Opdateret den 17. april 2024 med materiale til generalforsamlingen: dagsorden, årsrapport, budget, kritisk revisors beretning og forslag til vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen finder sted kl. 13.00-17.00 (med indlagt kaffepause) på Roskilde Danhostel, Vindeboder 7, 4000 Roskilde. Der er frokost kl 12.00 (husk tilmelding til denne). Materiale til generalforsamlingen offentliggøres her på hjemmesiden jf. foreningens vedtægter:

Kandidatforslag og andre forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Emil Bækdahl i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen og kan fremsendes på mail fsd@fsd.dk.

Praktiske ting

Foreningen er vært ved: Frokost lørdag den 4. maj kl. 12.00. Deltagerne skal ikke tilmelde sig til selve generalforsamlingen, men af hensyn til det praktiske arrangement skal du senest den 4. april 2024 tilmelde dig frokosten hos vores sekretær på mail kmt@fsd.dk.

Der ydes ikke transportstøtte til generalforsamlingen.