Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen i Danmark.

Sammen med Audiologopædisk Forening, Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder arrangerede Stammeforeningen nogle vellykkede Workshops den 8.-9. november om intervention for unge i udskolingen, der stammer.

Kurset omhandlede logopædisk intervention fra PPR over for stammen hos unge i udskolingen (7.-10. klassetrin). Se programmet her: Workshopprogram Jelling og Taastrup nov 2018

Der var en gennemgang af omgivelsesfaktorer, der kan forme såvel den ydre som den indre stammen, og konkrete forslag til, hvordan logopæden i mødet med den unge kan fremme et miljø, hvori han føler sig mødt og forstået, og samtidig rustet til at arbejde med sin stammen i hjemmet, timerne.

Der deltog 60 kursister på UCL i Jelling og 50 i kurset på Handicaporganisationernes hus i Taastrup. Det høje deltagerantal understreger, at der er et stort behov for kurserne.

Bjarne Dammsbo stod begge dage for forelæsningerne, og der var stor tilfredshed med hans indsats. Kursisterne gav udtryk for, at de fik en del med sig hjem, som kan anvendes i den daglige undervisning.

Se billeder fra dagene herunder.