. Heraf betales 1.000 kr. i depositum ca. 2 måneder inden kursusstart. De resterende 11.000 kr. skal betales senest på kursets anden dag, fx med VISA-kort betaling. Her har hver enkelt ny kursist fået et grundlag for at gøre op med sig selv, om teknikkerne og tilgangen til at arbejde med sin stammen i McGuire-programmet er noget for ham eller hende. På et møde mellem kursisten, instruktøren på kurset og den skandinaviske regionaldirektør aftales det, om kursisten vil fortsætte eller ej. Ønsker kursisten ikke at fortsætte på kurset, eller vurderer instruktøren og regionaldirektøren, at kursisten ikke er klar til at gennemføre kurset, så forlader kursisten kurset efter dette møde. Er kursusafgiften allerede betalt, fx via bankoverførsel inden kurset, refunderes de 11.000 kr.

Kursusafgiften inkluderer et livslangt medlemskab af McGuire-programmet, Dave McGuires bog: “Beyond stuttering” – Getting good at the sport of speaking”, et bælte, sin egen primære træner/coach, og livslang support.

Når man én gang har gennemført et McGuire-kursus har man adgang til alle de fremtidige opfriskningskurser, der gennemføres verden over.

Opfriskningskurser i Skandinavien og resten af verden koster ca. 500 kr. pr. kursus.

Logi:

Logi er ikke inkluderet i kursusafgiften. Når man deltager på sit første kursus, er der krav om, at man skal bo på samme hotel, som kurset foregår på. Dette begrundes bl.a. med, at der skal brydes nogle vaner. Hvis en ny kursist har klaret sig godt på kursets første dag, og tager hjem til venner eller familie om aftenen, så vil der være en stor sandsynlighed for, at vedkommende ikke er ”stærk nok” i teknikken endnu, og dermed ville få tilbagefald.

Typisk ligger prisen på de hoteller, som benyttes, på omkring 500 kr. for et dobbeltværelse pr. person pr. nat, når man deler værelse med en anden kursist, som tidligere har deltaget på et McGuire kursus. Prisen for et enkeltværelse er ca. 1.000 kr.

Kost:

Morgenmad er normalt inkluderet i hotelprisen. Alle andre måltider køber man selv.

Opfølgningskurser / opfriskningskurser:

Alle nye kursister rådes til hurtigst muligt at tilmelde sig et nyt kursus. Man kan nemlig umuligt nå at få det hele med på sit første kursus, fordi alt er så nyt og intensivt.

Derudover vil alle opleve en vis form for turbulens, dvs. udfordringer med at få teknikkerne og tilgangen til at fungere i hverdagen. I disse situationer er det vigtigt at opsøge support, som bl.a. kan være at deltage i et kursus igen.

 

Kursusopbygning

Generelt:

For at deltage på et McGuire kursus, skal man være 15 år eller derover.

Vi ønsker ikke at afsløre for meget af programmet for et kursus på forhånd. Vores erfaring er nemlig, at mange nye kursister da vil fokusere på/frygte de kommende dages udfordringer, i stedet for at koncentrere sig om den aktuelle undervisning.

Et McGuire-kursus i Skandinavien varer 4 dage, fra torsdag kl. 08:00 til søndag kl. 14:00.

Der arbejdes meget intensivt – op til 16 timer enkelte dage. Mange af tingene bliver trænet mange gange.

 

Dag 1:

– Alle McGuire-kurser verden over starter med, at alle nye kursister bliver interviewet, så man har dokumentation for, hvordan ens stammen var før kursusstart.

– Klarlægning af hvilke virkemidler stammen har imod os:

Fysiske virkemidler: Frysning / fastholdelse (af diafragma), kamp og forkrampning i diafragma (mellemgulvet. Red.), stemmebånd og artikulatorer, som leder til tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frygt, panik, skam, skyld og følelse af isolation.

– Klarlægning af, hvilke virkemidler man har imod stammen, som danner grundlag for hele kurset:

Fysiske virkemidler: Kostal vejrtrækning, Hit and Hold, Block release, dyb og luftig stemme. Alt sammen for at modvirke frysning, kamp og forvrængning (i diafragma, stemmebånd og artikulatorer), og for at modvirke trang til at bruge tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frivillig stammen, afsløringer, overkill, livslang support.

– Træning af kostal vejrtrækning, og de andre fysiske virkemidler.

Gennemgang af tjeklisten, som danner grundlag for McGuire-metoden:

Modstå tidspres – tal når man er klar, i stedet for at tale når man tror andre forventer det.

Frigiv restluft – lungerne skal tømmes, så man er klar til at tage en fuld kostal vejrtrækning.

Centrer og klargør – klargør for sig selv, hvad formålet med samtalen er.

Formulering – vi danner et manuskript for, hvad vi vil sige, fokuserer 100 % på de ord vi vil sige, og hører dem for os selv, inden vi rent faktisk siger det.

Øjenkontakt – mange, der stammer, kigger væk når de skal tale, her øves der i at etablere og fastholde øjenkontakt.

Hurtig og fuldt kostal indånding.

Vær afslappet i bryst og skuldre mm., ellers kan det fjerne fokus fra talen.

Perfekt tidspunkt (timing) – det tidspunkt man skal begynde at tale på.

