Nyt informationsmateriale til videregående uddannelser

I begyndelsen af maj 2021 blev et flertal i Folketinget enige om en aftale om at forbedre indsatsen for elever og studerende med handicap. Et af initiativerne i aftalen er udarbejdelse af et informations- og vejledningsmateriale til personalet på de videregående uddannelser. Initiativet er blevet varetaget af det statslige videnscenter Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som i vejledningsmaterialet beskriver en længere række fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og hvordan de kan have betydning for den studerendes trivsel på en videregående uddannelse. Materialet er udarbejdet sammen med fagpersoner og interesseorganisationer, og Stammeforeningen har bidraget med et afsnit om stammen. Materialet beskriver blandt andet

  • en general introduktion til stammen.
  • at åbenhed om stammen kan være med til at gøre nogle situationer lettere.
  • hvordan det kan være svært at række hånden op eller på anden måde demonstrere sine faglige evner verbalt, hvis man er udfordret af stammen.
  • at ekstra tid til eksamener kan være med til at lette trykket for den studerende.

Som supplement til vejledningsmaterialet, har DCUM lanceret minstudieplan.dk, som, udover at være et planlægningsværktøj for studerende, beskriver stammen på en måde rettet mod den studerende.

DCUM har udsendt fysiske kopier af materialet til alle landets videregående uddannelser, hvor vi håber på, at det kan være med til at skabe en bedre forståelse for de udfordringer, studerende med stammen kan have. Materialet kan bestilles på tryk eller downloades gratis på DCUMs hjemmside