Information om stammen til skoler i Rwanda

  • og hvordan du kan støtte arbejdet

Af Erling Jensen, redaktør

 Stammeforeningen er blevet kontaktet af Dieudonne Nsabimana fra Rwanda. Han er koordinator for African Stuttering Center, en lille ideel organisation med hjemsted i Rwanda, som hjælper mennesker, der stammer, i Rwanda og i et vist omfang i andre lande i Østafrika.

Dieudonne Nsabimana arbejder på frivillig basis for at oversætte undervisningsmateriale om stammen fra Stuttering Foundation of America (SFA), trykke, binde og uddele det. Centret har lavet en lærerpakke kaldet “Resources for Stuttering – Teacher Package” Denne lærerpakke er gratis tilgængelig og indeholder en række undervisningsmaterialer om stammen fra FSA (hæfter og brochurer) oversat til lokale sprog.

Formålet er at hjælpe lærere og skoleelever med at få adgang til materialet, og dermed hjælpe dem med at få viden om stammen, så de bedre kan hjælpe hinanden. Lærere vil på den måde få de nødvendige færdigheder i at kunne hjælpe skoleelever, der stammer.

Det koster penge at trykke og sammensætte/binde materialet, så Dieudonne Nsabimana søger om økonomisk støtte til projektet.

Bruce, (12year-old) is a kid who stutters and dreams of becoming a police officer. Bruce, had dropped out of elementary school because of the myths about stuttering. Through our efforts to educate everyone at Bruce’s school. Bruce decided to continue his education. And He will build the confidence he needs to follow his dreams.

Hermann Christmann mødte Dieudonne på en ISA-verdenskongres for stammen i 2007. Hermann siger: ”Jeg har fulgt Dieudonne med mellemrum siden 2007, og jeg er imponeret over hans energiske indsats i African Stuttering Center og hans evner til at samarbejde med og få støtte fra mennesker i mange lande.”

Ønsker du at støtte projektet i Rwanda, kan du sende din donation til Hermann Christmann, MobilePay 51245478. Som kommentar skriver du:  ”Støtte til Rwanda” – du kan også skrive dit navn. Hvis du vil være anonym, kan du skrive ”Anonym”. Hermann Christmann samler og overfører de indkomne beløb via PayPal til Dieudonne Nsabimana.

Hvis du ønsker det, kan du naturligvis selv overføre pengene direkte til Dieudonne fra din PayPal-konto eller med kreditkort. Kontakt Hermann, der vil sende dig linket, der skal bruges.

Dieudonne rapporterer om, hvad de overførte penge anvendes til, og han fortæller om hvordan det går med projektet, der bringes på www.fsd.dk og bliver omtalt i FSD-NYT.  Sidst i interviewet nedenfor med Dieudonne fortæller han udførligt om rapporteringen,

Interview med Dieudonne Nsabimana

Dieudonne indleder med at fortælle om sig selv:

Jeg hedder Dieudonne Nsabimana, jeg er 39 år og begyndte at stamme, da jeg gik i skole. Selv om jeg var god til ikke at vise, at jeg stammede, skete det ofte, at jeg ikke kunne skjule stammen.

Jeg er uddannet som master in education. Jeg er formand for paraplyorganisationen for mennesker, der stammer, i Rwanda, og jeg er en person, der stammer. Jeg er også koordinator for the African Stuttering Centre, der er en lille nonprofit organisation, der støtter mennesker, der stammer. PÅ ISA-Verdensstammekongressen i Island i juni 2019 blev jeg valgt til bestyrelsen for ISA.

Dieudonne in black t shirt, when he is distributing educational materials about stuttering in schools

 Stammen er stigmatiseret i Afrika, derfor blev jeg en aktivist for at kunne kæmpe for stammende menneskers rettigheder, især for børns rettigheder. Det er ikke tilfældigt, at jeg har et særligt engagement for børn, som barn blev jeg nemlig selv udsat for overgreb, fordi jeg stammede. Jeg husker tydeligt en begivenhed i 4. Klasse. Vi skulle lære nogle digte udenad. Da det så blev min tur til at sige digtene højt, kunne jeg ikke gøre det, fordi jeg stammede. Det var ren tortur for mig at stå der og ikke kunne sige noget. Læreren troede, at jeg ikke havde lært digtene udenad, så han slog mig af den grund.

