Per Fabæch Knudsen:
Stammen – et komplekst kommunikationsproblem 

Bogens forside

Saxo Publish, København, 2019. ISBN 9788740974652, 178 sider. Vejledende udsalgspris er kr. 248,00. På Saxo.com kan bogen købes for kr. 199,95 plus forsendelse. Medlemmer af Saxo.com kan købe bogen for kr. 159,95.

Anmeldelse af Bjarne Dammsbo

Psykolog Per Fabæch Knudsen har i årtier sat tydelige aftryk på stammeområdet i Danmark. Som leder af det bedrøveligvist hedengangne Dansk Videnscenter For Stammen, formand for Stammeforeningen og senest stammekonsulent ved Socialstyrelsen var han en markant profil frem til sin pension forrige år. Med hans afsked fulgte en reel risiko for, at en del af den viden, han gennem årene havde akkumuleret, ville gå tabt. Med dette in mente synes udgivelsen af denne bog både logisk og meningsfuld. På 178 sider gennemgår og diskuterer værket stammen med særligt fokus på stammens socio-emotionelle faktorer og det påfaldende fænomen, at stammen for nogle udvikler sig fra en banal, motorisk koordinationsvanskelighed i førskolealderen og til en omsiggribende vanskelighed, der kan spille ind på bl.a. uddannelse og job, relationsdannelse og generel trivsel. Kernespørgsmålene i bogen er, hvad stammen er, hvad den gør, hvorfor den gør det, og hvorledes stammeproblemet kan mindskes. Bogens pointer understøttes af systematiske og grundige kildehenvisninger, der bekræfter, at det videnstomrum, som lægmand typisk udfylder med myter og fordomme, i virkeligheden er noget mindre, end man kunne foranlediges til at tro.

Per Fabæch Knudsen

Visse af de særligt betydningsfulde bøger, der er skrevet af nogle af pionérerne inde for stammen, indeholder formuleringer og passager, der skaber en særlig resonans hos den læser, der har personlig erfaring med emnet. Sådanne afsnit er også at finde i denne bog. Den vil givetvist resonere i mange mennesker, der stammer, såvel som deres pårørende; ikke mindst på grund af de mange personlige beretninger, som forfatteren gengiver.

Der serveres ingen lette løsninger, og der er ingen tvivl om, at det er stammens dynamiske væsen og dens påvirkning af mennesket, der har forfatterens største interesse. I bogen bruges af samme årsag heller ikke megen spalteplads på artikulatoriske beskrivelser af stammens udtryksformer, ligesom læseren ikke vil finde beskrivelser af de forskellige taleteknikker, der kan arbejdes med. Årsagen ligger muligvis i hans vurdering af, at ”…det vil kræve en næsten konstant opmærksomhed på talen at ændre den med forskellige teknikker, som man har lært hos en logopæd, og det er ikke realistisk at gøre for de fleste”.

Bogen er skrevet i et flydende og lettilgængeligt sprog, hvor forskningsresultater og personlige beretninger fletter sig elegant sammen og understøtter hinanden på glimrende vis. Dens forcer er særligt de levende beskrivelser af, hvor indgribende et problem stammen kan udvikle sig til, ligesom forfatterens erfaring som vidensformidler bestemt ikke fornægter sig. Den ubesværede måde, hvorpå han formidler et vanskeligt stof – herunder talrige forskningsstudier, som med bogen får mulighed for at nå et bredt publikum – er eksemplarisk, og bogen er anbefalelsesværdig til enhver, der ønsker en indføring i stammens besværlige væsen.

Om Bjarne Dammsbo: (red.)

Bjarne Dammsbo er tale-høre-konsulent i Faaborg-Midtfyn kommune. Han underviser desuden på UCC og er ekstern lektor på audiologopædiuddannelserne på KU og SDU, hvor han underviser i stammebehandling ift. børn, unge og voksne. Bjarne Dammsbo har tidligere arbejdet i PPR Indre By/Østerbro og på Center for Stammeundervisning (CFS), begge i København.

Bjarne Dammsbo