Et rigtig godt kursus med høj faglighed og mange konkrete, brugbare værktøjer

 

Niels Thybæk, PPR Middelfart, deltog sammen med kollega i kurset i Jelling den 6. november og fik bestemt indfriet sine forventninger.

  1. december 2019

Af Erling Jensen, redaktør Stammeforeningen.

Niels Thybæk.

 

Kurset i år var en introduktion til Palin Parent-Child Interaction Therapy (PCI), indsats over for tidlig børnestammen, Kevin Fower fra Michael Palin Centre i London stod for forelæsningen. 

Niels Thybæk hæftede sig især ved, at det er forældrene, der skal ”gøre arbejdet” og ikke talepædagogerne, der skal komme med svarene.

– Jeg har allerede brugt Kevin Fowers formuleringer om, hvorfor nogle holder op med at stamme, mens andre fortsætter. Desuden har vi brugt hans tydelige og overskuelige gennemgang af samspilsstrategier (interaction strategies) og familiestrategier til udvikling af nyt materiale til brug med forældre til førskolebørn. Jeg har endvidere netop iværksat et PCI-inspireret forløb, hvor jeg har benyttet den nye viden, vi fik på kurset, fortæller Niels Thybæk, 38 år.

Hvor ofte er børnene og de unge i stammebehandling/undervisning?

– Det varierer fra sag til sag ud fra familiens/barnets behov. Vi tilbyder stammegrupper for skolebørn to gange årligt á to hele dage. Forældregrupper afholdes ligeledes to gange årligt, og vi har et årligt informationsmøde. Ved de yngste børn inddrager vi forældrene i høj grad, bl.a. på baggrund af Demands & Capacities og principperne fra PCI.

Det er primært børnehaven eller skolen, der henvender sig. I enkelte tilfælde henvender forældrene sig selv. I andre tilfælde er vi selv opsøgende, når vi hører/ser et barn, der stammer, i de børnehaver, vi betjener, forklarer Niels Thybæk.

– Det var inspirerende at se Kevin Fowers video, hvor han viste samtaler med forældre. Det gav mig nye perspektiver på samtalen. Bl.a. inddragelse af løsningsfokuseret korttidsterapi og brugen af pauser, som giver plads til refleksion hos forældrene, slutter en tilfreds Niels Thybæk.

Om sin baggrund for at uddanne sig til logopæd, fortæller Niels Thykjær:

– Min baggrund er en interesse for børns sprogudvikling, som jeg fik, da jeg arbejdede som pædagogmedhjælper efter gymnasiet. Siden har jeg arbejdet på voksenområdet i kommunalt regi med senhjerneskadede samt på børneområdet på kommunikationscenter og i PPR. Jeg blev uddannet bachelor i logopædi i 2010 og har siden gennemført kandidatuddannelsen sideløbende med mit arbejde. Således kunne jeg først kalde mig cand.mag. i audiologopædi i juni 2018.

– Vi er to hos PPR Middelfart, der arbejder med stammen. Jeg har arbejdet på CKV i Odense, hvor jeg udelukkende arbejdede med stammen. I PPR arbejder jeg både som generalist og som specialist på stammeområdet. Jeg vil tro, at jeg bruger omkring 30% af min tid på stammeområdet, men det varierer. Vi har opdelt os således, at min kollega primært arbejder med de yngste og jeg med de ældste. Dog er vi sammen om at afholde stammegrupper for skolebørn og grupper for forældre til førskolebørn.

– Vi arbejder tæt sammen i team, men varetager selv individuelle forløb og PCI-lignende forløb og er sammen om stammegrupper og cafétilbud for unge, fortæller Niels Thybæk videre.

Hos PPR Middelfart er der ansat fem logopæder.

Camilla og Niels deltog fra PPR Middelfart i kurset i Jelling den 6. november.