Skolerne er stadigvæk steder, hvor man ydmyger børn, der stammer, og det vil jeg lave om på. Derfor oprettede jeg projektet: “Resources on Stuttering School Program” (da: Viden om stammen i skolen) under African Stuttering Centre. Jeg fortæller mere om det senere i interviewet.

Hvilke problemer møder voksne, der stammer, i Rwanda?

Over hele verden er livet en kamp, når man stammer, men i Afrika er det hårdere end så mange andre steder. I Afrika har man ofte ikke adgang til selv de mest basale fornødenheder, desuden er der i reglen ingen muligheder for stammebehandling, da der er yderst få logopæder. I Rwanda, et land med 11 millioner indbyggere, findes der således kun to logopæder. Samfundet ved intet om stammen og hvad det indebærer at stamme.

Jeg vil nævne et par eksempler på de problemer, som man møder som stammer:

Voksne, der stammer, bliver ofte diskrimineret på arbejdsmarkedet

Ved retssager i Rwanda og dets nabolande møder folk som regel op i retten uden at have en sagfører, fordi de er så fattige, at de ikke har råd til at hyre en. Når man så ovenikøbet stammer, kan man let tabe sin sag i retten.

Hvilke problemer møder skolebørn, der stammer?

I landene i Østafrika dropper mange elever, der stammer, ud af skolen. Der er ingen undersøgelse af, hvor mange, der stammer I Rwanda, men man anslår, at op til 5 % af børnene stammer på et tidspunkt i løbet af barndommen.

Børn, der stammer, har det hårdt i skolen, da der eksisterer en stor uvidenhed om stammen. Ikke alene får de ikke den støtte, de har behov for, de bliver ovenikøbet udsat for fysisk og verbal overlast.

Dieudonne, with the young children who stutter. young children are happy to read the booklets on stuttering in their local language.

Lærere ved absolut intet om stammen, så derfor ved de ikke, hvordan de kan hjælpe elever med kommunikationsproblemer. Mathias, en lærer i det nordvestlige Rwanda, sagde: “Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, da jeg fik en stammende elev i min klasse.” Problemet bliver forværret af, at skolerne i Østafrika ikke har adgang til logopæder, der vil kunne hjælpe elever og lærere med at forstå problemet og løse det hensigtsmæssigt. Især i landområderne i disse lande er der ikke adgang til Internettet, så omkring 70 % af skolerne i Rwanda har ikke adgang til undervisningsmateriale online om stammen.

Det er lærernes fysiske og verbale overfald, der får mange af de stammende børn til at droppe ud af skolen. I landene i Østafrika bruger lærerne fysisk afstraffelse, hvis en elev er lidt længe om at svare på et spørgsmål. Den fysiske afstraffelse kan være at slå barnet med en stok, f.eks. på barnets hænder eller et andet sted. I nogle af landene er det helt lovligt at bruge fysisk afstraffelse. Det er absurd! Skoler skal ikke være hjemsteder for frygt og vold, men det er realiteten for skoleelever, der stammer. Situationen er den samme i Rwandas nabolande.

 

Fortæl os om The African Stuttering Centre

Centret blev oprettet i januar 2013, det ligger i Kigali, der er hovedstaden i Rwanda i Østafrika. Vi har ambitioner om at åbne et afdelingskontor i Ghana i Vestafrika, for at kunne hjælpe mennesker der.

Centret har juridisk status af en nonprofitorganisation. Dets mission er at yde støtte til mennesker, der stammer. Centret drives med frivillig arbejdskraft, og det arbejder tæt sammen med Rwanda Stuttering Organization, der er en paraplyorganisation for mennesker, der stammer. Når der er travlt i centret, er der tit nogle fra stammeforeningen, der kommer og hjælper til.

Ud over mig er der fire medarbejdere i centret, nemlig:

En leder, der har overblik over alle centrets projekter.
En kasserer.
En person, der er ansvarlig for Distance Stuttering Therapy – Africa Program (se mere senere i artiklen).
En person, der er ansvarlig for Resources on Stuttering School Program (er omtalt i artiklens indledning).

I centret arbejder vi med alle, der stammer: voksne, teenagere og børn.

