Træf 2023

Stammeforeningen i Danmark afholder i år to forskellige træf.

 

Fælles for vores træf er:

  • Afholdelse af træffene afhænger af foreningens tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet. Foreningen forbeholder sig derfor ret til at aflyse de enkelte træf såfremt der mod forventning ikke skulle opnås tilstrækkelig tilskud.
  • Transportudgifter kan ikke refunderes.
  • Husdyr må ikke medtages.
  • Alle deltager aktivt efter anvisninger fra arrangørerne.
  • Ventelister kan forekomme, søg derfor så hurtigt som muligt.
  • Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for din deltagelse i arrangementet, kan du ansøge socialforvaltningen i din kommune om at betale. Hvis du får afslag fra socialforvaltningen i din kommune, kan du kontakte den aktivitetsansvarlige i Stammeforeningen og ansøge om en hel eller delvis nedsættelse af din betaling for deltagelse. Din ansøgning til Stammeforeningen skal være bilagt din kommunes skriftlige afslag.
  • Der skal udfyldes en fotoattest for jeres børn på Langelandstræffet og Bornholmertræffet. De kan ikke deltage, hvis den ikke bliver udfyldt og sendt til sekretæren. I får den tilsendt på mail sammen med program og opkrævning af deltagergebyret.

Specifikt for de enkelte træf

Weekendtræf på Langeland.

(For børn der stammer op til og med 13 år)

Fra den 25. til 27. august 2023

Deltagergebyr: 500 kr. pr. voksen.
(mulighed for tilskud gennem kommunen, nærmere info under fælles for alle træf).

De deltagende forældre og det stammende barn skal være medlem af Stammeforeningen.

Hele familien (også søskende) deltager aktivt i dette træf, hvor der vil være mulighed for at lave mad sammen, spille og lege.

Formålet med træffet er at give de enkelte familier mulighed for at møde ligestillede, danne netværk og udveksle erfaringer fra forskellige kommuner i hele Danmark.

Ungdomstræf

(For unge der stammer fra 18 til og med 25 år)

Fra den 18. til 21. maj 2023

Deltagergebyr: 400 kr.
(mulighed for tilskud gennem kommunen, nærmere info under fælles for alle træf).

Her klarer de unge sig mest muligt selv i et fællesskab.

De overordnede rammer bliver udstukket af de deltagende arrangører og gruppen skal så i fællesskab skabe en hyggelig og aktiv forlænget weekend.

Formålet er at styrke den enkelte og skabe et netværk af ligestillede.

Den unge skal være medlem af Stammeforeningen.