Erklæring om retten til at stamme underskrevet af 73 organisationer verden over

Den 20. oktober 2022

Der skal gøres op med forestillingen om, at stammen er noget, der kan og skal behandles. I stedet bør det accepteres, at nogle mennesker stammer, når de taler. Det erklærer Stammeforeningen i Danmark sammen med 72 andre organisationer fra 35 lande i anledning af international stammedag den 22. oktober.

“Det er ikke rimeligt at forvente eller forlange, at vi taler flydende. Vi stammer. Det er sådan, vi taler.”

Så enkelt kan det formuleres. Disse ord er kernen af budskabet i Erklæringen om retten til at stamme, som er underskrevet af stammeforeninger og -interesseorganisationer over hele verden.

1% af den voksne befolkning lever med stammen og de fysiske og mentale udfordringer, den giver anledning til. Det kan være hæmmende i mange forskellige sammenhænge, både på jobbet, i skolen eller i det sociale liv. Ovenikøbet oplever vi sjældent stammen fremstillet i mainstreammedier uden at fokus er på, hvordan man kan mindske, behandle eller “overvinde” den. Det medvirker først og fremmest til et tabu og en fortælling om, at stammen er forkert, men også til en forestilling om, at det er muligt at overkomme sin stammen, hvis man arbejder hårdt nok. Sådan forholder det sig ikke. Man kan vælge at søge støtte til at arbejde med stammen, men det er ingen garanti for at minimere stammen, og så bør mindre stammen ikke være et mål i sig selv. I stedet er målet at kunne at acceptere, at man stammer. Det er på tide, at resten af samfundet lader sig inspirere af netop acceptbehandling.

Vi lever i en tid, hvor mangfoldighed og inklusion står højt på dagsordenen. Det skal selvfølgelig også gælde mennesker, der stammer. Stammen må ikke være afgørende for, hvilke muligheder man har på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet eller i mødet med andre dele af samfundet, og det må ikke forventes, at man stræber efter at eliminere stammen. Mange mennesker vil have stammen med sig hele livet, og det skal der være plads til.

Følgende er en dansk oversættelse af erklæringen. Den originale engelske version, Declaration of the Right to Stutter, kan findes på Stamilys hjemmeside sammen med en liste over de organisationer, der har tilsluttet sig projektet.

Vi, de undertegnede, erklærer, at mennesker, der stammer, bør accepteres med deres stammen. Vi kan vælge at søge hjælp til at tale flydende eller stamme mindre, eller vi kan lade være. Det er vores ret. Det er ikke rimeligt at forvente eller forlange, at vi taler flydende. Vi stammer. Det er sådan, vi taler.

 

I denne mangfoldighedens tid finder tilpasning sjældent vej til dem, der stammer, hvad end det er på jobbet, under uddannelse eller i mødet med andre aspekter af samfundet. Tværtimod er forventningen, at vi stræber efter at “overvinde” vores stammen og tale anderledes. Som individer kan vi ønske og endda forsøge at gøre netop det, men som samfundsgruppe afviser vi forestillingen om, at vi blot holder op med at stamme.

 

Ingen organisation kan hævde at værdsætte lighed eller mangfoldighed, hvis ikke stammen er tilladt og anerkendt. Vi opfordrer alle organisationer og institutioner til at arbejde med mennesker, der stammer, for at sikre, at alle behandles med den respekt, ethvert menneske fortjener, og at der gøres plads til os.

 

Det er vores ret at tale, som vi gør.

Stammeforeningen i Danmark

Email: kmt@fsd.dk

Telefon: 30 49 26 96