Efter den ekstraordinære generalforsamling den 21. august  konstituerede bestyrelsen den nye formand.

Af Erling Jensen

– Jeg har altid gerne ville inspirere og hjælpe andre. Stammen har været en meget stor del af mit liv, og derfor følte jeg, at jeg kunne være med til at gøre en forskel ved at blive aktiv i Stammeforeningen. Gennem mit arbejde og frivillige arbejde har jeg været vant til at skabe nye ideer og sammen med andre være med til at få etableret en fornyelse og udvikling. Til glæde for andre.  Jeg er udadvendt, og det er min intention altid at være  parat til at tale med medlemmerne. Selvfølgelig kan man kontakte Karen på kontoret, men jeg vil altid være åben for, at man kan ringe direkte til formanden, hvis man noget på hjerte. Det er også naturligt, at jeg møder op til fx møder, når lokopæder har møder eller konferencer. Stammeforeningen skal være så synlig som mulig. Derfor skal vi også følge med i det politiske liv. Noget tyder på, at færre børn og unge kommer i stammebehandling, jf. kommentarer fra Hermann Christmann, og at det ikke kan skyldes, at der er færre som stammer. Måske skyldes det, at der i øjeblikket spares meget, både i folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner, og her er det vores opgave i Stammeforeningen  at hjælpe til. At der kan komme en større bevågenhed på stammeres muligheder og behov, lyder det fra Ole Kring Tannert, der synes at det er en god ide, at Per Fabech Knudsen kontaktes vedr. en artikel, idet han muligvis kan komme med nyere information om kommunale tilbud på stammebehandling, jf. Hermann Christmann.

Ved bestyrelsesmødet efter den ekstraordinære generalforsamling den 21. august blev Ole Kring Tannert nemlig valgt som ny formand for Stammeforeningen i Danmark. Som du kan læse i referatet (link) blev det på den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at formanden, næstformand og kasserer nu konstitueres af bestyrelsen og derfor har jeg lavet et interview med Ole for at høre lidt om ham selv, og hvilke visioner han har som ny formand.

Ole er 48 år, er gift med Line og har to drenge, Thomas på 5 år og Jeppe på 7 år. Familien bor i Dyrup tæt ved Odense. I en årrække var Ole beskæftiget i detail- og forsikringsbranchen som sælger, men har siden 2014 haft eget coach-konsulentfirma.

Ole kom først i taleundervisning, da han var 43 år. Han havde gennem årene levet med sin stammen, men syntes nu, at det var på tide, at der kom en udvikling. Derfor googlede han vedrørende stammen og fandt på Stammeforeningens hjemmeside frem til en talepædagog, der virkede som ambassadør. Hende kontaktede Ole, og inden længe kunne han komme i gang med den længe ønskede undervisning.

Ole meldte sig i sommeren 2013 ind i Stammeforeningen. Han har altid kunnet lide organisationsarbejde, bl.a. har han været formand for en svømmeklub i Odense og inden den ordinære generalforsamling i april 2015 kontaktede han formanden, at han ikke var uinteresseret at blive valgt som bestyrelsesmedlem. Og nu lidt over et år senere er han formand for foreningen.

Vi skal sammen udvikle foreningen

– I Stammeforeningen har vi en god tradition for at unge mennesker kan komme på træf. Læs blot reportagen fra Bornholmertræffet i sommer der er en tradition, som vi skal gøre meget for at bevare og udvikle, men også andre aldersgrupper har brug for vores indsats. Der skal arbejdes på, at der over landet dannes netværksgrupper, hvor både unge og ældre kan komme og få en god oplevelse og få inspiration til at komme videre med deres stammen. Derfor skal vi også have udbygget ambassadørkorpset, der kan være med til at gøre en forskel. Regionale afdelinger af Stammeforeningen kan også være til inspiration og glæde for mange. På Fyn var jeg i efteråret 2015 sammen med Emil Fredeløkke med til at få dannet en Fynsafdeling, slutter Ole Kring Tannert, foreningens nye formand, som selv vurderer, at han bliver en åben og nysgerrig formand.