Efter at have arbejdet i 18 år som folkeskolelærer, har Line Kjær Johansen taget orlov fra skolen uden løn og er nu i gang med at uddanne sig til logopæd, hvor hun gerne vil specialisere sig i stammen.

Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen i Danmark

– Jeg har arbejdet som folkeskolelærer i 17 år, og da jeg altid har interesseret mig for læsning og sprog, har det gennem flere år været et stort ønske at uddanne mig til logopæd. Da vi økonomisk havde mulighed for det, og børnene er blevet større, valgte jeg i sommeren 2017 at søge orlov uden løn fra skolen. Jeg er begyndt uddannelsen på VIA University College i Aarhus, hvor jeg har Helle Blunk Brandt som underviser. Jeg har netop aftalt med min skoleledelse, at min orlov fortsætter ind i næste skoleår, da jeg ikke når at blive færdig med min diplomuddannelse til sommeren 2018 og er bange for, at jeg aldrig bliver færdig, hvis jeg igen begynder på arbejdet efter kun et års orlov, fortæller Line Kjær Johansen, 45 år, der har fire børn, en dreng på 13, en pige på 11, en dreng på 9 og en pige på 5 år.

Stor egenbetaling

– Uddannelsen til logopæd koster 10.200 kr. pr. modul – et af modulerne er dog lidt billigere. I alt er prisen for de seks moduler på logopæduddannelse pt 57.500 kroner – og så skal der købes bøger oven i. Da jeg har valgt at have orlov uden løn, skal vi i to år klare os for min mands indtægt, fortæller Line Kjær Johansen.
Man kan ikke få tilskud. Mange får uddannelsen betalt af deres arbejdsplads og tager så uddannelsen et modul af gangen over flere år. Det var ikke muligt for mig, da der nærmest ingen penge er til efteruddannelse for lærere, og de der er, prioriteres naturligvis til noget, som skolen virkelig har brug for. Tidligere kunne der søges om voksenuddannelsesstøtte, hvis man læste på fuldtid. Det troede jeg faktisk, at jeg kunne få, da jeg søgte om orlov, men voksenuddannelsesstøtte er ikke længere en mulighed, hvis du i forvejen har en mellemlang videregående uddannelse. Og det skal du jo have for at studere logopædimodulerne. Så der er ikke mulighed for støtte, forklarer Line Kjær Johansen videre.

Line Kjær Johansen fortæller om logopæduddannelsen:

– Logopæduddannelsen på VIA består som nævnt af 6 moduler. Der er både obligatoriske moduler og valgfrie moduler. I teorien kan du tage uddannelsen som et fuldtidsstudie på et år, men i praksis er det meget svært at nå. Så får du meget, meget travlt. Jeg mener heller ikke, at mit udbytte vil blive det samme, hvis jeg tog uddannelsen på kun et år. Der er rigtig meget stof, og det vil slet ikke kunne nå at bundfælde sig. Derfor har jeg valgt at strække uddannelsen over to år. Jeg ønsker ikke kun et papir på, at jeg er logopæd – jeg vil gerne være en god logopæd med en god faglig ballast.

Hvert modul består af 8 undervisningsgange à 5 timer, og derefter er der opgaveskrivning med vejledning. Så når man fx. tager to moduler, er man på VIA to gange om ugen i 8 uger og derefter møder man op nogle gange til vejledning.

Vi har læringsgrupper, hvor vi besvarer opgaver, hvor resultatet fremlægges og/eller lægges ud på studienet. Da vi bor langt fra hinanden, har vi i min gruppe valgt at mødes tidligere på VIA, når vi skal have undervisning og lave arbejdet. Undervisningen begynder først kl. 10 – så det kan godt lade sig gøre.

Jobmulighederne som logopæd

Line Kjær Johansen fortæller, at i Midtjylland, hvor hun bor, er det svært at finde arbejde som logopæd, så hun må se, hvad der dukker op. Hun inddrager også modulet Skriftsproglige vanskeligheder i logopæduddannelsen, så de nye kompetencer også kan bruges i skolesammenhænge.

– I min opgave på modulet talevanskeligheder skriver jeg om stammen, og jeg har helt fra begyndelsen af uddannelsen været nysgerrig på det område. Uddannelsen på VIA er meget komprimeret, så jeg har i maj 2018 valgt at tage et ekstra dagskursus i stammebehandling på Institut for Kommunikation og Handicap i Århus. Styr på stammen – et how to do-kursus for logopæder.
Jeg kunne bestemt godt tænke mig at specialisere mig i stammen, slutter Line Kjær Johansen.