Træf info & Tilmelding for 2023​

Ungdomstræf

(For unge der stammer fra 18 til og med 25 år)

Fra den 18. – 21. maj 2023

Deltagergebyr: 400 kr.
(Se evt. info om tilskud og betaling under “Generelt om træf i foreningen”)

På dette træf klarer de unge sig mest muligt selv i et fællesskab.

De overordnede rammer bliver udstukket af de deltagende arrangører og gruppen skal så i fællesskab skabe en hyggelig og aktiv forlænget weekend.

Formålet er at styrke den enkelte og skabe et netværk af ligestillede.

Deltageren skal være medlem af Stammeforeningen.

 

Generelt om træf i foreningen

  • Betaling sker når tilmeldingen bekræftes af sekretariatet via mail eller brev. der kan betales via netbank eller mobilepay, se evt. oplysninger nederst på siden.
  • Sidste tilmeldingsfrist er 14 dage før træffet afholdes! (4.maj 2023).
  • Transportudgifter kan ikke refunderes.
  • Deltager-gebyr refunderes ikke ved manglende fremmøde.
  • Husdyr må ikke medtages.
  • Alle deltager aktivt efter anvisninger fra arrangørerne.
  • Ventelister kan forekomme, søg derfor så hurtigt som muligt.
  • Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for din deltagelse i arrangementet, kan du ansøge socialforvaltningen i din kommune om at betale. Hvis du får afslag fra socialforvaltningen i din kommune, kan du kontakte den aktivitetsansvarlige i FSD og ansøge om en hel eller delvis nedsættelse af din betaling for deltagelse. Din ansøgning til FSD skal være bilagt din kommunes skriftlige afslag.

Yderligere spørgsmål vedr. træffene kan stilles til vores sekretariat eller en af de overordnede træf-koordinatorer

Sekretariatet
Karen Møller Thorsen
Tlf. 3049 2696
Email: kmt@fsd.dk

Telefontid: 
Mandag kl. 10.30 -12.00

TRÆF-koordinatorer:

Sebastian Ladegaard
Tlf : 2785 2291