At hjælpe sit stammende barn

Af Hermann Christmann

Katarzyna Wesierska fra Polen og Mary Weidner fra USA beskæftigede sig med forældrene til børn, der stammer. Logopæder giver ofte forældrene gode råd om, hvad de skal gøre henholdsvis ikke gøre, i kommunikationen med deres barn.

Katarzyna stående og Mary siddende

Katarzyna stående og Mary siddende

Men Katarzyna og Mary stillede sig yderligere spørgsmålet: Hvilke ting opfatter forældrene selv som nyttige eller skadelige for deres børn? Får logopæderne det at vide, vil de dels kunne give en bedre behandling, dels ville det kaste lys på forældrenes erfaringer med stammen hos børn.

Et nyudviklet værktøj, måleskemaet PASS-P (Personal Appraisal of Support for Stuttering – Parent) blev derfor brugt til at lave en undersøgelse blandt polske og amerikanske forældre. Skemaet måler forældres opfattelse af hvad og hvem, der er understøttende for en god udvikling af deres barns stammen.

(Tilsvarende findes der udgaver af PASS-måleskemaet for voksne og børn, der stammer).

Det anvendte måleskema har 37 emner, der omfatter handlinger (f.eks. sige til et barn, at det skal tale langsomt), personer (f.eks. en lærer) og forældrenes erfaringer.

Der var ikke den store forskel på de polske og de amerikanske forældres svar, men dog var der forskel i rangordningen. F.eks. havde de polske forældre som de mest understøttende mennesker: 1. Logopæd; 2. forældre og 3. støttegruppe i den rækkefølge. De amerikanske forældre havde 1. Forældre; 2. logopæd og 3. støttegruppe. Begge forældregrupper placerede barnets klassekammerater som den dårligste støtte.

De to forskere konkluderer, at der er flere ligheder end forskelle i forældrenes erfaringer i de to lande. Undersøgelsen støtter, at forældrene bør tage del i stammebehandlingen. Endelig er der et behov for at oplyse barnets klassekammerater om stammen og om, hvordan man taler med jævnaldrende, der stammer.

For yderligere information, kontakt: m.e.weidner@gmail.com  Katarzyna.wesierska@us.edu.pl og www.ijp.us.edu.pl