Bestemt (”assertiv”) førstelyd – man skal angribe den første lyd i det første ord i den sætning man vil sige, for at “kickstarte” sætningen.

Dyb og luftig stemme – for at fjerne fokus fra stemmelæberne og artikulatorerne.

Bevæg dig fremad, hold ikke tilbage (i sætningen) – vi skal holde diafragma i bevægelse, når vi taler.

Artikuler – sig ordene med den rette udtale og artikulation.

Frigiv restluft – når sætningen er sagt, skal det resterende luft i lungerne ud, så man er klar til en ny kostal indånding, og til at starte forfra på tjeklisten.

Disse ting trænes mange gange, og dagen afsluttes med, at de nye kursister holder deres første lille tale foran gruppen med den nye teknik.

 

Dag 2:

– Opsummering fra dag 1.

– Intro til frivillig stammen:

– Hit and Hold.

– Block release.

– Overdreven brug af teknik.

– Intro til hvordan man overkiller / arbejder med et frygtet ord.

– Nye kursister går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den erfarne kursist demonstrerer over for den nye, hvordan man arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter 100 mennesker.

 

Dag 3:

Træning af telefonopkald til de andre kursister.

– Træne højtlæsning.

– Træne frivillig stammen som en del af selvaccept.

Harrisons (John red,) workshop (forfatter, stammer selv og har skrevet bogen, How to conquer you fear of public speaking ). Se litteraturlisten sidst I artiklen. John Harrison oplister bl.a. disse råd, som kan være til gavn når man skal holde tale:

Claming your space – påberåb din plads.

Adding music to your voice – tilføjelse af musik til din stemme.

Live with pauses – lev med pauser.

Eye contact – øjenkontakt.

Use your body – brug din krop.

Speaking up – tal med en kraftfuld stemme.

Show emotions – vis følelser.

Den nye kursist går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den nye kursist demonstrerer over for den erfarne kursist, hvordan han eller hun arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter fremmede mennesker.

Kursisterne holder en lille offentlig tale et centralt sted i den by, hvor kurset foregår.

For at lære nye kursister at tage ansvar for sin egen coaching, får de bl.a. også til opgave at undervise hinanden.

 

Dag 4:

Træning af telefonopkald til de andre kursister.

 Råd og vejledning til hvordan man vender tilbage til sin hverdag.

Opsætning af mål.

Hvordan man opfylder / når sine mål.

Selvaktualisering – hvordan man viser omverdenen den person, man i virkeligheden er (ens sande identitet).

Hvordan man modvirker at falde tilbage til sit gamle talemønster.

Forklaring af de processer man skal igennem for at opnå veltalenhed.

Information om support og støttegrupper.

De nye kursister holder afskedstale på kursusstedet.

 

Efter Kurset:

Når en person har gennemført et McGuire-kursus, kræves der en stor indsats for at få resultaterne fra kurset overført til ens hverdag. Især i den første periode efter kurset skal man være forberedt på at bruge en del tid på at træne hver dag.

Observatør på et McGuire-kursus:

Som pårørende:

Erfaringen er, at det er rigtig godt at tage sine pårørende med på et kursus. Det behøver ikke nødvendigvis at være kursistens første kursus, man som pårørende deltager i. Pårørende får et indblik i, hvad man som kursist arbejder med i sin hverdag, og får dermed også bedre forudsætninger for at kunne hjælpe og støtte i det videre forløb.

Kursister under 18 år kan kun deltage, hvis en forælder/værge er til stede under kurset.

Som Logopæd, talepædagog, eller andet:

Alle, der har interesse i stammen er meget velkomne til at deltage på et skandinavisk McGuire kursus som observatør (fluen på væggen). Det er gratis.

Som observatør er man velkommen til at gå til og fra kurset, som man selv ønsker.

Gennem tiden har efterhånden rigtigt mange logopæder og talepædagoger deltaget i et McGuire-kursus i Skandinavien som observatører.

Se mere på McGuires hjemmeside. Litteratur:

Til alle dem der kan læse engelsk, anbefaler vi at købe den nyeste McGuire-bog, som hedder ”Beyond Stuttering”.  Bogen er fra 2014 og er statter den tidligere ”Beyond Stammering”  fra 2002. Den danske udgave ”Vind over din stammen” anbefaler vi KUN til dem, der ikke kan læse engelsk, da bogen desværre ikke er helt opdateret.

McGuire, D. Vind over din stammen. Birmar. Kolding. 2006. Bogen kan købes i Stammeforeningens Boghandel: https://stammeforeningen.dk/boghandel/

Harrison, J.C. How to Conquer Your Fears of Speaking Before People (dansk titel: Hvordan du overvinder din frygt for at tale til en forsamling). John C. Harrison og FSD Forlag. 2005.

I anledning af, at FSD afholdt kursus med John Harrison i København i 2005, blev John Harrisons bog suppleret med et ultrakort dansk resume af forfatterens centrale model, ”The Stuttering Hexagon”, på dansk: ”Stamme-sekskanten”, og udgivet i fællesskab af John Harrison og FSD Forlag. Der blev trykt og solgt et mindre antal papireksemplarer, og bogen blev desuden solgt som CD og som pdf-fil. Du kan få yderligere oplysninger ved at skrive til FSD Forlag ved Hermann Christmann, hc@nordfiber.dk