Stammeforeningen i Danmark kan gennemføre sine aktiviteter, fordi vi får et årligt driftstilskud fra tips- og lottomidlerne via Danske Handicaporganisationer. Det er disse midler der gør det muligt at drive en forening der taler stammeres sag i offentligheden. Samtidig sikrer de en fælles platform for aktiviteter for stammere og pårørende.

Der er imidlertid vedtaget en ny udlodningslov for tips- og lottomidlerne, som trådte i kraft den 1. januar 2018, men som først er ved at blive gennemført nu. Denne ændring medfører, at foreninger under Danske Handicaporganisationer skal opfylde et krav om at have mindst 500 medlemmer.

Foreninger med mindre end 500 medlemmer får ikke tilskud.

Stammeforeningen har pt. 420 medlemmer og vil derfor ikke få tilskud, med mindre vi kommer op på de krævede 500 medlemmer.

Tilskuddet fra tips- og lottomidlerne er afgørende for, at vi i Stammeforeningen kan fortsætte vore aktiviteter, herunder:

Afholdelse af træf for børn og unge der stammer, hvor både børn og forældre har stort udbytte af at møde andre i samme situation
Afholdelse af kurser for fagfolk på stammeområdet
Ambassadører, der tager ud til arrangementer i hele landet og oplyser om stammen og Stammeforeningen
Støtte til oprettelse og drift af lokalafdelinger
Rådgivning, hjælp og støtte til mennesker, der stammer, om stammen og stammeres rettigheder

Bestyrelsen er selv i fuld gang med at hverve medlemmer, men vi er nødt til opfordre alle medlemmer af Stammeforeningen til at hjælpe med at skaffe nye medlemmer, så foreningen kan fortsætte sit vigtige arbejde i fuldt omfang.

Nye medlemmer kan f.eks. være:
Ægtefæller/kærester
Børn og børnebørn
Forældre og bedsteforældre
Venner og bekendte
Kolleger

Det koster kun 100 kroner om året at være medlem af Stammeforeningen og hvert nyt medlem kan være afgørende.
For god ordens skyld: Man kan sagtens være medlem af Stammeforeningen uden at selv stamme.

Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside www.fsd.dk eller ved at sende mail til vores sekretær på kmt@fsd.dk og skrive navn, adresse, mail og gernefødselsdag.

Kontingentindbetaling til reg. nr. 1551 kontonr. 2199548. Husk at angive navn, adresse og mail/tlf.nr.

Derefter vil sekretariatet sende dig oplysninger om foreningen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Stammeforeningen i Danmark