Af redaktør Erling Jensen – kilde Internettet nærlæst af Daniel Kusk.

Målgruppen for McGuire-programmet er i princippet alle personer over 15 år. Kurset, og det efterfølgende arbejde med at udvikle og vedligeholde sin tale, er dog så intensivt, at det primært er for personer, som har et virkeligt stort ønske om at forbedre deres tale. Ofte har personer, der tilmelder sig McGuire-programmet, forsøgt sig med andre behandlingsformer uden at opnå det ønskede resultat.

 

Succes med McGuire-programmet:

4 punkter er vigtige for at få succes i McGuire-programmet:

1 – Instruktører og coaches er selv stammere: Kursusdeltagerne bliver undervist eller guidet af personer, som selv er stammere og har gennemført mindst ét McGuire-kursus. Det kan være med til at give håb for nye kursister at blive instrueret og coachet af mennesker, som har haft samme taleudfordringer, som de selv har.

2 – Intensivitet: Kurserne varer fire dage, og en kursusdag kan strække sig over 16 timer. Dette er medvirkende til, at kursisterne får nedbrudt tidligere talemønstre, og opbygger et nyt og mere holdbart talemønster.

3 – Teknikken: Styringen af vejrtrækningen i forbindelse med talen er den mest synlige del af McGuire. Kombinationen af vejrtrækningen og andre fysiske og psykiske værktøjer i arbejdet med stammen, er ting der skal trænes igen og igen for at få succes med McGuire.

4 – Support: Er man helbredt efter 4 dage på et McGuire-kursus? Nej det er man bestemt ikke. Derfor får alle en primær coach, som skal støtte og vejlede, når personen er kommet hjem fra kurset. Der er også opbygget et supportsystem i McGuire, som man får adgang til, efter at man har gennemført et kursus. Supportsystemet består bl.a. af internt uddannede coaches, som man kan sparre med verden over. Derudover er der støttegrupper, hvor personer mødes og hjælper hinanden. Sidst, men ikke mindst, kan man tage på så mange opfriskningskurser man vil, når man har gennemført et kursus.

 

Mål med McGuire Programmet:

Overordnet mål:

Veltalenhed (Eloquence på engelsk).

Fysisk mål:

At tale kraftfuldt fra thorax (brystkassen) ved træning af den kostale del af diafragma (mellemgulv. Red.).

Psykiske mål:

At forstå stammens dynamik.

At modvirke tendensen til at holde tilbage og bruge undgåelsesmekanismer.

At håndtere frygten ved at koncentrere sig og bruge ikke-undgåelsesteknikker (non avoidanceteknikker).

At acceptere sig selv som en person der arbejder med sin tale.

At udvikle en assertiv holdning til at angribe frygtede situationer, dvs. at kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt med respekt for sig selv og samtalepartneren.

At forstå processen med tilbagefald og hvordan man modvirker den.

Følelsesmæssigt mål:

Når du har behandlet frygten, er målet at give slip og have det sjovt med at tale.

Åndeligt (mentalt) mål:

Selvaktualisering. At kunne udtrykke sig som den person man ønsker at være.

 

Omkostninger ved McGuire Programmet:

 McGuire-programmet – et privat kursus

Daniel Kusk, den skandinaviske regionaldirektør, fortæller om McGuire-kursets økonomi:

Alle førstegangskursister betaler i den skandinaviske region en kursusafgift på 12.000 kr. Heraf betales 1.000 kr. i depositum ca. 2 måneder inden kursusstart. De resterende 11.000 kr. skal betales senest på kursets anden dag, fx med VISA-kort betaling. Her har hver enkelt ny kursist fået et grundlag for at gøre op med sig selv, om teknikkerne og tilgangen til at arbejde med sin stammen i McGuire-programmet er noget for ham eller hende. På et møde mellem kursisten, instruktøren på kurset og den skandinaviske regionaldirektør aftales det, om kursisten vil fortsætte eller ej. Ønsker kursisten ikke at fortsætte på kurset, eller vurderer instruktøren og regionaldirektøren, at kursisten ikke er klar til at gennemføre kurset, så forlader kursisten kurset efter dette møde. Er kursusafgiften allerede betalt, fx via bankoverførsel inden kurset, refunderes de 11.000 kr.

Kursusafgiften inkluderer et livslangt medlemskab af McGuire-programmet, Dave McGuires bog: “Beyond stuttering” – Getting good at the sport of speaking”, et bælte, sin egen primære træner/coach, og livslang support.

Når man én gang har gennemført et McGuire-kursus har man adgang til alle de fremtidige opfriskningskurser, der gennemføres verden over.

Opfriskningskurser i Skandinavien og resten af verden koster ca. 500 kr. pr. kursus.

