Generalforsamlingen foregik på vandrehjemmet i Kolding. Steen Fibiger og Hermann Christmann taler sammen på den meget vellykkede generalforsamling, hvor der var meget stor tilfredshed hos deltagerne, at man var inviteret til at deltage i en hyggeligt frokost kl. 12. Hvor der kl. 13 var et fagligt oplæg af logopæd Marc Egede. Selve generalforsamlingen var fra kl. 14.30 – 17.00, og det var få af deltagerne, der ikke deltog i aftenens arrangement, hvor foreningen havde inviteret til spisning og bowling hos
Bowl´nFun.

Se referatet fra generalforsamlingen her.

 

Tekst og fotos: Redaktør Erling Jensen.

 

Logopæd Marc Egede fra Haderslev gav et spændende og tankevækkende foredrag om stammen. Du kan se oplægget her.


Som dirigent i generalforsamlingen blev Poul Fremmelev valgt. Han er skoleleder på Christiansfeld Skole, bor i Kolding og er ikke medlem af Stammeforeningen, men redaktør Erling Jensen kender ham fra læreruddannelsen og atletik. Som øvet leder og politiker var Poul Fremmelev en meget kompetent dirigent, der løste opgaven til alles tilfredshed.
Poul nævnte, at han faktisk havde stammet som barn, fra 4-10 år, hvor problemet så ophørte. Når han er træt, kan han dog stadig mærke, at der kan være lidt problemer med talen, der dog er så moderat, at hans kone efter 15 års ægteskab ikke havde bemærket noget. Poul fortalte hende da, at han som barn havde stammet en del og stadig i det skjulte kunne have lidt problemer.

 

Formand Ole Kring Tannert læste årsberetningen op, som du kan se her. 
Ole nævnte bl.a. den store betydning, at der er etableret et tættere samarbejde mellem Stammeforeningen og logopæderne.
Ole blev genvalgt til bestyrelsen og på det konstituerede bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev han genvalgt som formand. På dette møde blev Bettina Pedersen ligeledes genvalgt som næstformand og Henrik J. Jensen som kasserer.
Se i referatet hvordan de øvrige valg forløb. 

Kasserer Henrik N. Jensen redegjorde for årsregnskabet og budgettet. Stammeforeningen har en sund økonomi. Det blev vedtaget at kontingentet fortsat kun er 100 kroner om året. Du kan her se årsregnskabet og budgettet.  

Ole Kring Tannert taler under generalforsamlingen med Sebastian Ladegaard, der blev genvalgt til bestyrelsen.

 

Om aftenenen efter generalforsamlingen blev der rigtig hygget ved spisningen hos Bowl´nFun, hvor bowlingen bagefter var med til at få det store smil frem. Alle var enige i, at det var en god måde at afslutte generalforsamlingen.

Julie Juel Bæhrenz og Selina Ruggaard var blandt de unge deltagere i generalforsamlingen. De har begge deltaget i flere af Bornholmertræffene og glædede sig til bl.a. til at hilse på Bettina Pedersen og Jens Kristensen fra bestyrelsen, der gennem en årrække på frivilligt basis har arrangeret Bornholmertræffet. Som pigerne sagde: Bettina skal se, at det går godt med hendes unger, og så er det dejligt at få talt sammen, lød det fra de to veninder.
Julie Juel Bæhrenz bor i Aalborg, hvor hun arbejder som receptionist på et hotel og i det daglige ud over dansk skal hun tale engelsk, tysk, norsk og svensk. Det er ikke noget problem for Julie, at hun ind i mellem stammer.
Selina studerer til cand. mag med engelsk som hovedfag og vil senere tage psykologi som bifag på Aarhus Universitet. Hun begyndte først at stamme, da hun var 12 år. Hun tror, at det var en kombination af, at forældrene blev skilt, og det var begyndelsen af puberteten. Ligesom Julie har Selina fået en masse mod på livet. I det daglige er det begrænset, hvor meget stammen generer dem. De er sikker på, at medlemskabet af Stammeforeningen og deltagelsen på Bornholmertræffene har været med til at give dem større selvtillid og tro på livet.