Josefine Larsen, 23 år – studerer audiologopædi (tale- hørepædagogik) på Københavns Universitet.

 

Josefine Larsen havde altid haft det svært med at udtrykke sig ved mundtlige oplæg, håndsoprækninger og eksaminer i skolen, men da hun i gymnasiet begyndte at stamme, blev det sværere for hende, og hun gjorde alt for at skjule sin stammen.

Af ansvarshavende redaktør Erling Jensen, efter interview med Josefine Larsen.

 – Jeg har altid været nervøs over at udtrykke mig mundtligt, omend jeg har set det som en nødvendighed – men der har altid været en nervøsitet omkring det. Jeg stammede ikke i folkeskolen – det er jeg helt sikker på. Jeg kan også huske forskellen på den almindelige nervøsitet, jeg følte over at udtrykke mig mundtligt, og den nervøsitet der kom pga. stammen, fortæller Josefine.
Josefine Larsen ville i gymnasiet fortsat gerne være aktiv i timerne, men hun var på en helt anden måde nervøs for det nu, for hvad nu hvis hun ikke kunne sige det, som hun ville.

 – Jeg begyndte at skjule min stammen ved at finde andre ord, mens jeg fyldte ”tænkepausen” med fyldord som ”øh, altså, øh”, som om jeg bare var nødt til at tænke mig om, selv om jeg i virkeligheden vidste præcis, hvad jeg ville sige. Sådan oplevede jeg det både i hverdagen og til eksaminer, og jeg tror ikke, nogen vidste, at jeg stammede. Til eksaminer virkede jeg nok bare uforberedt, når forsøgte at finde et andet ord, eller når jeg stammede, fordi jeg ikke kunne finde et erstatningsord. Jeg har således skjult min stammen, siden jeg begyndte at stamme – både i hverdagen, på studiet og på arbejde – indtil jeg begyndte på CSV, fortæller Josefine.
(CSV = CSV er Københavns Kommunes specialundervisningscenter for voksne (kommunikationscenter)

Begyndte hos stammeteamet hos Lise Reitz

 – Jeg begyndte mit første forløb på CSV i december 2016. Det første forløb bestod af både individuel undervisning og deltagelse i en stammegruppe, hvor det første forløb handlede om at lære min stammen at kende og få den frem, og samtidig minimere skjuleadfærden. Derudover arbejdede jeg også med at bearbejde den ”indre stammen” – alle tankerne og de forskellige følelser omkring stammen. I det første forløb begyndte jeg også at lære forskellige teknikker at kende.
Jeg er nu i gang med mit andet forløb på CSV, hvor jeg både får individuel undervisning og går i en stammegruppe. Det hjælper mig meget både at arbejde med min stammen på egen hånd, og møde andre stammere. Jeg arbejder stadig med den ”indre stammen”, men der er også fokus på den ydre del, hvor emner såsom god vejrtrækning, holde øjenkontakt, et langsommere taletempo, at modstå tidspres og at lave blockreleases, når jeg møder et stammeord, er enormt vigtige for, at jeg kan udtrykke mig – også når jeg stammer.

 – Sideløbende med min undervisning på CSV, øver en tidligere stammegruppedeltager og jeg os sammen i at tale i telefon. Vi ringer til og udfordrer hinanden, både for at øve os i at svare telefonen og ringe op. Det er en god øvelse, der hjælper meget. Et eksempel på det er at ringe til redaktøren fra Stammeforeningen, fordi jeg gerne vil deltage i det pågældende interview. Inden jeg ringede, mødtes vi for at øve os i at tale med teknik, lave en session med mindfulness for at få ro, og under telefonopkaldet holdt vi øjenkontakt, hvilket gjorde hele situationen nemmere for mig, fortæller Josefine videre.

Josefine har svaret på følgende spørgsmål:

Har du tidligere fået hjælp til stammen?
Jeg har ikke fået hjælp til min stammen, før jeg begyndte på CSV. Tidligere tænkte jeg, at jeg jo klarede det fint med at skjule min stammen, og at det kun var vanskeligt ved eksamen, fordi der da ikke altid var hensigtsmæssigt at finde et andet, mindre præcist ord, som jeg kunne sige.

Hvordan påvirker stammen dig i hverdagen og besværliggør den noget for dig?

 – Min stammen påvirker mig på forskellige måder og i forskellige situationer i min hverdag. Pga. teknikkerne, såsom vejrtrækning og blockrelease, er det blevet nemmere for mig at tale i undervisningen på universitetet. Forhåbentligt vil det, efterhånden som jeg lærer teknikkerne endnu bedre, også blive nemmere for mig at holde oplæg og gå til eksamen uden den samme frygt for at stamme – og dermed kunne sige, hvad jeg gerne vil. Socialt bliver det, efterhånden som jeg bliver mere åben om min stammen, lettere at være sammen med mennesker, jeg kender, da jeg ikke hele tiden føler, at jeg skjuler noget. At skjule min stammen har tidligere været en stor udfordring, og jeg ser det stadig som en udfordring i mit møde med nye mennesker. Professionelt er jeg nervøs for den påvirkning, som stammen kan have på mit nuværende og fremtidige arbejdsliv. Jeg har nu i to år arbejdet som salgsassistent i en butik, og jeg har aldrig nævnt, at jeg stammer – jeg har skjult min stammen for alle mine kolleger i de to år. Det har, når jeg ser tilbage, været meget hårdt, da jeg har undgået mange ting, fordi jeg frygter for at komme til at stamme, og sådan ønsker jeg ikke, at mit fremtidige arbejdsliv skal være. Jeg ser tilbage på de to år i butikken og skammer mig over, at jeg fra begyndelsen skjulte stammen, fordi jeg skammede mig over at vise min stammen. Jeg ønsker ikke, at mit fremtidige arbejdsliv skal foregå på samme måde.

Har du et råd til andre, som stammer?

Jeg har to råd.
Det ene er et råd til mennesker, der skjuler deres stammen:
For mig havde det alt for store omkostninger, psykisk såvel som socialt, at skjule stammen, og det var derfor, jeg begyndte på CSV. Man må blive klar over, hvor store omkostninger det egentligt har for én selv, at man skjuler sin stammen for sig selv og omverdenen.

Det andet råd:
Jeg tror, at det er vigtigt at finde ud af, hvordan man har det med sin stammen, og så arbejde med den ud fra det – hvis man har brug for det. Stammen er kompleks og individuel, og det er forskelligt fra person til person, hvordan den påvirker ens liv.

FAKTA

 Josefine forklarer, at blockrelease betyder, at når man møder en blokering/et stammeord, giver man slip på den spænding, der er der, hvor blokeringen sker. Derefter tager man en dyb hurtig indånding og forsøger at sige ordet igen. Måske skal man lave flere blockreleases, før der er tilpas spænding.