Stammeefteruddannelse

-Audiologopædisk forening, Logopædisk Forum og Stammeforeningen i Danmark udbyder en
stammeefteruddannelse målrettet logopæder, der arbejder med stammen hos børn og unge i
alderen 0-18 år.

Formål: 
-Formålet med stammeefteruddannelsen er, at deltagerne gennem kritisk refleksion over teori- og
praksissammenhænge, kan omsætte nyerhvervet viden til bæredygtig logopædisk indsats.
At deltagerne på Stammeefteruddannelsen bliver i stand til at iværksætte en logopædisk indsats til
børn og unge, der tager udgangspunkt i et forsknings- og praksisbaseret grundlag.

Deltagernes udbytte:
-Stammeefteruddannelsen indeholder en teoretisk og praksisnær undervisning, hvor deltagerne
introduceres for en bred vifte af forsknings- og praksisbaseret viden og interventionsmuligheder til
gavn for deltagernes egen praksis. Ved gennemført efteruddannelse udstedes kursusbevis.

Praktiske oplysninger:
-Stammeefteruddannelsen finder sted som fire 2-dages internatforløb på Danhostel, Vestre Ringvej
98, 7000 Fredericia.

Tilmelding:
-Tilmelding skal ske til Stammeforeningens sekretariat fsd@fsd.dk. Tilmeldingen skal indeholde dit
navn, e-mailadresse, ean.nr., adresse på din arbejdsplads hvortil opkrævning skal sendes, samt evt.
ean kode/person
Tilmeldingsfrist: 31. marts 2023

 

Klik her for at se hele beskrivelsen med tider og dagsorden –>>>>>>