Bestyrelsen har haft sit første møde, søndag den 11. juni i København, hvor arbejdsfordeling og fremtidens visioner blev drøftet.

Fra venstre:  Hermann Christmann (medredaktør, bestyrelsesmedlem) , Jens Kristensen (bestyrelsesmedlem), Henrik Jensen (kasserer), Bettina Pedersen (næstformand), Sebastian Ladegaard (bestyrelsesmedlem), Ole Kring Tannert (formand), Allan Toft Pedersen (bestyrelsesmedlem), Erling Jensen (redaktør, 2. suppleant), Emil Fredeløkke (webmaster, 1. suppleant).