Pressemeddelelse

Artikler og indslag i medierne har for nylig fortalt om stammere, der har klaget over ikke at kunne få topkarakterer på grund af deres stammen. Dansk Stammeforum og Stammeforeningen går nu sammen om en kortlægning af, hvor og hvor meget stammere i Danmark oplever diskrimination.

En ny undersøgelse skal skabe klarhed over, hvor meget stammere oplever at blive diskrimineret. Der findes ikke i dag ikke dansk viden på området, men det vil to foreninger, Dansk Stammeforum og Stammeforeningen, nu råde bod på.

”Vi er ikke i tvivl om, at du som stammer kan blive diskrimineret. Vi ved bare ikke hvor meget og hvorhenne,” siger Emil Bækdahl fra Stammeforeningen.

Adam Estrup fra Dansk Stammeforum peger på, at området er underbelyst. Ikke mindst fordi Socialstyrelsen overtog ansvaret for formidling om stammen efter Dansk Videncenter for Stammen blev nedlagt i 2011.

”Det er desværre ret tydeligt, at Socialstyrelsen ikke har prioriteret stammeområdet. Og som stammere er vi, populært sagt, nogle af de sidste til at stille os op på ølkassen for at protestere,” siger Adam Estrup.

”Undersøgelsen er ret kort, men vi tror, at svarene kan give os et fingerpeg om omfanget af diskrimination, som vi kan formidle til politikere og beslutningstagere,” siger Emil Bækdahl.

Han og Adam Estrup håber også på, at undersøgelsen kan inspirere til en større, måske mere videnskabelig undersøgelse, der igen kan være et skridt i retning af etablering af et nyt videnscenter.

”Der er mange interessante vinkler. Udenlandske undersøgelser peger f.eks. på ikke ubetydelige samfundsøkonomiske tab fordi stammere forhindres i at udnytte deres potentiale. Og da vi ved, at ordentlig taleundervisning ikke er voldsom dyr, så burde det samfundsmæssige regnestykke være ret simpelt,” siger Adam Estrup.

Dansk Stammeforum og Stammeforeningen arbejder begge for, at stammen og ikke mindst mulighederne for bedre taleundervisning kan få større bevågenhed.

Kontaktoplysninger

Adam Estrup, Dansk Stammeforum

Telefon: 28 74 87 10

E-mail: adam@danskstammeforum.dk

 

Emil Bækdahl, Stammeforeningen

Telefon: 29 90 31 06

E-mail: eb@fsd.dk


Det er værdsat, hvis du vil bruge to minutter af din tid på at svare på spørgeskemaet, der består af 14 spørgsmål: https://forms.gle/wRVV92sGnQwMjM1Q7.