Hvad er foreningens visioner og strategier frem til 2020? Du får nyt om, hvad der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 9.-10. september 2017.

Af Ole Kring Tannert, formand for Stammeforeningen i Danmark.

Vi har et mål om, at alle skoler kan informere om det at stamme, at stammen ikke er farlig, og at der findes en vej, så stammen ikke skal være en hindring i forhold til uddannelses- og karrierevalg.

På skolernes intranet/hjemmeside skal der være link til Stammeforeningens hjemmeside, så foreningen på den måde bliver synlig. Vi ved godt, at det er et ambitiøst mål, men Stammeforeningen i Danmark skal være synlig, så vi kan skabe en positiv udvikling.

Vi vil opfordre forældre til børn og unge, der stammer, til at involvere sig i børnehaver og skolers bestyrelse, hvor de kan fortælle om stammen. Vi opfordrer også til at informere på arbejdspladserne, så flest (Jeg mener, at rettelsen afspejler meningen rigtigt) muligt bliver opmærksomme på, at der er hjælp og mulighed for at få et netværk ved at blive medlem og aktiv i Stammeforeningen i Danmark. Det kan bl.a. ske ved at møde op i Stammeforeningens lokalafdelinger, eller selv være med til at starte en ny lokalafdeling.

Visionerne på kort sigt – nu og det næste år – for Stammeforeningen i Danmark.

Der skal skabes flere lokalafdelinger.

Der skal arrangeres møder/foredrag i forbindelse med den Internationale Stammedag, som finder sted hvert år den 22. oktober.

Generalforsamlingen i 2018 afholdes i Kolding og udvides til to dage med socialt, fagligt og stammepolitisk indhold. Du skal kun betale 200 kroner for at være med til hyggeligt samvær lørdag aften med overnatning og bespisning.
Så reservér allerede nu datoerne: 21.- og 22. april 2018 i Kolding.

Stammeforeningen i Danmark er medarrangør af en workshop for logopæder i henholdsvis Jelling og Hellerup, her deltager næsten 200 personer, hvilket er meget positivt. Udover en god workshop, vil vi skabe en god dialog med fagfolk på stammeområdet, om hvordan vi bedst muligt kan samarbejde. Vi har jo samme interesse i at hjælpe personer, der stammer, bedst muligt.

Ungdomstræf

Jeg havde i weekenden den 25.-27. august 2017 fornøjelsen af at deltage i træffet på Langeland for børn op til og med 13 år, som sammen med deres familier havde en god oplevelse.

Jeg hjalp med at arrangere træffet, og var oplægsholder, hvor jeg fortalte min egen historie som stammer, og hvorfor jeg er med i bestyrelsen. Det var meget interessant at lytte til forældre til børn, der stammer, og høre, hvorfor de deltog i træffet, samt at høre om de store forskelle fra kommune til kommune i tilbuddene til børn, der stammer.

Tilbuddene til mennesker, der stammer, skal opfylde de stammende børns behov for hjælp og skal være til stede i alle kommuner. Flere børn, som deltog i træffet på Langeland, havde ikke mødt andre børn, der stammer.

En af Stammeforeningens opgaver kan være at belyse det overordnede billede af stammeundervisningen i Danmark.

Antallet af personer som stammer, er fortsat uændret
Ca. 10% stammer på et tidspunkt i deres liv. Det er altså over 500.000 mennesker, som har mærket, hvad det vil sige at stamme. Cirka 1% fortsætter med at stamme, og der er derfor stadig et stort behov for at fortælle, at du ikke er den eneste, der stammer, det skal vi i Stammeforeningen i Danmark hjælpe til med.

Vi skal fortælle, hvorfor det er en god idé at være medlem.

Det er vigtigt med din hjælp, så Stammeforeningen kan lave det, der gør det interessant for dig at være medlem.

Hvad er Stammeforeningen kendt for?

Ungdomstræf for børn og unge.

Lokalafdelingerne.

Den årlige generalforsamling, hvor der også sker andre spændende ting.

Spørgsmålet er:

Skal Stammeforeningen udvide tilbuddene om lejre?

Skal Stammeforeningen planlægge flere arrangementer, hvor man kan møde andre, der stammer?

Lokale initiativer og ønsker

Lokalt foregår der spændende initiativer. I Struer planlægger man et arrangement i fællesskab mellem fagfolk og Stammeforeningen i Danmark. Sådanne arrangementer er der et stort potentiale i, da vi som forening kan være med til, at mennesker, som stammer, møder andre, der også stammer.

På Langelandstræffet var der et ønske blandt deltagerne om at mødes lokalt inden næste års træf.

Stammeforeningen i Danmark vil gerne bakke op om flere lokalafdelinger.

Stammeforeningen hjælper gerne, så en lokalafdeling kan komme godt i gang og blive en succes.

Gode historier og mindre gode historier

Stammeforeningen i Danmark har været meget i medierne, og der er skrevet mange artikler, bl.a. på hjemmesiden: www.fsd.dk om alle de gode historier om personer, som kan være et forbillede for nogle, hvor deres stammen ikke fylder så meget længere. Disse gode historier er stadig vigtige og skal fortælles. Vi skal imidlertid også fortælle de mindre gode historier, som alle kan lære af. Er du selv stammer og har du aldrig helt accepteret din stammen, eller hvis du ikke er blevet accepteret af dine omgivelser i skolen, på jobbet, i din nærmest familie, forældre, ægtefælle m. fl., vil vi meget gerne høre fra dig. Måske kender du en person med en mindre god historie. Alle disse historier er vigtige at fortælle, så skriv eller ring til os.

Vi har brug for dig i foreningen

Jeg vil som formand meget gerne opfordre til en dialog. Vi kan ikke nå alle vores mål uden din hjælp, da foreningens arbejde, på nær sekretæren, udelukkende udføres af frivillige, der bruger deres fritid på det.

Har du kommentarer eller forslag til, hvad Stammeforeningen i Danmark skal gøre mere – eller mindre af – så skriv eller ring endelig. Det kan også være, at du gennem dit netværk kan skabe vigtige kontakter til det fremtidige arbejde.

Med venlige hilsner

Ole Kring Tannert
Tlf. 2011 2884
Mail: fsd@fsd.dk

Følg os på Youtube og Facebook ved at trykke på knapperne herunder: