Uddrag af referat fra ISA medlemsmøde/generalforsamling

Søndag, den 23. juni 2019, Hotel Ork, Hveragerdi, Island

Af Hermann Christmann

Dette uddrag omfatter hovedpunkterne af det, der blev drøftet og besluttet på generalforsamlingen. Hele referatet kan du læse på http://www.isastutter.org/world-congress-minutes-2019

Der var 12 lande repræsenteret på generalforsamlingen: Ghana, Island, Sverige, Nederlandene, Danmark, Australien, Tyskland, USA, Japan, Canada, Israel og Norge.

Bestyrelsesvalg

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Arni Thor Birgisson, Island; Sybren Bouwsma, Nederlandene; Sigridur Fossberg Thorlacius, Island; Rod Gabel, USA; Anja Herde, Tyskland; Dina Lilian, Sydafrika og John Steggles, Australien. Dieudonne Nsabimana, Rwanda, blev efterfølgende indvalgt i bestyrelsen.

 

Den nye bestyrelse i ISA i PP rampelyset. Fra venstre Sybren, Dina, Sigridur, Anja og Arni. Rod, John og Dieudonne var fraværende!

 

Fælles Verdensstammekongres 2021

Foreningens aktiviteter siden seneste generalforsamling i 2016 blev drøftet, herunder kongressen i Hiroshima i 2018, hvor de tre foreninger IFA, ISA og ICA (International Fluency Association, International Stuttering Association og International Cluttering Association) i fællesskab stod som arrangører. Der har alle dage været en diskussion, om ISA, der består af stammeforeninger, skal lave fælles kongresser med de andre foreninger, der i stort omfang har fagfolk som medlemmer. Frygten er blandt andet, at ISA ikke er i stand til at hamle op med de professionelles foreninger i planlægningen af programmet og forløbet af en kongres. Frygten er også, at der på disse kongresser ikke vil blive talt med mennesker, der stammer, men om dem. Generalforsamlingen besluttede, at ISA skulle gøre sig stærkere gældende i planlægningen af næste kongres, der finder sted i Montreal i Canada 22.-25. juli 2021. Ud fra de erfaringer, vi får i forbindelse med den kongres, vil ISA tage stilling til, om foreningen fremover skal indgå i fælles kongresser.

ISA-Verdensstammekongres 2022

Den israelske mødedeltager, Benny Ravid, der i øvrigt er tidligere formand for ISA, præsenterede ISA-Verdensstammekongressen i 2022, som finder sted i Tel-Aviv i Israel. Tidspunktet er endnu ikke fastsat.

International stammedag 22. oktober 2019 med online-konference – alle kan deltage. Kom med dit bidrag!

(International Stuttering Awareness Day Online Conference (ISAD))

Temaet for årets online-konferencen er i år “Growth Through Speaking” (dansk: “Vækst gennem tale”)

Onlinekonferencen finder, som altid, sted fra den 1. til den 22. oktober. Alle kan bidrage med indlæg, der skal sendes til isad@isastutter.org senest den 31. August.

Få vejledning om udformning mm. af indlæggene her http://www.isastutter.org/what-we-do/isad

http://isad.isastutter.org/isad-2018/papers-presented-by/ er tidligere års indlæg bragt.