Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI) –

indsats over for tidlig børnestammen

Stor tilfredshed over kurserne med Kevin Fower i Jelling og Hellerup den 6. og 7. november 2019.

Tekst og fotos: Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen. 10. november 2019

Stammeforeningen kunne også i år i samarbejde med Logopædisk Forum (tidligere Foreningen af tale-høre-lærere i Folkeskolen), Audiologopædisk forening og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder afholde en introduktion til PCI, der er en metode til indsats over for tidlig børnestammen.

I Jelling den 6. november deltog 90 kursister, og at der ”kun” deltog 55 i Hellerup den 7. november skyldes udelukkende, at undervisningslokalets størrelse var en begrænsning for antallet af deltagere. Men den store interesse er meget glædelig, siger Hermann Christmann, formand for Stammeforeningen, som har været med til at arrangere de to kursusdage.

The Michael Palin Centre i London, hvor PCI i øvrigt i sin tid blev udviklet, beskæftiger en hel række logopæder, der er specialiseret i at arbejde med stammen, en af dem er Kevin Fower, der tog turen til Danmark for at fortælle om centrets arbejde med indsats over for tidlig stammen. Kevin Fower var en god underviser, han talte et tydeligt og letforståeligt engelsk, og på udmærket vis vekslede undervisningen på kurset mellem den mundtlige præsentation, videoklip, skriftlige oplæg og korte gruppeopgaver til kursisterne.    

Læs Hermann Christmanns interview med Kevin Fower.

 

Billeder fra kurset i Jelling :
Klik for fuld størrelse

Billeder fra kurset i Hellerup : 
Klik for fuld størrelse