Stammeforeningen Danmark har fra 1.9. lavet aftale med Erling Jensen, at han virker som redaktør for eUDTRYK, den digitale erstatning for UDTRYK, der jo ikke mere udgives i trykt form. Erling har også ansvaret for udsendelse af et nyhedsbrev, der udgives en gang i måneden eller yderligere efter behov.  Her vil der være link til relevante artikler og andet spændende nyt på foreningens hjemmeside.

Erling har også ansvaret for udvikling af en ny hjemmeside, der bliver mere visuel og vil blive en god erstatning for det trykte UDTRYK. Den nye hjemmeside er klar til at gå i æteren senest 1.1.2017, hvor Erling så også herefter fungerer som webmaster.

Hvem er Erling Jensen?

Erling er 62 år, gift med Annette, og de bor sammen med bernensennen hunden Thuja i Blæsbjerghus, der er et tidligere skovløberhus i Langesøskoven på Fyn. Han er uddannet folkeskolelærer men har gennem en årrække haft eget journalistisk firma – www.blaesbjerghus.dk

I forbindelse med dannelsen af Fynsafdelingen af Stammeforeningen i efteråret 2015 havde Erling fået oplyst af en nevø til Ole Kring Tannert, at der var planer om danne en Fynsafdeling af Stammeforeningen i Danmark. Erling var motiveret for at gøre en indsats i Stammeforeningen, og mødte derfor op til mødet. Efterfølgende meldte han sig igen ind i Stammeforeningen.

Herefter blev han kontaktet af Ole Kring Tannert, om det ikke var noget for ham at lave pressemeddelelser og andet journalistisk arbejde for foreningen, og det har så nu resulteret, at foreningen har lavet aftale for de kommende 9 måneder. Umiddelbar efter den ordinære generalforsamling i april 2017 er der så evaluering og genforhandling af samarbejdet.