Logi:

Logi er ikke inkluderet i kursusafgiften. Når man deltager på sit første kursus, er der krav om, at man skal bo på samme hotel, som kurset foregår på. Dette begrundes bl.a. med, at der skal brydes nogle vaner. Hvis en ny kursist har klaret sig godt på kursets første dag, og tager hjem til venner eller familie om aftenen, så vil der være en stor sandsynlighed for, at vedkommende ikke er ”stærk nok” i teknikken endnu, og dermed ville få tilbagefald.

Typisk ligger prisen på de hoteller, som benyttes, på omkring 500 kr. for et dobbeltværelse pr. person pr. nat, når man deler værelse med en anden kursist, som tidligere har deltaget på et McGuire kursus. Prisen for et enkeltværelse er ca. 1.000 kr.

Kost:

Morgenmad er normalt inkluderet i hotelprisen. Alle andre måltider køber man selv.

Opfølgningskurser / opfriskningskurser:

Alle nye kursister rådes til hurtigst muligt at tilmelde sig et nyt kursus. Man kan nemlig umuligt nå at få det hele med på sit første kursus, fordi alt er så nyt og intensivt.

Derudover vil alle opleve en vis form for turbulens, dvs. udfordringer med at få teknikkerne og tilgangen til at fungere i hverdagen. I disse situationer er det vigtigt at opsøge support, som bl.a. kan være at deltage i et kursus igen.

 

Kursusopbygning

Generelt:

For at deltage på et McGuire kursus, skal man være 15 år eller derover.

Vi ønsker ikke at afsløre for meget af programmet for et kursus på forhånd. Vores erfaring er nemlig, at mange nye kursister da vil fokusere på/frygte de kommende dages udfordringer, i stedet for at koncentrere sig om den aktuelle undervisning.

Et McGuire-kursus i Skandinavien varer 4 dage, fra torsdag kl. 08:00 til søndag kl. 14:00.

Der arbejdes meget intensivt – op til 16 timer enkelte dage. Mange af tingene bliver trænet mange gange.

 

Dag 1:

– Alle McGuire-kurser verden over starter med, at alle nye kursister bliver interviewet, så man har dokumentation for, hvordan ens stammen var før kursusstart.

– Klarlægning af hvilke virkemidler stammen har imod os:

Fysiske virkemidler: Frysning / fastholdelse (af diafragma), kamp og forkrampning i diafragma (mellemgulvet. Red.), stemmebånd og artikulatorer, som leder til tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frygt, panik, skam, skyld og følelse af isolation.

– Klarlægning af, hvilke virkemidler man har imod stammen, som danner grundlag for hele kurset:

Fysiske virkemidler: Kostal vejrtrækning, Hit and Hold, Block release, dyb og luftig stemme. Alt sammen for at modvirke frysning, kamp og forvrængning (i diafragma, stemmebånd og artikulatorer), og for at modvirke trang til at bruge tricks og undgåelser.

Psykiske virkemidler: Frivillig stammen, afsløringer, overkill, livslang support.

– Træning af kostal vejrtrækning, og de andre fysiske virkemidler.

Gennemgang af tjeklisten, som danner grundlag for McGuire-metoden:

Modstå tidspres – tal når man er klar, i stedet for at tale når man tror andre forventer det.

Frigiv restluft – lungerne skal tømmes, så man er klar til at tage en fuld kostal vejrtrækning.

Centrer og klargør – klargør for sig selv, hvad formålet med samtalen er.

Formulering – vi danner et manuskript for, hvad vi vil sige, fokuserer 100 % på de ord vi vil sige, og hører dem for os selv, inden vi rent faktisk siger det.

Øjenkontakt – mange, der stammer, kigger væk når de skal tale, her øves der i at etablere og fastholde øjenkontakt.

Hurtig og fuldt kostal indånding.

Vær afslappet i bryst og skuldre mm., ellers kan det fjerne fokus fra talen.

Perfekt tidspunkt (timing) – det tidspunkt man skal begynde at tale på.

Bestemt (”assertiv”) førstelyd – man skal angribe den første lyd i det første ord i den sætning man vil sige, for at “kickstarte” sætningen.

Dyb og luftig stemme – for at fjerne fokus fra stemmelæberne og artikulatorerne.

Bevæg dig fremad, hold ikke tilbage (i sætningen) – vi skal holde diafragma i bevægelse, når vi taler.

Artikuler – sig ordene med den rette udtale og artikulation.

Frigiv restluft – når sætningen er sagt, skal det resterende luft i lungerne ud, så man er klar til en ny kostal indånding, og til at starte forfra på tjeklisten.

Disse ting trænes mange gange, og dagen afsluttes med, at de nye kursister holder deres første lille tale foran gruppen med den nye teknik.

