For børn der stammer op til og med 13 år.

Fra den 25. – 27. august. 

Hele familien (også søskende) deltager aktivt i dette træf, hvor der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, lave mad sammen, spille og lege.

Deltagergebyr:

500 kr. pr. voksen.

De deltagende forældre og det stammende barn skal være medlem af FSD.

Hvad du skal være opmærksom på:

Afholdelse af træffene afhænger af foreningens tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Transportudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke refunderes pga. ændrede tilskudsregler og endnu ukendte fondsmidler i 2017.

Husdyr må ikke medtages.

Alle deltager aktivt efter anvisninger fra arrangørerne.

Ventelister kan forekomme, søg derfor så hurtigt som muligt og senest den 15. marts, 2017.

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for din deltagelse i arrangementet, kan du ansøge socialforvaltningen i din kommune om at betale. Hvis du får afslag fra socialforvaltningen i din kommune, kan du kontakte den aktivitetsansvarlige i FSD og ansøge om en hel eller delvis nedsættelse af din betaling for deltagelse.

Din ansøgning til FSD skal være bilagt din kommunes skriftlige afslag.