Stammeforeningen arrangerer sammen med en række foreninger fra Estland, Frankrig, Belgien, Portugal og Tyskland en ungdomslejr for aldersgruppen 18-30 år. Arrangementet afholdes i Tyskland fra lørdag den 18. til mandag den 26. august 2024. Her mødes deltagere fra alle landene til hyggeligt samvær og sociale aktiviteter – som vi kender det Stammeforeningens ungdomstræf – samt workshops. Der vil være fokus på kulturel udveksling og personlig udvikling, og der bliver rig mulighed for at udvide sit netværk. Alle deltagerne har stammen tilfælles, men der vil ikke være talepædagogisk undervisning eller lignende.

Hvert land skal stille med mindst fire deltagere og en gruppeleder. Det er en grundliggende del af projektet, at deltagerne er med til at planlægge dele af ugens indhold. Det indebærer blandt andet, at gruppelederne sammen med en deltager fra hvert land mødes i værtslandet over en weekend for at arbejde på projektet.

Projektet finansieres som udgangspunkt med EU-midler gennem programmet Erasmus+ Youth Exchanges. Her dækkes udgifter til transport, kost og logi. I forbindelse med nogle af de tidligere ungdomslejre er der også blevet opkrævet en mindre deltagerbetaling.

Nogle af de tidligere lejre er blevet dokumenteret i videoformat:

Kunne det være noget for dig, eller har du spørgsmål? Så tag fat i foreningen på mail fsd@fsd.dk.