 Fortæl os lidt om, hvad Centret arbejder med for at afhjælpe de problemer, som stammere oplever

Arbejdet er delt op i to afdelinger:
1. Uddannelse og opmærksomhed
2. Behandling

Uddannelse og opmærksomhed:

Resources on Stuttering School Program

For at forebygge og bekæmpe mobning og forulempning af børn, der stammer, har en kollega og jeg oversat og trykt uddannelsesmateriale i form af hæfter og brochure fra The Stuttering Foundation of America (SFA). Dette materiale indgår i en pakke, som vi kalder “Resources for Stuttering – Teacher Package” (da.: “Materialer om stammen – lærerpakke”). Vi stiller pakken vederlagsfrit til rådighed for lærere.

Stuttering Foundation of America (SFA) udgiver på non-profit-grundlag et væld af materialer om stammen. Læs mere her: https://www.stutteringhelp.org/

Vores mål er at hjælpe lærere og børn til at materiale om stammen til rådighed, så de kan få viden om stammen og lære at hjælpe hinanden. Desuden vil lærere opnå de nødvendige færdigheder i at hjælpe deres elever, der stammer.

Lærere kan gøre meget for at hjælpe elever, der stammer. Lærerens holdninger til stammen, og det eksempel, som læreren sætter i klassen, er nemlig i høj grad med til at påvirke de andre elevers holdninger, og læreren er også med til at påvirke den enkelte stammende elevs holdning til hans eller hendes egen stammen.

Dieudonne in black t shirt, when he is distributing educational materials about stuttering in schools.

Prøv at forestille dig, hvordan blot én lærer, der kommer til at vide mere om stammen, kan ændre situationen for de mange elever, han får berøring med, deriblandt en del, der stammer, som han kan hjælpe og støtte, og som derfor ikke føler sig tvunget til at droppe ud af skolen.

Du kan se flere oplysninger om ”Resources on Stuttering Schools Program” her: https://stutteringschools.blogspot.com

Behandling:
Distance Stuttering Therapy Program Africa
Jeg fortalte tidligere, at der i Rwanda med 11 millioner indbyggere kun er to logopæder, dvs., at der én logopæd til 5 og en halv million indbyggere (det ville svare til, at der i hele Danmark kun var 1 (én) logopæd! Hun ville sikkert føle sig noget alene. red.)

Det er derfor klart, at der ikke er tilstrækkelig stammebehandling/-undervisning for dem, der har behov for det i Rwanda og dets nabolande. Anvendelsen af teleteknologier er en del af svaret på denne udfordring. Det er baggrunden for, at Distance Stuttering Therapy Program Africa (DSTPA) (en dansk oversættelse kunne lyde: Telebehandling af stammen. red.) blev udviklet i Rwanda.

DSTPA er det første program, der giver tele-behandling af stammen til klienter i Afrika, hvor der hidtil ikke har været adgang til behandling.

Programmet, der anvender videokonference-teknologi (man endte med at bruge Skype), blev etableret i 2010 af to mennesker, der selv har stammet: Dieudonne Nsabimana og Dr. Dale Williams, Professor ved Florida Atlantic University (FAU).

Efter flere års forberedelse, tog programmet imod den første klient i februar 2014. Behandlingen bliver givet af studerende i deres praktikperiode. De studerende er under supervision af en uddannet logopæd. Behandlingen er vederlagsfri.

Programmet er populært, og erfaringen er, at det er næsten lige så godt at bruge skype, som at være personligt til stede.

Her er en artikel om Distance Stuttering Therapy Program Africa (DSTPA) (Fjernbehandling af stammen i Afrika) i forbindelse med ISAD (International Stammedag 2017): http://isad.isastutter.org/isad-2017/papers-presented-by/research-therapy-and-support/stuttering-in-africa-from-hopelessness-to-recovery/

Stuttering Therapy Africa

Vi har også et andet program, som vi kalder “Stuttering Therapy Africa”, der tilbyder kurser i talepædagogik i Afrika, hvor der, som nævnt, er yderst få logopæder. I Afrika henvender de fleste, der stammer, sig til deres læge, og lægerne aner i reglen intet om stammen.

Stuttering Therapy Africa bruger telekonference på en platform, der er let at gå til, for at udbyde kurser til læger og lægestuderende i Rwanda og Ghana. Rodney Gabel fra University of Toledo, Ohio, USA, og jeg på African Stuttering Center koordinerer disse kurser for læger. Kurserne er vederlagsfri for kursisterne.

En stor del af uddannelsen vil bestå i, at kursusdeltagerne observerer Rodney Gabel, der udfører stammebehandling på børn og voksne, der stammer. På den måde vil kursusdeltagerne med tiden selv kunne udføre stammebehandling. (Rodney Gabel blev i øvrigt også valgt til bestyrelsen i ISA på Verdensstammekongressen i Island i juni 2019. red.)

Har I aktiviteter i andre lande end Rwanda?

For tiden dækker “Resources on Stuttering School Program” Østafrika, fordi oversættelsen, Swahili, kan bruges i landene: Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda and the DRC (Demokratiske Republik Congo. red.)

Vores materiale vil kunne bruges i de pågældende lande, men desværre har vi kun yderst begrænsede midler, så vi er kun i stand til at betjene Rwanda. Der ville ikke være hindringer for at arbejde i de pågældende lande, da de er medlemmer af regionale organisationer, der sikrer fri bevægelse af mennesker og service. Desuden kan vi bruge Swahili som fælles sprog.

Udfordringer
Fundraising er vores største udfordring. Vi kan virkelig bruge din hjælp. Alle bidrag – store som små – tæller. Det koster at trykke og indbinde vores materiale “Resources on Stuttering School Program” til skoler og sårbare mennesker.

Priseksempler: For 10 dollars kan vi trykke og binde materiale til to lærere. Det koster 100 dollars at trykke og indbinde materiale til en skole med 20 lærere.

African Stuttering Centre er et not-for-profit center og det modtager ingen offentlige midler. Derfor har vi brug for penge til at dække vores omkostninger.

Sammen kan vi ændre verden!

Every child who stutters matters!

Dieudonnes erklæring om dokumentation og rapportering fra centrets aktiviteter:

Engelsk (original)

I speak on behalf of African Stuttering Centre; we are committed to being fully accountable and transparent about how we are funded and how we spend the donations
We declare that all donors have the right:
– To be assured that their gifts will be used for the purposes for which they were given.
– To have access to the most recent financial statements of our centre and our projects

We will publish every three months, in an easily accessible place and on our blog and our newsletter; the financial statements and a specific note could specify how the money was used. A press release will be sent every three months to the e-magazine “FSD-NYT” of the Stuttering Association in Denmark. it will contain a specific note could clarify how we spend and protect our funds.

Whenever one of the phases of the project is completed, we will publish a report with testimonials from students and teachers, with photos and videos.
With Google Maps, donors will see exactly where the school they helped is. Once the donor has asked it, an on-site visit will be organized.

 Oversættelse af Dieudonnes erklæring (ved Hermann Christmann):

På vegne af African Stuttering Center erklærer jeg: Vi er forpligtede til at aflægge regnskab og være åbne om, hvordan vi er finansieret, og hvordan vi anvender donationerne.

Vi erklærer, at alle donorer har ret til:

-At være garanteret, at deres gaver vil blive anvendt til de formål, som de er givet til

-At have adgang til Centrets og projekternes nyeste regnskaber

Hver tredje måned vil vi offentliggøre regnskab med en note om pengenes anvendelse, på et let tilgængeligt sted og på vores blog og i vores nyhedsbrev. Hver tredje måned vil der blive sendt en pressemeddelelse til “FSD-NYT” for Stammeforeningen i Danmark. Den vil indeholde en note, der oplyser, hvordan vi anvender og beskytter vores midler.

 Når en af faserne i projektet er færdiggjort, vil vi offentliggøre en rapport med udtalelser fra elever og lærere, og med billeder og videoer.

 Ved hjælp af Google Maps kan donorer nøjagtigt se beliggenheden af den skole, de har hjulpet. Hvis en Donor spørger om det, vil der blive arrangeret et besøg på stedet.

  Yderligere oplysninger og kontakt 

Første nummer af Dieudonnes publikation, som hedder ”The Iceberg” (Isbjerget): https://drive.google.com/file/d/1gvC40At-sqwnhEcy9_bXbSOH5TPu5LKX/view?usp=sharing

Artikel (om stammen i Afrika) bragt af IFA (International Fluency Association) https://www.theifa.org/news-2/215-stuttering-from-hopelessness-to-recovery

Du kan kontakte Dieudonne Nsabimana på mailadressen: africanstutteringcentre@gmail.com

Bruce, (12year-old) a kid who stutters