Referater

Bliv medlem af foreningen

Tilmelding til træf 2024

Kommende arrangementer

Sekretariatets telefontid

Mandag kl. 10.30 -12.00

Telefon : 3049 2696

E-mail : kmt@fsd.dk

Nytårsbrev fra formanden

Kære alle medlemmer af Stammeforeningen i Danmark.   Som formand vil jeg starte med, at ønske dig og din familie et rigtig godt og lykkebringende nytår 2019.  
Jeg vil gøre status over året med følgende overskrifter:
  * Fokus på vores medlemstal * Ambassadører – fortæller deres personlige historier * Faglige workshops – Stammen i udskolingen * Træf – skaber netværk * At stamme kan være en hindring og et skjult handicap, TV2  
Fokus på vores medlemstal
At skaffe flere medlemmer på kort tid, kom til at fylde rigtig meget af 2018, idet der var tale om foreningens eksistens. Opnåede vi ikke at have et medlemstal på min. 500 ville vi som forening miste tilskud fra tips og lottomidlerne. Der skal lyde en stor tak til alle for den store opbakning, vi er meget glade for alle vores medlemmer og håber I vil blive. Vi er i dette øjeblik næsten 600 medlemmer vi har fortsat fokus på at fastholde og tiltrække nye, du kan hjælpe ved, at foreslå nogen du kender, at indmelde sig i Stammeforeningen.  
Ambassadører – fortæller deres personlige historier
At være ambassadør i Stammeforeningen, betyder, at den enkelte person kommer ud og fortæller sin personlige historie som stammer, der er mange forskellige ambassadører, fx også en mor til en dreng som stammer. Fælles for ambassadørerne, når de fortæller deres historier, er at de inspirerer – de kan være et forbillede for en person som måtte tænke: Jeg kan da ikke blive politisk aktiv, jeg kan da ikke blive rejseguide, jeg kan da ikke klare mig godt til mundtlige eksamener, når jeg stammer, eller hvad ens udfordring kan være, her får personer inspiration og hører: det at stamme skal ikke være en hindring. At få en ambassadør ud til at arrangement er et gratis tilbud fra Stammeforeningen.  
Faglige workshops – Stammen i udskolingen
Der blev afholdt to – henholdsvis i Jelling og i Høje Taastrup, under overskriften: “Stammen i udskolingen” med stor succes i forhold til et deltagerantal på over 100 og det høje faglige niveau på de to workshops, en måde hvor der virkelig blev lagt mærke til Stammeforeningen. Det havde krævet et stort forarbejde, et arbejde som vi kan være stolte af som forening. Et praktisk eksempel fra workshops, det at møde andre der stammer i et gruppetilbud er godt, hvis det er den rigtige gruppe, så personen kan spejle sig i andre, men er denne spejling ikke tilstede kan personen efter et gruppetilbud fortsat tænke: “Jeg er den eneste der har det ligesom mig” Dette arbejde er vigtigt at fortsætte, så der sikres at fagpersoner, får den rette viden, så de kan hjælpe personer som stammer bedst muligt.
Træf – skaber netværk
Vores træf er godt besøgt, der er personer som opbygger personlige relationer, som varer evigt. Der kommer også nye til, det er dejligt. Vi hører børn som deltager første gang på et træf, slapper af, nyder at være sammen med andre som også stammer, dermed ikke skulle forklare hvad det betyder, når ordene driller, men bare være sig selv. De træf hvor forældre deltager – skabes ofte et interessefællesskab, hvor man deler ud af sine personlige erfaringer, til stor glæde, gavn og inspiration. Det kræver et stort planlægningsarbejde forud for disse træf hvert år, men det giver stor anerkendelse og et område, foreningen er meget kendt for og stolte af.  
At stamme kan være en hindring og et skjult handicap, TV2
Der var fokus på det at stamme i Go´morgen Danmark på TV2 i november, hvor der blandt andet blev givet nogle gode råd, som vil være til gavn for mange. En lille kort video, som blevet lavet efter udsendelsen, er vist mere end 44.000 gange. Der skal lyde en tak til Jens Høj og Marc Egede, for at bruge deres fritid og fortælle åbent, modigt og ærligt om deres erfaring med det at stamme på landsdækkende TV. Jens er meget aktiv i Stammeforeningen som ambassadør og Marc er det som initiativtager til den 6. og sidste nye lokalafdeling i Haderslev. Lad os fælles hjælpe til, at der fortsat kan komme information ud bredt om det at stamme.   Til slut vil jeg sige tak til alle som har fulgt Stammeforeningen i 2018 – på gensyn til flere gode oplevelser i 2019, rigtig godt nytår. Du kan altid læse meget mere om foreningen på: stammeforeningen.dk   Med venlige hilsner Stammeforeningen i Danmark