 

Dag 2:

– Opsummering fra dag 1.

– Intro til frivillig stammen:

– Hit and Hold.

– Block release.

– Overdreven brug af teknik.

– Intro til hvordan man overkiller / arbejder med et frygtet ord.

– Nye kursister går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den erfarne kursist demonstrerer over for den nye, hvordan man arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter 100 mennesker.

 

Dag 3:

Træning af telefonopkald til de andre kursister.

– Træne højtlæsning.

– Træne frivillig stammen som en del af selvaccept.

Harrisons (John red,) workshop (forfatter, stammer selv og har skrevet bogen, How to conquer you fear of public speaking ). Se litteraturlisten sidst I artiklen. John Harrison oplister bl.a. disse råd, som kan være til gavn når man skal holde tale:

Claming your space – påberåb din plads.

Adding music to your voice – tilføjelse af musik til din stemme.

Live with pauses – lev med pauser.

Eye contact – øjenkontakt.

Use your body – brug din krop.

Speaking up – tal med en kraftfuld stemme.

Show emotions – vis følelser.

Den nye kursist går ud i byen med en kursist, der har været på kursus før. Den nye kursist demonstrerer over for den erfarne kursist, hvordan han eller hun arbejder med teknikken i hverdagen, og viser hvordan man kontakter fremmede mennesker.

Kursisterne holder en lille offentlig tale et centralt sted i den by, hvor kurset foregår.

For at lære nye kursister at tage ansvar for sin egen coaching, får de bl.a. også til opgave at undervise hinanden.

 

Dag 4:

Træning af telefonopkald til de andre kursister.

 Råd og vejledning til hvordan man vender tilbage til sin hverdag.

Opsætning af mål.

Hvordan man opfylder / når sine mål.

Selvaktualisering – hvordan man viser omverdenen den person, man i virkeligheden er (ens sande identitet).

Hvordan man modvirker at falde tilbage til sit gamle talemønster.

Forklaring af de processer man skal igennem for at opnå veltalenhed.

Information om support og støttegrupper.

De nye kursister holder afskedstale på kursusstedet.

 

Efter Kurset:

Når en person har gennemført et McGuire-kursus, kræves der en stor indsats for at få resultaterne fra kurset overført til ens hverdag. Især i den første periode efter kurset skal man være forberedt på at bruge en del tid på at træne hver dag.

Observatør på et McGuire-kursus:

Som pårørende:

Erfaringen er, at det er rigtig godt at tage sine pårørende med på et kursus. Det behøver ikke nødvendigvis at være kursistens første kursus, man som pårørende deltager i. Pårørende får et indblik i, hvad man som kursist arbejder med i sin hverdag, og får dermed også bedre forudsætninger for at kunne hjælpe og støtte i det videre forløb.

Kursister under 18 år kan kun deltage, hvis en forælder/værge er til stede under kurset.

Som Logopæd, talepædagog, eller andet:

Alle, der har interesse i stammen er meget velkomne til at deltage på et skandinavisk McGuire kursus som observatør (fluen på væggen). Det er gratis.

Som observatør er man velkommen til at gå til og fra kurset, som man selv ønsker.

Gennem tiden har efterhånden rigtigt mange logopæder og talepædagoger deltaget i et McGuire-kursus i Skandinavien som observatører.

Se mere på McGuires hjemmeside. Litteratur:

Til alle dem der kan læse engelsk, anbefaler vi at købe den nyeste McGuire-bog, som hedder ”Beyond Stuttering”.  Bogen er fra 2014 og er statter den tidligere ”Beyond Stammering”  fra 2002. Den danske udgave ”Vind over din stammen” anbefaler vi KUN til dem, der ikke kan læse engelsk, da bogen desværre ikke er helt opdateret.

McGuire, D. Vind over din stammen. Birmar. Kolding. 2006. Bogen kan købes i Stammeforeningens Boghandel: https://stammeforeningen.dk/boghandel/

Harrison, J.C. How to Conquer Your Fears of Speaking Before People (dansk titel: Hvordan du overvinder din frygt for at tale til en forsamling). John C. Harrison og FSD Forlag. 2005.

I anledning af, at FSD afholdt kursus med John Harrison i København i 2005, blev John Harrisons bog suppleret med et ultrakort dansk resume af forfatterens centrale model, ”The Stuttering Hexagon”, på dansk: ”Stamme-sekskanten”, og udgivet i fællesskab af John Harrison og FSD Forlag. Der blev trykt og solgt et mindre antal papireksemplarer, og bogen blev desuden solgt som CD og som pdf-fil. Du kan få yderligere oplysninger ved at skrive til FSD Forlag ved Hermann Christmann, hc@nordfiber.dk