Torsdag den 14. september var alle foreninger under Danske Handicaporganisationer inviteret til et frokostmøde med socialminister Mai Mercado i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup.

 

Af ansvarshavende redaktør Erling Jensen.

Under en hyggelig frokost var der rundbordssamtale, hvor flere af repræsentanterne for de forskellige foreninger nævnte, at det er et problem, at der er forskelle i, hvordan de forskellige kommuner eksempelvis har fået undervisning i bedre borgerkontakt. Det har givet nogle kommuner tryggere og bedre sagsbehandling, mens andre ikke har opnået det. Socialminister Mai Mercado kom da med den gode nyhed, at hun har besluttet at gøre den såkaldte task force-ordning permanent. Task forcen hjælper kommuner med at kvalitetssikre deres sagsbehandling og gøre dem dygtigere, så de undgår fejl i sagsbehandlingen for mennesker med handicap, så der opnås en bedre sagsbehandling.

Mai Mercado har reageret på den høje fejlprocent i kommunernes sagsbehandling, idet tal fra Ankestyrelsen for nylig viste, at der i 2016 var fejl i mere end hver tredje af de afgørelser, borgerne klagede over. Og det vil ministeren gøre noget ved: “Borgerne skal have tillid til, at deres kommune træffer rigtige afgørelse”, lød det fra Mai Mercado, og gav udtryk for, at hun havde forståelse for, at det har været handicaporganisationernes ønske at gøre ordningen permanent, for ordningen er med til at nedbringe antallet af fejl i kommunernes sagsbehandling. I Randers har medarbejderne i sygedagpengeafdelingen eksempelvis fået undervisning i bedre borgerkontakt. Det har givet kommunen tryggere og mere tilfredse borgere.
Mulighed for at synliggøre Stammeforeningen

Mulighed for at synliggøre Stammeforeningen

Ved mødet deltog jeg som repræsentant for Stammeforeningen, og jeg fik mulighed for at omtale visionerne og strategien frem til 2020, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 10. september.

At cirka 1 procent af den danske befolkning = cirka 50.000 mennesker stammer, og heraf er ca. 1 procent = 500 medlem af Stammeforeningen, og der derfor skal arbejdes for at få skabt en positiv udvikling, så medlemstallet kan blive stigende.

Jeg fortalte på mødet, at det er Stammeforeningens mål:

At henvendelse i forhold til behandling skal synliggøres på hjemmesiden, og alle kommuner kontaktes for at optimere samarbejdet mellem Stammeforeningen og dem.

At der skal etableres flere lokalafdelinger.

At forældre til stammende børn skal være synlige i lokalsamfundet ved bl.a. at være aktive i børnehavers og skolers bestyrelse m.m., så der kan skabes opmærksomhed om børns problemer med stammen.
At foreningen arrangerer velfungerende træf, Bornholmertræffet og Langelandstræffet, og for at skabe yderligere synlighed, vil vi lave en pjece om træffene, der kan downloades fra hjemmesiden.

At der skal laves en optimering af hjemmesiden, hvor SnapChat, og Instagram tilføjes, så der kommer et bredere mediebillede af stammeforeningen

Positive tilbagemeldinger til oplægget

Mai Mercados særlige rådgiver, Lasse Honoré Rasmussen, gav efter mødet udtryk for, at han var interesseret i at høre mere om, hvad Stammeforeningen arbejder med. Han vil fx gerne deltage i et møde i Lokalafdelingen for Fyn / Trekantområdet.
Andre foreninger, bl.a. Parkinsonforeningen, synes, at det vil være en god ide, hvis der arrangeres et møde, hvor foreningerne under Handicaporganisationerne kan udveksle ideer og erfaringer for at skabe udvikling og omtale.
Der tages derfor kontakt til Danske Handicaporganisationer, så der kan arrangeres et sådant møde til fælles inspiration.

Se DH’s notits om mødet: http://www.handicap.dk/nyheder/nyhedsarkiv/mai-mercado-kiggede-forbi-med-en-god-nyhed/

 

Følg os på Youtube og Facebook ved at trykke på knapperne herunder: